Moozeeck

Flutasin


UPUTSTVO ZA LEK


FLUTASIN, tableta, 250 mg, Pakovanje: boca staklena, 1x 30 tableta


FLUTASIN, tableta, 250 mg, Pakovanje: boca staklena, 1x 90 tableta


Proizvođač: S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L., Rumunija Adresa: 11 Ion Michalache Blvd.,Bukurešt, Rumunija

Podnosilac zahteva: Actavis d.o.o.


Adresa: Đorđa Stanojevića 12, 11070 N. Beograd, Srbija


Flutasin®, 250 mg, tableta flutamid


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Flutasin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Flutasin

 3. Kako se upotrebljava lek Flutasin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Flutasin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FLUTASIN I ČEMU JE NAMENJEN

  Flutasin 250 mg tablete sadrže aktivnu supstancu flutamid, koja spada u grupu lekova koji se zovu

  antiandrogeni. Ovaj lek sprečava efekat muških polnih hormona, i stoga je važan u lečenju oboljenja koja su prouzrokovana muškim polnim hormonima.


  Flutasin 250 mg tablete se koriste u lečenju određenih tipova raka prostate. Prostata je žlezda u obliku oraha i nalazi se u blizini bešike.

  Rak prostate dovodi do nekontrolisanog rasta prostate. Ovaj nekontrolisani rast dovodi do formiranja tumora i izaziva sledeće simpotome:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FLUTASIN


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih


  Lek Flutasin ne smete koristiti:


  -Ako ste preosetljivi na flutamid ili na bilo koju drugu pomoćnu supstancu leka Flutamid (pogledati deo 6.)

  -Ukoliko uzimate lekove koji deluju toksično na jetru


  Kada uzimate lek Flutasin, posebno vodite računa:  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Ukoliko uzimate antikoagulantne lekove (lekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi), kao što je varfarin, obavezno obavestite Vašeg lekara, jer Flutasin može da utiče na delovanje varfarina i iz tog razloga je neophodno prilagođavanje doze varfarina.

  Kažite Vašem lekaru ukoliko koristite teofilin, jer Flutasin može da dovede do povećanja nivoa teofilina u plazmi i da na taj način deluje nepovoljno na Vaš organizam.


  Trebalo bi da izbegavate konzumaciju alkohola usled potencijalne toksičnosti leka Flutasin na jetru i bubrege.


  Uzimanje leka Flutasin sa hranom ili pićima


  Izbegavati prekomerni unos alkoholnih pića tokom terpije lekom Flutasin.


  Primena leka Flutasin u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Nije od značaja, jer se lek koristi samo kod muškaraca, a ne i kod žena.


  Uticaj leka Flutasin na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nisu sprovedene studije koje se odnose na uticaj flutamida na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Flutasin


  Flutasin sadrži šećer koji se zove laktoza monohidrat. Ako Vam je lekar rekao da ne podnosite šećere, pre uzimanja ovog leka posavetujte se sa Vašim lekarom.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FLUTASIN

  Lek Flutasin uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Uobičajena doza je jedna tableta 3 puta dnevno na svakih 8 sati. Flutasin tablete treba progutati cele sa čašom vode.

  Ukoliko vam je istovremeno prepisan lek koji je LHRH agonist (npr. goserelin ili leuprorelin), najbolje je da počnete terapiju lekom Flutasin istovremeno ili 24h pre nego što počnete sa uzimanjem leka koji je LHRH agonista.


  Ukoliko ste na radioterapiji, potrebno je da počnete sa uzimanjem leka Flutasin 8 nedelja pre nego što počnete sa radioterapijom i da nastavite tokom primene te terapije.


  Ako ste uzeli više leka Flutasin nego što je trebalo


  Ukoliko Vi (ili neko drugi) greškom uzmete više leka Flutasin nego što je potrebno, odmah kontaktirate svog


  lekara.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Flutasin

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete Flutasin tablete, uzmite preporučenu dozu čim se setite i zatim nastavite da uzimate prema uobičajneom rasporedu. Ne uzimajte duplu dozu da bi ste nadomestili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Flutasin


  Nemojte prekidati ili menjati terapiju bez konsultacije sa Vašim lekarom.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Flutasin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Odmah se obratite lekaru ukoliko se pojavi svrab kože, tamni urin (mokraća tamno žute ili žuto zelene boje nije

  razlog za zabrinutnost) mučnina, povraćanje, dugotrajni nedostatak apetita, žute beonjače ili koža, bol u gornjem

  delu trbuha ili simptomi nalik gripu. Ovi simptomi mogu da ukazuju na oštećenje jetre, koje se u veoma retkim slučajevima javlja pri uzimanju leka Flutasin.


  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  Kada se Flutasin uzima kao jedini lek, veoma često neželjeno dejstvo je ginekomastija (povećanje grudi kod muškaraca) i/ili osetljivost grudi, ponekad sa pojavom tečnog iscedka iz bradavica (galaktoreja). Ovakve reakcije prestaju kada, prema uputstvu lekara, prestanete da uzimate lek ili smanjite dozu (ova vrsta reakcije se ređe javlja kada se lek Flutasin uzima u kombinovanoj terapiji).


  Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  Povećan apetit, nesanica, dijareja, mučnina, povraćanje, hepatitis, umor, prolazni poremećaj funkcije jetre.


  Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10.000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Herpes zoster, oticanje stopala i potkolenica, promena boje kože zbog manjeg izliva krvi u tkivo (ekhimoza), sindrom sličan sistemskom lupusu, anoreksija, anksioznost, depresija, vrtoglavica, zamućen vid, talasi vrućine, želudačne smetnje, zatvor, gorušica, svrab, smanjen libido, smanjen broj spermatozoida, glavobolja, opšta slabost, žeđ, bol u grudima.


  Kada se Flutasin tablete uzimaju kao kombinovana terapija sa lekom u injekciji na način kako je propisao lekar, neželjena dejstva koja se mogu javiti su:


  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  Talasi vrućine, dijareja, mučnina, povraćanje, smanjenje seksualne želje ili moći.


  Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10.000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Smanjenje broja ćelija krvi (crvenih i belih krvnih zrnaca i krvnih pločica), gubitak apetita, depresija, anksioznost, pospanost, nervoza, stomačne tegobe, povišen krvni pritisak, žutica, poremećaj funkcije jetre, bol u mišićima ili podrhtavanje mišića, ginekomastija, iritacija na mestu primene injekcije, osip.


  Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10.000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Može doći do razvoja tumora dojke kod muškaraca ili se može javiti fotosenzitivnost.

  Takođe, može se javiti poremećaj na nivou ćelija krvi, pogoršanje šećerne bolesti, oboljenje pluća, oboljenja jetre (holestatska žutica, hepatička nekroza, slučajevi smrti nakon teškog oštećenja jetre), hepatička encefalopatija, eritem, oštećenje kože (ulceracije, bulozne ulceracije, epidermalna nekroliza), promena boje

  mokraće u tamno žutu ili žuto zelenu, povišena vrednost serumskog kreatinina.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Flutasin Čuvati van domašaja i vidokruga dece! Rok upotrebe

  Pet godina.


  Čuvanje

  Lek čuvati u originalnom pakovanju.


  Nemojte koristiti lek Flutasin posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji {važi do}. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Flutasin

Aktivna supstanca je: flutamid

Jedna tableta sadrži 250 mg flutamida.


Ostali sastojci su: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; natrijum-laurilsulfat; celuloza, mikrokristalna; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Flutasin i sadržaj pakovanja

Okrugle, neobložene, bikonveksne tablete svetložute boje, intaktnih ivica.


U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se jedna staklena boca sa zatvaračem sa navojem koja sadrži 30 tableta i Uputstvo za lek.

U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se jedna staklena boca sa zatvaračem sa navojem koja sadrži 90 tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Actavis d.o.o.

Đorđa Stanojevića 12 , 11070 N. Beograd, Srbija


Proizvođač:

S.C. Sindan-Pharma S.R.L., 11th Ion Michalce Blvd., Bukurešt, Rumunija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Flutasin (pakovanje od 30 tableta): 515-01-7453-11-001 od 07.12.2012.

Flutasin (pakovanje od 90 tableta): 515-01-7455-11-001 od 24.07.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z