Apoteke Apoteke
leslaboratoireservier
Apoteke

Travatan

kapi za oči, rastvor; 40 mcg/mL; ukupno 2.5 mL, bočica sa kapaljkom, 1x2.5 mL
CENA: 1.344,42 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Travatan®; kapi za oči, rastvor; 40mikrograma/mL

Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1x2,5mLProizvođač:

 1. ALCON-COUVREUR N.V.


 2. ALCON CUSI S.A.Adresa:

 1. Rijksweg 14, Puurs, Belgija


 2. c/Camil Fabra 58, El Masnou, Barselona, Španija


  Podnosilac zahteva: ALCON PHARMACEUTICALS LTD - PREDSTAVNIŠTVO


  Adresa: Vladimira Popovića 40, Beograd


  Travatan®; 40mikrograma/mL; kapi za oči, rastvor INN travoprost


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Travatan i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Travatan

 3. Kako se upotrebljava lek Travatan

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Travatan

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TRAVATAN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Travatan sadrži travoprost jedan od lekova iz grupe analoga prostaglandina. Deluje tako što snižava očni pritisak. Može se koristi sam ili sa drugim lekovima kao na primer beta-blokatorima, koji takođe smanjuju pritisak u oku.


  Travatan kapi za oči se koriste u lečenju visokog očnog pritiska. Povišen očni pritisak može da dovede do bolesti koja se zove glaukom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TRAVATAN

  Lek Travatan ne smete koristiti:


  Primena drugih lekova


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste do nedavno uzimali i druge lekove uključujući lekove koji se kupuju bez recepta.


  Primena leka Travatan u periodu trudnoće i dojenja


  Ne koristite Travatan ako ste trudni. Ukoliko mislite da ste možda trudni odmah obavertite svog lekara. Ukoliko postoji mogućnost da zatrudnite, morate koristiti odgovarajuću kontracepciju tokom upotrebe leka Travatan.

  Ne koristite lek Travatan ako dojite, Travatan može preći u Vaše mleko. Pitajte svog lekara za savet pre nego što uzmete bilo koji lek.


  Uticaj leka Travatan na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Moguće je da Vam neko vreme posle ukapavanja leka Travatan vid bude zamućen. Nemojte upravljati motornim vozilom niti rukovati mašinama dok to ne prođe.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Travatan


  Travatan sadrži hidrogenizovano ricinusovo ulje i propilenglikol koji mogu dovesti do reakcija na koži i iritacije.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TRAVATAN


  Koristite lek Travatan samo na način koji Vam je Vaš lekar preporučio. Konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.


  Uobičajena doza je

  po 1 kap u oko ili oči , jednom dnevno – uveče.


  Ukapavajte Travatan u oba oka samo ako Vam je lekar tako preporučio. Lek koristite onoliko dugo koliko Vam je to lekar odredio.


  Travatan koristite samo za ukapavanje u oko.


  Uputstvo za upotrebu:


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Travatan može da dovede do neželjenih dejstava mada ih ne moraju dobiti svi pacijenti.

  Možete da nastavite da i dalje ukapavate lek Travatan ukoliko neželjena dejstva nisu ozbiljna. Ukoliko

  ste zabrinuti, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom. Ne prekidajte terapiju lekom Travatan bez konsultacije sa svojim lekarom.


  Vrlo česta neželjena dejstva

  (Javljaju se kod više od 1 pacijenta od 10)

  Dejstvo na oko: Crvenilo, promena boje dužice (obojeni deo oka)


  Česta neželjena dejstva

  (Javljaju se kod 1 do 10 pacijenta od 100)


  Dejstvo na oko: zapaljenje unutar oka, bol ili otok, iritacija, sekrecija, preosetljivost na svetlo, zamućen, smanjen ili poremećaj vida, suvoća, svrab, povećano lučenje suza, poremećaj ili smanjena osetljivost; iritacija, svrab, crvenilo, bol, otok ili perutanje očnih kapaka; obezbojavanje trepavica, povećan ili smanjen rast ili broj trepavica.


  Opšta neželjena dejstva: glavobolja, tamnjenje kože oko oka (očiju).


  Povremena neželjena dejstva

  (Javljaju se kod 1 do 10 pacijenta od 1000)


  Dejstvo na oko: zapaljenje ili infekcija konjunktive (konjunktivitis) ili kornee, haloi, poremećaji kornee, alergija, zamor očiju, povećanje širine zenice.


  Opšta neželjena dejstva: astma, kratak dah, povećanje ili sniženje krvnog pritiska, nepravilan, povećan ili smanjen puls, vrtoglavica, virusne infekcije, kašalj, opšta slabost, pojačani simptomi alergije, iritacija grla, zapušen nos, promene u glasu, gastrointestinalni poremećaj ili čir, suva usta, zatvor, crvenilo ili svrab kože, bol u ramenu, poremećaj ukusa.


  Dodatna neželjena dejstva koja su prijavljena naknadno obuhvataju:


  Dejstvo na oko: zapaljenje zadnjeg dela oka, utonule oči.


  Opšta neželjena dejstva: pogoršanje simptoma astme, zvonjenje u ušima, povećanje vrednosti prostata specifičnog antigena.


  Ukoliko bilo koji od ovih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, molimo Vas da obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  website: www.alims.gov.rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK TRAVATAN


  Držati lek van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  2 godine.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja je 28 dana.


  Bočicu morate baciti 4 nedelje posle prvog otvaranja da biste sprečili infekcije, i uzmite novu bočicu. Zapišite datum kada ste je otvorili, i na etiketi bočice i na kutiji.


  Ne koristite Travatan po isteku datuma označenog na bočici i kutiji leka (važi do:). Datum isteka roka


  upotrebe se odnosi na poslednji dan tog meseca.

  Čuvanje

  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Ne bacajte lek u vodu niti u kanalizaciju. Pitajte svog farmaceuta kako da odbacite lekove koji Vam više nisu potrebni. Te mere će pomoći očuvanju prirodne okoline.


  Neiskorišćeni proizvod ili otpadni materijal treba odlagati u skladu sa zakonom.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Travatan

Aktivna supstanca: travoprost 40 mikrograma /mL

Pomoćne supstance: polikvaternijum-1; polioksietilen hidrogenizovano ricinusovo ulje, 40 (HCO-40); borna kiselina (E284); manitol (E421); natrijum-hlorid; propilenglikol (E1520); natrijum-hidroksid i/ili hlorovodonična kiselina (za korekciju pH); prečišćena voda.


Kako izgleda lek Travatan i sadržaj pakovanja


Lek Travatan je bistar, bezbojan do slabo žućkast rastvor u plastičnoj bočici sa kapaljkom od 2,5 mL sa zatvaračem sa navojem, sve od polipropilena. Svaka bočica se nalazi u kesici.


Nosilac dozvole i Proizvođač

ALCON PHARMACEUTICALS LTD – PREDSTAVNIŠTVO

Vladimira Popovića 40, Beograd


Proizvođači:


 1. ALCON-COUVREUR N.V., Rijksweg 14, Puurs, Belgija

 2. ALCON CUSI S.A., c/Camil Fabra 58, El Masnou, Barselona, Španija


Napomena:


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2014.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


515-01-00557-14-001 od 13.08.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines