Moozeeck

Fervex za decu


UPUTSTVO ZA LEK


Fervex® za decu, granule za oralni rastvor, 10 mg + 280 mg + 100 mg Pakovanje: kesica, 8 x 1 kesica


Proizvođač: Bristol- Myers SquibbAdresa:

979 Avenue des Pyrenees, Le Passage, Francuska, ili 304 Avenue Jean Bru, Agen, Francuska


Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Fervex® za decu, 10 mg + 280 mg + 100 mg, granule za oralni rastvor INN: feniramin, paracetamol, askorbinska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Fervex za decu, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Fervex za decu i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Fervex za decu

 3. Kako se upotrebljava lek Fervex za decu

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Fervex za decu

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FERVEX ZA DECU I ČEMU JE NAMENJEN


  Ovaj lek se koristi za kratkotrajno olakšanje simptoma prehlade i zapaljenja sluznice nosa i ždrela (rinofaringitisa) kod dece (od 6 godina i starije) uključujući groznicu, glavobolju, kijavicu, bistru sekreciju iz nosa i suzenje očiju.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FERVEX ZA DECU


  Lek Fervex za decu ne smete koristiti kod:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FERVEX ZA DECU

  Doziranje

  Ova formulacija je namenjena isključivo deci (od 6 godina i starijim).


  Ukoliko je potrebno ponoviti dozu, vremenski razmak između doza mora da bude 4 časa ili duži.


  Način primene

  Oralna upotreba.


  Sadržaj kesice treba razmutiti u čaši tople ili hladne vode.


  Učestalost doziranja

  U slučaju ozbiljne insuficijencije bubrega (klirens kreatinina < 10 ml/min), interval između dve doze mora da bude najmanje 8 časova.


  Trajanje terapije


  Terapija ne sme trajati duže od 3 dana.


  Ako ste uzeli više leka Fervex za decu nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Fervex za decu nego što je trebalo: PREKINITE TERAPIJU I ODMAH KONSULTUJTE LEKARA.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Fervex za decu


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Fervex za decu: NE UZIMAJTE DUPLU DOZU DA NADOMESTITE TO ŠTO STE ZABORAVILI DA UZMETE LEK.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Fervex za decu


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  KAO I DRUGI LEKOVI I FERVEX ZA DECU MOŽE DA IMA NEŽELJENA DEJSTVA, MADA SE ONA NE MORAJU ISPOLJITI KOD SVIH.


 5. KAKO ČUVATI LEK FERVEX ZA DECU

  Rok upotrebe


  3 godine.

  Lek ne koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Bez posebnih naznaka.

 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Fervex za decu

Jedna kesica sadrži 280 mg paracetamola, 100 mg askorbinske kiseline i 10 mg feniramin-maleata.

Pomoćne supstance: saharoza; riboflavin-natrijum-fosfat; magnezijum-citrat, bezvodni; aroma banana-karamel; aspartam.

Sastav arome banana-karamel: ekstrakt kafe, fenugrčki ekstrakt, izoamil acetat, karamel, izoamil izovalerat, etil butirat, geranil formijat, acetaldehid, citral, vanilin, etil vanilin, heliotropin, buterna kiselina, diacetil, etil acetat, butilbutiril laktat, dihidrokumarin, sorbitol, maltodekstrin, akacija.


Kako izgleda lek Fervex za decu i sadržaj pakovanja

Granulirani prašak, žute boje.

Fervex za decu, granule za oralni rastvor pakovane su u kesice (papir-aluminijum-polietilen). Kutija sadrži 8 kesica.


Nosilac dozvole


PharmaSwiss d.o.o.

Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija

Proizvođač


Bristol- Myers Squibb

979 Avenue des Pyrenees, Le Passage, Francuska, ili 304 Avenue Jean Bru, Agen, Francuska

Napomena:

Štampano Uputstvo za pacijenta u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača (adresu), a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-4231-10-001 od 27.06.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z