mylan Apoteke Apoteke

GANFORT

kapi za oči, rastvor; 5mg/ml+300mcg/ml; bočica sa kapaljkom, 1x3ml
CENA: 2.053,39 din.


UPUTSTVO ZA LEK


GANFORT®, 5mg/mL + 300mcg/mL, kapi za oči, rastvor bočica sakapaljkom,1x3mL


Proizvođač: Allergan Pharmaceuticals Ireland, Adresa: Castlebar Road, Westport, Co.Mayo, Irska

Podnosilac zahteva: Ewopharma doo Beograd


Adresa: Gospodara Vučića 3/9, 11000 Beograd, Republika Srbija


GANFORT® 5mg/mL + 300mcg/mL, kapi za oči, rastvor INN: timolol/bimaprost


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek GANFORT i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek GANFORT

 3. Kako se upotrebljava lek GANFORT

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek GANFORT

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GANFORT I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek GANFORT sadrži dve različite aktivne materije (bimatoprost i timolol) koje obe snižavaju povišen pritisak u oku. Bimatoprost pripada grupi lekova koji se zovu prostamidi, analozi prostaglandina. Timolol pripada grupi lekova koji se zovu beta-blokatori.


  Vaše oči sadrže čistu, vodenastu tečnost koja hrani unutrašnjost oka. Tečnost se konstantno drenira (odvodi) iz oka, a nova tečnost se stvara kako bi zamenila onu koja se isprazni. Ukoliko tečnost ne može da se isprazni dovoljno brzo, pritisak u unutrašnjosti oka se povećava i eventualno može oštetiti Vaš vid. Lek GANFORT deluje tako što smanjuje stvaranje tečnosti u oku i takođe povećava oticanje tečnosti iz oka. Na ovaj način smanjuje se pritisak u oku.


  Lek GANFORT kapi za oči koriste se za lečenje povišenog pritiska u oku kod odraslih osoba, uključujući i starije osobe. Povišeni pritisak može dovesti do glaukoma. Vaš doktor će Vam propisati lek GANFORT u slučaju da druge kapi za oči, koje sadrže beta-blokatore ili analoge prostaglandina, samostalno ne deluju u dovoljnoj meri.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GANFORT


  Lek GANFORT, kapi za oči, rastvor, ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GANFORT


Uvek koristite lek GANFORT tačno onako kako Vam je doktor rekao. Obavezno proverite sa Vašim doktorom ili farmaceutom ako niste sigurni. Uobičajena doza je jedna kap ujutru, u oko koje lečite. Ipak, Vaš lekar može preporučiti da ukapavate uveče, umesto ujutru.


Uputstvo za upotrebu:

Ne smete koristiti bočicu sa lekom ukoliko je zaštitni zatvarač na vratu flašice slomljen (oštećen) pre

prve upotrebe leka.


5.


 1. Operite ruke. Zabacite glavu unazad i pogledajte u plafon.

 2. Nežno povucite donji kapak dok se ne prikaže mali džep.

 3. Okrenite bočicu natraške i pritisnite je kako bi oslobodili jednu kap u oko koje lečite.

 4. Pustite donji kapak i zatvorite oko.

 5. Dok držite oko zatvorenim, pritisnite kraj zatvorenog oka prstom (na mestu gde se sreću oko i nos) i držite tako 2 minuta. Na ovaj način ćete sprečiti da lek GANFORT dospe u neki drugi deo tela.


Ukoliko kap promaši oko, pokušajte ponovo.


Kako biste sprečili infekciju, nemojte dozvoliti da vrh bočice dodirne Vaše oko ili bilo šta drugo. Vratite zatvarač nazad i zatvorite bočicu odmah po upotrebi.


Ukoliko uzimate lek GANFORT sa nekim drugim lekom za oči, napravite najmanje 5 minuta pauze između stavljanja leka GANFORT i tog drugog leka. Nanesite bilo koju mast za oči ili gel na samom kraju.


Ako ste uzeli više leka GANFORTnego što je trebalo

Ukoliko ste upotrebili više leka GANFORT nego što je trebalo, mala je verovatnoća da će Vam ozbiljno naškoditi. Narednu dozu leka primenite u uobičajeno vreme. Ukoliko ste zabrinuti, razgovarajte sa Vašim doktorom ili farmaceutom.


Ako ste zaboravili da uzmete lek GANFORT

Ukoliko ste zaboravili da upotrebite lek GANFORT, stavite jednu kap čim se setite, a nakon toga primenjujte ga u uobičajeno vreme. Nikada ne uzimajte duplu dozu leka kako biste nadoknadili propuštenu.


Ako naglo prestanete da uzimate lek GANFORT

Lek GANFORTse mora koristiti svakodnevno kako bi adekvatno delovao.


Ukoliko imate dodatna pitanja o primeni ovog leka, razgovarajte sa Vašim doktorom ili farmaceutom.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, lek GANFORT može uzrokovati neželjena dejstva, iako ih ne dobijaju svi pacijenti. Obično možete nastaviti sa uzimanjem kapi, osim ako neželjena dejstva nisu ozbiljna. Ukoliko ste zabrinuti, razgovarajte sa Vašim doktorom ili farmaceutom. Nemojte prekidati sa primenom leka GANFORT bez prethodne konsultacije sa Vašim doktorom.


  Mogućnost pojave jednog neželjenog dejstva opisana je prema sledećim kategorijama:


  Veoma česta

  Može se pojaviti kod više od jedne od 10 osoba koje koriste ovaj lek

  Česta

  Pojavljuje se kod 1 do 9 od 100 osoba koje koriste ovaj lek

  Povremena

  Pojavljuje se kod 1 do 9 od 1000 osoba koje koriste ovaj lek

  Ne zna se

  Učestalost ne može da se proceni iz raspoloživih podataka


  Sledeća neželjena dejstva mogu se pojaviti kod upotrebe leka GANFORT: Veoma česta: crvenilo oka, duže trepavice

  Česta: žarenje, svrab, peckanje, osetljivost na svetlost, bol u oku, lepljive oči, suve oči, osećaj stranog tela u oku, male naprsline na površini oka sa ili bez upale, poteškoće da se jasno vidi, crvenilo i svrab kapaka, tamnija prebojenost kapaka


  Povremena: zapaljenje dužice, iritacija oka, otečena konjunktiva (sluznica oka), vodnjikave oči, otečeni ili bolni kapci, smanjena vidna oštrina, umorne oči, urastanje trepavica, glavobolja, curenje iz nosa, rast dlaka oko oka


  Ne zna se učestalost: cistoidni edem makule (otok mrežnjače koji vodi ka smanjenju vida)


  Sledeća neželjena dejstva pojavljuju se kod pacijenata koji koriste kapi za oči koje sadrže bimatoprost, pa postoji mogućnost da se pojave i sa lekom GANFORT ®:

  Vrtoglavica

  Alergijska reakcija u oku, tamnije trepavice, tamnija dužica, povećano treptanje, očni kapak pomeren sa površine oka, krvarenje u zadnjem delu oka (retinalno krvarenje), inflamacija oka

  Povišen krvni pritisak

  Slabost

  Povišeni rezultati testiranja krvi koji pokazuju kako Vaša jetra funkcioniše


  Sledeća neželjena dejstva pojavljuju se kod pacijenata koji koriste kapi za oči koje sadrže timolol, pa postoji mogućnost da se pojave i sa lekom GANFORT ®. Poput drugih lekova koji se stavljaju u oko, timolol se repsorbuje u krv. Ovo može uzrokovati slična neželjena dejstva koja se javljaju kod “intravenoznih“ i/ili “oralnih“ beta-blokatora. Mogućnost da se pojave neželjena dejstva nakon upotrebe kapi za oči manja je nego kada se lekovi uzimaju oralnim putem ili putem injekcije. Navedena neželjena dejstva obuhvataju reakcije koje se pojavljuju u okviru klase beta-blokatora i to kada se primenjuju za lečenje očnih oboljenja:

  Ozbiljne alergijeske reakcije uz oticanje i teško disanje, što može da ugrozi život; alergijske reakcije (uključujući osip, svrab, koprivnjaču);

  Nizak nivo šećera

  Poremećaj sna, noćne more, depresija; gubitak pamćenja

  Nesvestica; šlog; smanjen dotok krvi u mozak; pogoršanje stanja mijastenije gravis (povećana slabost mišića); osećaj peckanja; vrtoglavica

  Smanjen osećaj po površini oka; dvostruka slika u oku; opušteni kapci; odvajanje jednog od sloja unutar očne jabučice nakon operacije da bi se smanjio pritisak u oku; zapaljenje površine oka; zamagljen vid

  Insuficijencija srca; smetnje srčanog ritma; usporavanje srčanog ritma; spor ili ubrzan srčani ritam; suviše tečnosti, uglavnom vode, koja se zadržava u telu; bol u grudima

  Nizak krvni pritisak; oticanje ili hladnoča koja se oseča u rukama, nogama i ekstremitetima, uzrokovana sužavanjem krvnih sudova

  Teško disanje; šištanje; kašalj

  Dijareja; bol u stomaku; osećati i imati mučninu; promene ukusa; poremećaj varenja; suva usta Crvene ljuspice na koži; osip po koži; gubitak kose

  Bol u mišićima

  Smanjen seksualni nagon, seksualna disfunkcija Umor


  Ukoliko bilo koja od neželjenih reakcija postane ozbiljna ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da kažete Vašem doktoru ili farmaceutu.


 2. KAKO ČUVATI LEK GANFORT


  Držati izvan vidokruga i domašaja dece.


  Ne koristiti lek GANFORT ® nakon datuma isteka roka trajanja koji se nalazi na nalepnici bočice i kutiji. Datum isteka roka trajanja se odnosi na poslednji dan naznačenog meseca.


  Jednom kada se otvori, rastvor se može zagaditi i prouzrokovati infekciju oka. Ne smete koristiti kapi duže od 4 nedelje posle prvog otvaranja, čak iako u bočici ima još rastvora. Kako biste pomogli sebi da zapamtite, zapišite datum otvaranja leka u prostor koji je za to predviđen, a nalazi se na kutiji leka.


  Lekove ne treba odlagati putem otpadnih voda i kućnog đubreta. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odložite lek koji Vam više nije potreban. Ove mere će pomoći kod zaštite životne okoline.


  Rok upotrebe

  2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja leka iznosi 28 dana kada se čuva na temperaturi od 25C.


  Čuvanje

  Ovaj lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.

  Čuvati u originalnom pakovanju.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek GANFORTKako izgleda lek GANFORT i sadržaj pakovanja

Kapi za oči GANFORT su u obliku bezbojnog do slabo žutog bistrog rastvora/kapi za oči, koji se nalazi u plastičnoj bočici. Svako pakovanje sadrži 1 plastičnu bočicu sa kapaljkom koja je zatvorena zatvaračem sa navojem. Svaka bočica sadrži 3 ml rastvora što predstavlja oko pola sadržaja bočice. Ova količina kapi za oči je dovoljna za upotrebu leka u toku 4 nedelje.


Za bilo koju informaciju u vezi sa ovim lekom, molimo Vas da kontaktirate lokalnog Nosioca dozvole.


Nosilac dozvole


EWOPHARMA DOO BEOGRAD

Gospodara Vučića 3/9 11000 Beograd Republika Srbija


Proizvođač

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport, Co. Mayo Irska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart 2012


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole

515-01-3026-11-001 od 05.06.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines