Moozeeck

LOMETAZID


UPUTSTVO ZA LEK


LOMETAZID®, tableta, 5 mg +10mg Pakovanje: blister, 2 x 15 tableta


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.

Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


LOMETAZID®, 5 mg + 10 mg, tableta metiklotiazid, amilorid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek LOMETAZID i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek LOMETAZID

 3. Kako se upotrebljava lek LOMETAZID

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek LOMETAZID

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LOMETAZID I ČEMU JE NAMENJEN


  LOMETAZID je lek koji sadrži aktivne sastojke metiklotiazid i amilorid-hidrohlorid. Lometazid deluje diuretički tj. pomaže izbacivanju viška tečnosti iz organizma izlučivanjem veće količine urina. Metiklotiazid pripada grupi lekova poznatih kao tiazidni diuretici. Amilorid-hidrohlorid je poznat kao diuretik koji štedi kalijum. Ovi sastojci zajedno snižavaju krvni pritisak i uklanjaju otoke različitog porekla.

  LOMETAZID je namenjen lečenju visokog krvnog pritiska (arterijska hipertenzija), slabosti srca (kongestivna

  srčana insuficijencija) i otoka (edemi) različitog porekla.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LOMETAZID

  Lek LOMETAZID ne smete koristiti:

  Primena leka LOMETAZID je kontraindikovana kod dece s obzirom na njegovu nepotvrđenu bezbednu primenu u ovoj populaciji.

  Ne uzimajte LOMETAZID ukoliko:

  U slučaju da treba da imate neku operaciju obavestite svog lekara da uzimate LOMETAZID.


  Uzimanje leka LOMETAZID sa hranom ili pićima


  Treba da izbegavate hranu bogatu kalijumom. To uključuje mleko, banane, suvo grožđe, suve šljive. Vaš lekar će Vam reći koju hranu ne treba da jedete.

  Možete da uzimate alkohol ali u minimalnoj količini zato što alkohol može pojačati dejstvo leka LOMETAZID

  tako da možete da osećate ošamućenost ili vrtoglavicu kada naglo ustanete.


  Primena leka LOMETAZID u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Upotreba u toku trudnoće: Rutinska primena diuretika u kod trudnica sa ili bez blagih edema nije indikovana, zato što ovi lekovi mogu izazvati hipovolemiju, povećanu gustinu krvi, kao i smanjenje prokrvljenosti placente. Tiazidi prolaze kroz placentu i mogu biti odgovorni za razvoj neonatalne žutice (žutice kod novorođenčadi), manjka trombocita (krvne pločice), depresije koštane srži i drugih neželjenih dejstava koja se ispoljavaju kod odraslih.

  Upotreba u toku dojenja: Nije poznato da li se amilorid izlučuje u majčino mleko. Tiazidi se izlučuju putem mleka, te je potrebno prekinuti dojenje ukoliko je neophodno primenjivati LOMETAZID u periodu dojenja.


  Uticaj leka LOMETAZID na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Iako retko, LOMETAZID može izazvati zamor, slabost, vrtoglavicu ili pospanost. Ako se jave pomenuti poremećaji, ne treba da upravljate motornim vozilom ili rukujete mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka LOMETAZID


  Kako LOMETAZID sadrži laktozu monohidrat, u slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LOMETAZID


  Lek se primenjuje oralno.

  Doziranje je individualno i zavisi od Vašeg zdravstvenog stanja i od toga da li uzimate druge lekove. Odrasli

  Uobičajena dnevna doza je ½ do 1 tableta dnevno, ujutro posle doručka.

  Deca

  Primena leka se kod dece ne preporučuje. Stariji

  Posebnu pažnju treba posvetiti starijim pacijentima koji već mogu imati disbalans elektrolita u serumu, pa je potrebno pažljivo prilagoditi dozu u odnosu na funkciju bubrega i prema kliničkom odgovoru.


  Ukoliko mislite da LOMETAZID suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

  Ako ste uzeli više leka LOMETAZID nego što je trebalo


  Ako ste uzeli veću dozu leka LOMETAZID nego što je trebalo, odmah razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek LOMETAZID


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Ako ste zaboravili da uzmete jednu dozu leka, nastavite sa primenom leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek LOMETAZID


  Nemojte prestati sa primenom leka LOMETAZID bez prethodnog savetovanja sa lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi i LOMETAZID može imati neželjena dejstva.

  Zabeležena su sledeća neželjena dejstva u vezi sa primenom leka LOMETAZID:

  Poremećaji krvnog i limfnog sistema: smanjen broj belih krvnih zrnaca (leukopenija, neutropenija), smanjen broj krvnih pločica (trombocitopenija), nedostatak crvenih krvnih zrnaca (aplastična anemija).

  Poremećaji metabolizma i ishrane: povećan ili smanjen nivo kalijuma u krvi, smanjen nivo natrijuma u krvi, dehidratacija (gubljenje telesne vode), prisustvo šećera u mokraći, povišen nivo šećera, kalcijuma ili mokraćne


  kiseline u krvi i giht.

  Psihijatrijski poremećaji: nesanica, nervoza, mentalna konfuzija, depresija, pospanost, somnolencija, uznemirenost, smanjen libido.

  Poremećaji nervnog sistema: ošamućenost, vrtoglavica, trnjenje, podrhtavanje, stupor (besvesno stanje),

  encefalopatija (oboljenje mozga).

  Kardiovaskularni poremećaji: ubrzan ili nepravilan rad srca, nesvestica zbog pada krvnog pritiska pri naglom ustajanju, bol u grudima (angina pektoris).

  Respiratorni poremećaji: kašalj, otežano disanje, edem (nakupljanje tečnosti) pluća.

  Gastrointestinalni poremećaji: suva usta, mučnina, povraćanje, zatvor, dijareja, bol u stomaku, grčevi, gubitak apetita, nadutost, gasovi, žeđ, štucanje, aktiviranje već postojećeg čira u stomaku, iritacija želuca, upala pankreasa, loše varenje.

  Poremećaji jetre i žučnih puteva: probemi sa jetrom (žutica, tj. žuta prebojenost kože i beonjače oka, uvećanje

  jetre koja se oseća kao napetost ispod rebara).

  Poremećaji kože i potkožnog tkiva: svrab, osip, prolazno crvenilo, preznojavanje, gubitak kose, osetljivost na svetlost, koprivnjača.

  Poremećaji mišićno-skeletnog, koštanog i vezivnog tkiva: bol u ekstremitetima, zglobovima, grčevi u mišićima, bol u vratu i ramenima.

  Poremećaji urogenitalnog sistema: impotencija, bolno ili otežano mokrenje, povećano mokrenje u toku noći,

  nemogućnost zadržavanja mokraće, izlučivanje velike količine mokraće, učestalo mokrenje, grčenje bešike, zapaljenje bubrega, popuštanje bubrega (bubrežna insuficijencija).

  Poremećaji čula: neprijatan ukus, poremećaj vida (prolazno zamućenje vida), zapušen nos, zujanje u ušima,

  povećan očni pritisak.

  Opšti poremećaji: anafilaktička reakcija, groznica, glavobolja, slabost, malaksalost, bol u grudima, bol u leđima, iznenadna nesvestica.

  Osim navedenih, mogu se javiti i neke druge neželjene reakcije. Obavestite svog lekara o bilo kojoj reakciji koja Vam se čini neuobičajenom za vreme uzimanja leka.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK LOMETAZID


  Rok upotrebe


  5 godina

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek LOMETAZID®


Sadržaj aktivne supstance:

 1. tableta sadrži: metiklotiazida 5 mg i amilorid-hidrohlorida 10 mg, u obliku amilorid-hidrohlorid, dihidrata.


  Sadržaj pomoćnih supstanci:

  krospovidon; laktoza, monohidrat; povidon; celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat.


  Kako izgleda lek LOMETAZID i sadržaj pakovanja


  Izgled:

  Okrugla bikonveksna tableta bledo žute boje.


  Pakovanje:

 2. blistera sa po 15 tableta (ukupno 30 tableta) u složivoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet: GALENIKA a.d. Batajnički drum b.b. 11 080 Beograd


Proizvođač:

GALENIKA a.d. Batajnički drum b.b. 11 080 Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Juli 2011.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6071-10-001 od 08.08.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z