Moozeeck

Brufen retard


UPUTSTVO ZA LEK


Brufen retard, tableta sa produženim oslobađanjem, 800 mg, Pakovanje: 30 tableta sa produženim oslobađanjem

Ime leka, oblik, jačina i pakovanjeProizvođač:

 1. Famar SA


 2. AbbVie Deutschland GmbH & Co.KGAdresa:

 1. 7 Anthousas Avenue, 153 44 Anthousa Attiki, Grčka


 2. Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Nemačka


  Podnosilac zahteva: Predstavništvo Abbott Laboratories S.A.


  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 115D, Beograd


  Brufen retard, 800 mg, tableta sa produženim oslobađanjem ibuprofen


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Brufen retard i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Brufen retard

 3. Kako se upotrebljava lek Brufen retard

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Brufen retard

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Brufen retard I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Brufen retard pripada grupi lekova protiv zapaljenja i bolova. Ovi lekovi se upotrebljavaju u terapiji bola i zapaljenja u stanjima kao što su osteoartritis, reumatoidni artritis (uključujući juvenilni reumatoidni artritis ili Still-ovu bolest), artritis kičme (ankilozni spondilitis), otečeni zglobovi, smrznuto rame (kapsulitis), zapaljenje serozne kese unutar zgloba (burzitis), zapaljenja tetiva (tendinitis), zapaljenje tetivnog omotača (tenosinovitis), bolovi u donjem delu leđa, uganuća i istegnuća.


  Lek Brufen retard se može koristiti i za lečenje drugih bolnih stanja kao što je zubobolja, bol nakon operativnih zahvata, menstrualni bol i glavobolja, uključujući migrenu.


  Aktivna supstanca leka Brufen retard je ibuprofen i svaka tableta sadrži 800 mg ibuprofena u formulaciji sa produženim oslobađanjem. Formulacija tablete je tako napravljena da se ibuprofen u toku dana postepeno oslobađa u krvotok.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Brufen retard

  Lek Brufen retard ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Brufen retard

  Lek Brufen retard uzimajte tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sigurni, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Brufen retard treba uzeti sa čašom vode. Brufen retard treba progutati cele, neoštećene i nezgnječene, bez žvakanja i sisanja kako bi se izbegla iritacija i osećaj neprijatnosti u ustima i grlu. Tablete je najbolje uzeti u ranim večernjim satima dosta pre odlaska na spavanje. Lek Brufen retard može uzeti sa ili bez hrane.


  Vaša doza zavisi od stanja za koji primate lek, uobičajena dnevna doza je dve tablete odjednom svakog dana, po mogućnosti uveče. U teškim ili akutnim stanjima lekar može da Vam propiše još jednu dodatnu tabletu ujutro na postojeću dozu koju uzimate uveče.


  Nije namenjeno za decu mlađu od 12 godina.

  Ako ste uzeli više leka Brufen retard


  Ako ste uzeli više leka Brufen retard nego što je trebalo, odmah se obratite svom lekaru ili potražite medicinsku pomoć i ponesite lek sa sobom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Brufen retard

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Brufen retard uzmite zaboravljenu dozu čim se setite, osim ako je blizu vreme za sledeću dozu. U tom slučaju ne uzimajte zaboravljenu dozu.

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Brufen retard, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada su ona uglavnom blaga i ne moraju se ispoljiti kod svih pacijenata. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Pojava neželjenih dejstava može se svesti na najmanju meru ukoliko se koristi najniža delotvorna doza leka u što kraćem vremenskom periodu.


  Ako se tokom terapije javi bilo koji od sledećih simptoma, prestanite sa uzimanjem Brufen retard, tableta sa produženim oslobađanjem i odmah potražite medicinsku pomoć:


  Upotreba leka Brufen retard povezana je sa malim povećanjem rizika od srčanog udara (infarkt miokarda) ili moždanog udara.


  Ibuprofen retko izaziva poremećaje krvi, probleme sa bubrezima i jetrom ili teške promene na koži.


  Veoma retko lek Brufen retard može dovesti do pojave aseptičnog meningitisa (zapaljenje zaštitnih ovojnica oko mozga).


  Od drugih neželjenih dejstava javljaju se: glavobolja, halucinacije, vrtoglavica, nesvestica, peckanje u šakama i stopalima, zujanje u ušima, potištenost, smetenost, nesanica, uznemirenost, oštećenje sluha, proliv, zatvor, gasovi u stomaku, preosetljivost kože na sunce, umor, malaksalost, promene raspoloženja, otok i nadražaj u nosu.


  Lek Brufen retard ponekad može dovesti do pogoršanja simptoma kolitisa ili Crohn-ove bolesti. Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK Brufen retard


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Brufen retard posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Ako Vaš lekar odluči da prekine Vaše lečenje, vratite sve neupotrebljene lekove svom farmaceutu. Zadržite ih samo ukoliko Vas tako posavetuje Vaš lekar.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Brufen retard


Aktivna supstanca leka Brufen retard je ibuprofen. Jedna tableta sadrži 800 mg ibuprofena.


Pomoćne supstance: silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; povidon; stearinska kiselina; ksantan guma; hipromeloza; talk; titan-dioksid.


Kako izgleda lek Brufen retard i sadržaj pakovanja

Izgled tableta

Duguljasta bikonveksna film tableta bele boje.


Unutrašnje pakovanje je blister od PVC/PVDC-Aluminijumski folije sa po 10 tableta sa produženim oslobađanjem.

Spoljnje pakovanje je kartonska kutija, koja sadrži 3 blistera sa po 10 tableta sa produženim oslobađanjem.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Predstavništvo Abbott Laboratories S.A.

Bulevar Mihajla Pupina 115D, Beograd


Proizvođač:

 1. Famar S.A.,

  7 Anthousas Ave.,153 44 Anthousa, Attiki, Grčka


 2. AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG,Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Nemačka


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00301-13-002 od 05.05.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z