FISKocr

Mirzaten Q-Tab


UPUTSTVO ZA LEK


Δ Mirzaten® Q-Tab®, oralna disperzibilna tableta, 15 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Δ Mirzaten® Q-Tab®, oralna disperzibilna tableta, 30 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Δ Mirzaten® Q-Tab®, oralna disperzibilna tableta, 45 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd

Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Napomena: ∆ prazan trougao u boji teksta, pun trougao crvene boje i § simbol pragrafa u boji teksta (Član 83. Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek ("Službeni glasnik RS", br. 41/2011 od10.6.2011. godine )).Δ Mirzaten® Q-Tab® 15 mg oralna disperzibilna tableta Δ Mirzaten® Q-Tab® 30 mg oralna disperzibilna tableta Δ Mirzaten® Q-Tab® 45 mg oralna disperzibilna tableta


INN mirtazapin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Mirzaten Q-Tab i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Mirzaten Q-Tab

 3. Kako se upotrebljava lek Mirzaten Q-Tab

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Mirzaten Q-Tab

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MIRZATEN Q-TAB I ČEMU JE NAMENJEN


  Mirzaten Q-Tab spada u grupu lekova koji se nazivaju antidepresivi.

  Mirzaten Q-Tab se koristi za lečenje depresivnih bolesti (epizode velike depresije) kod odraslih .


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MIRZATEN Q-TAB


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Mirzaten Q-Tab ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MIRZATEN Q-TAB


Strogo se pridržavajte lekarskih ili farmaceutskih uputstava o uzimanju leka Mirzaten Q-Tab. Ako imate bilo kakve nedoumice, obratite se lekaru ili farmaceutu.


Koliko leka treba uzimati

Uobičajena početna doza je 15 ili 30 mg svakog dana. Lekar može da Vam savetuje da povećate dozu nakon nekoliko dana, do količine koja Vam najviše odgovara (između 15 i 45 mg dnevno). Obično je doza ista za sve uzraste. Međutim, ako spadate u grupu starijih osoba ili ako imate oboljenje bubrega ili jetre, lekar može da prilagodi dozu.


Kada se uzima Mirzaten Q-Tab

Lek Mirzaten Q-Tab uzimajte svakoga dana u isto vreme. Najbolje je da ga uzimate u obliku pojedinačne doze pre spavanja. Međutim, možda će Vam lekar savetovati da svoju dozu leka Mirzaten Q-Tab podelite – jednom ujutro i jednom uveče pre spavanja. Veća doza treba da se uzima pre spavanja.


Oralne disperzibilne tablete uzimajte na sledeći način

Tablete uzimajte oralno.


Tablete leka Mirzaten Q-Tab su lomljive. Ne smete ih gurati kroz pakovanje pošto ih to može oštetiti. Da biste izvadili tabletu iz pakovanja:

 1. Držite blister na krajevima i odvojite jednu ćeliju od ostatka blistera tako što ćete je pažljivo otcepiti po perforaciji koja se nalazi okolo.

 2. Povucite nagore naznačenu ivicu folije i vucite dok se potpuno ne odvoji.


 3. Izbacite tabletu na ruku.

 4. Stavite tabletu na jezik čim je izvadite iz pakovanja.


Kada je stavite na jezik, tableta se veoma brzo rastvara. Rastvorenu tabletu možete progutati sa vodom ili bez nje.

Usta moraju biti prazna pre nego što stavite tabletu na jezik.


Kada možete očekivati da počnete da se osećate bolje

Mirzaten Q-Tab obično počinje da deluje nakon 1 do 2 nedelje i nakon 2 do 4 nedelje možete osetiti poboljšanje.


Veoma je važno da tokom prvih nekoliko nedelja terapije razgovarate sa lekarom o dejstvu leka Mirzaten Q-Tab: 2 do 4 nedelje nakon što počnete da uzimate lek Mirzaten Q-Tab, razgovarajte sa svojim lekarom o tome kako ovaj lek deluje na Vas.


Ako se i dalje ne osećate bolje, lekar može da propiše veću dozu. U tom slučaju, ponovo razgovarajte sa lekarom posle sledeće 2 do 4 nedelje. Obično lek Mirzaten Q-Tab mora da se uzima dok simptomi depresije ne nestanu, 4 do 6 meseci.


Ako ste uzeli više leka Mirzaten Q-Tab nego što je trebalo


Ako ste Vi, ili neko drugi, uzeli previše leka Mirzaten Q-Tab, odmah se obratite lekaru.

Najverovatniji znaci predoziranja lekom Mirzaten Q-Tab (bez primene drugih lekova ili alkohola) su pospanost, dezorijentisanost i ubrzani rad srca.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Mirzaten Q-Tab


Ako svoju dozu treba da uzimate jednom dnevno


Kako izgleda lek Mirzaten Q-Tab i sadržaj pakovanja


Oralne disperzibilne tablete su okrugle, blago bikonveksne, bele boje, fasetiranih ivica.


Na raspolaganju su kutije sa 30 oralnih disperzibilnih tableta. U kutiji su 3 blistera (OPA/Al/PVC//Al folija sa PET filmom sa spoljašnje strane.Svaki blister sadrži po 10 oralno disperzibilnih tableta i perforiran je tako da omogućava odvajanje svake pojedinačne tablete upakovane u unutrašnje pakovanje.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Mirzaten® Q-Tab®, oralne disperzibilne tablete, 15 mg: 515-01-01189-14-001 od 22.10.2014.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Mirzaten® Q-Tab®, oralne disperzibilne tablete, 30 mg: 515-01-01190-14-001 od 22.10.2014.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Mirzaten® Q-Tab®, oralne disperzibilne tablete, 45 mg: 515-01-01191-14-001 od 22.10.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org