Moozeeck

Nebigal


UPUTSTVO ZA LEK


Nebigal®, tablete, 5 mg

Pakovanje: blister; 2 x 14 tableta


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Nebigal® 5 mg, tablete


INN: nebivolol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


 1. ŠTA JE LEK NEBIGAL I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Nebigal sadrži nebivolol, lek za lečenje srčanih poremećaja, koji pripada grupi selektivnih beta-blokatora (sa selektivnim dejstvom na kardiovaskularni sistem). Sprečava povećanje broja otkucaja srca, kontroliše snagu pumpanja srca, a pored toga širi krvne sudove, što doprinosi snižavanju krvnog pritiska. Koristi se za lečenje povišenog krvnog pritiska (hipertenzija).


  Lek Nebigal se takođe koristi za lečenje blage do umerene hronične srčane slabosti (hronična srčana insuficijencija) kod pacijenata starosti 70 godina i više, kao dodatak drugoj terapiji.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NEBIGAL


  Lek Nebigal ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NEBIGAL


  Lek Nebigal uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Lek Nebigal se može uzeti pre, za vreme ili posle obroka, ali ga možete uzimati i nezavisno od obroka. Najbolje

  je tabletu progutati sa malo vode.


  Terapija povišenog krvnog pritiska (hipertenzija)  Ukoliko Vam je rečeno da uzimate ¼ (četvrtinu) ili ½ (polovinu) tablete dnevno, pridržavajte se sledećih instrukcija o tome kako da prelomite tabletu leka Nebigal 5 mg.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Nebigal, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Određeni simptomi zahtevaju hitnu medicinsku intervenciju:

 5. KAKO ČUVATI LEK NEBIGAL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine

  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju.

  Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Nebigal


Sadržaj aktivne supstance:

1 tableta sadrži nebivolola 5 mg (u obliku nebivolol-hidrohlorida 5, 45 mg).


Sadržaj pomoćnih supstanci:

silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum–stearat; kroskarmeloza-natrijum; makrogol 6000; laktoza, monohidrat.


Kako izgleda lek Nebigal i sadržaj pakovanja


Izgled:

Okrugle, konveksne tablete bele boje, sa utisnutom unakrsnom podeonom crtom sa jedne strane i oznakom N 5 sa druge strane.

Nebigal se može deliti na jednake četvrtine.


Pakovanje:

U pakovanju se nalaze dva PVDC/AL blistera sa po 14 tableta.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2013.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-8180-12-001 od 03.02.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z