FISKocr

Ciprocinal


UPUTSTVO ZA LEK


∆Ciprocinal®, film tableta, 250 mg

Pakovanje: blister, 1x10 film tableta

∆Ciprocinal®, film tableta, 500 mg

Pakovanje: blister, 2x5 film tableta


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Leskovac,Vlajkova 199, Republika Srbija Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.

Adresa: Leskovac,Vlajkova 199, Republika Srbija


∆ Ciprocinal®, 250 mg, film tableta

∆Ciprocinal®, 500 mg, film tableta INN: ciprofloksacin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ciprocinal i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ciprocinal

 3. Kako se upotrebljava lek Ciprocinal

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ciprocinal

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CIPROCINAL I ČEMU JE NAMENJEN


  Ciprocinal sadrži aktivnu supstancu ciprofloksacin (u obliku ciprofloksacin-hidrohlorida) i pripada grupi lekova poznatih kao fluorohinoloni. Ciprocinal deluje tako što uništava bakterije koje izazivaju infekciju. Delotvoran je samo protiv određenih sojeva bakterija.


  Vaš lekar je propisao Ciprocinal u cilju lečenja Vaše bakterijske infekcije.


  Odrasli


  Neke od infekcija kod kojih se Ciprocinal može koristiti su:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CIPROCINAL

  Lek Ciprocinal ne smete koristiti: Ne uzimajte ovaj lek ako:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CIPROCINAL


  Vaš lekar će Vam reći koliko Ciprocinal tableta treba da koristite i koliko dugo. Ovo će zavisiti od tipa i težine infekcije.


  Kažite Vašem lekaru ukoliko imate problema sa bubrezima, jer to može uticati na dozu koju će Vam lekar propisati.


  Terapija obično traje od 5 do 21 dan; ponekad i duže, ukoliko je infekcija teža. Uzmite tablete tačno onako kako Vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  1. Progutajte tabletu sa dosta tečnosti. Tablete nemojte žvakati.

  2. Pokušajte da koristite tablete u isto vreme svaki dan.

  3. Možete uzimati tablete tokom obroka, ili između obroka. Kalcijum koji se unosi sa obrokom ne utiče značajno na resorpciju ciprofloksacina. Međutim, nemojte uzimati ciprofloksacin istovremeno sa mlečnim proizvodima kao što su mleko ili jogurt, ili sokovima obogaćenim mineralima (npr. sok od pomorandže sa dodatim kalcijumom).


   Ne zaboravite da pijete dosta tečnosti dok koristite lek Ciprocinal.


   Vaš lekar će odrediti odgovarajuću dozu leka Ciprocinal za Vas, prema sledećim smernicama:


   Odrasli   Indikacije


   Dnevna doza u mg

   Ukupno trajanje terapije (potencijalno uključujući inicijalnu parenteralnu primenu ciprofloksacina)

   Infekcije donjih respiratornih

   puteva

   500 mg dva puta dnevno do 750

   mg dva puta dnevno


   7 do 14 dana

   Infekcije

   gornjih respiratornih puteva

   Akutna

   egzacerbacija hroničnog sinuzitisa

   500 mg dva puta dnevno do 750

   mg dva puta dnevno


   7 do 14 dana

   Hronični

   supurativni otitis media

   500 mg dva puta dnevno do 750

   mg dva puta dnevno


   7 do 14 dana

   Maligni otitis externa

   750 mg dva puta dnevno

   28 dana do 3 meseca

   Infekcije

   urinarnog trakta (videti odeljak 4.4)

   Nekomplikovan

   cistitis

   250 mg dva puta dnevno do 500

   mg dva puta dnevno

   3 dana

   Kod premenopauznih žena, može se koristiti pojedinačna doza od 500

   mg


   Komplikovani cistitis, nekomplikovani pijelonefritis

   500 mg dva puta dnevno

   7 dana

   Komplikovani

   pijelonefritis

   500 mg dva puta dnevno do 750

   mg dva puta dnevno

   najmanje 10 dana; može se

   produžiti na period duži od 21 dan u određenim okolnostima (kao što su apscesi)

   Prostatitis

   500 mg dva puta dnevno do 750

   mg dva puta dnevno

   2-4 nedelje (akutni) do 4-6 nedelja

   (hronični)

   Infekcije

   genitalnog trakta

   Gonokokni

   uretritis i cervicitis

   500 mg kao pojedinačna doza

   1 dan (pojedinačna doza)

   Epididimo

   orhitis i pelvične inflamatorne bolesti

   500 mg dva puta dnevno do 750

   mg dva puta dnevno

   najmanje 14 dana

   Infekcije

   gastro- intestinalnog trakta i intra- abdominalne infekcije

   Dijareja

   prouzrokovana bakterijskim patogenima, kao što su Shigella spp osim Shigella dysenteriae tip 1 i empirijska terapija teških oblika putničke dijareje

   500 mg dva puta dnevno

   1 dan

   Dijareja

   prouzrokovana bakterijom Shigella dysenteriae tip 1

   500 mg dva puta dnevno

   5 dana

   Dijareja

   prouzrokovana

   Vibrio cholerae

   500 mg dva puta dnevno

   3 dana

   Tifusna

   groznica

   500 mg dva puta dnevno

   7 dana

   Intraabdominal

   ne infekcije prouzrokovane Gram- negativnim bakterijama

   500 mg dva puta dnevno do 750

   mg dva puta dnevno

   5 do 14 dana


   Infekcija kože i potkožnog tkiva

   500 mg dva puta dnevno do 750 mg dva puta dnevno

   7 do 14 dana

   Infekcije kostiju i zglobova

   500 mg dva puta dnevno do 750

   mg dva puta dnevno

   maksimalno 3 meseca

   Kod pacijenata sa neutropenijom i

   groznicom, za koje se sumnja da su posledica bakterijske infekcije; Ciprofloksacin treba da se primeni zajedno sa drugim odgovarajućim antibakterijskim agensima u skladu sa zvaničnim vodičima

   500 mg dva puta dnevno do 750

   mg dva puta dnevno

   terapija treba da traje tokom

   celokupnog perioda neutropenije

   Profilaksa invazivnih infekcija

   prouzrokovanih bakterijom

   Neisseria meningitidis

   500 mg kao pojedinačna doza

   1 dan (pojedinačna doza)

   Profilaksa inhalacijskog antraksa

   nakon izlaganja i terapija kod osoba kod kojih je moguća oralna upotreba, kada je klinički prikladno.

   Primena leka treba da počne što pre nakon suspektne ili potvrđene ekspozicije

   500 mg dva puta dnevno

   60 dana od potvrde ekspozicije

   bakteriji Bacillus anthracis


   Deca i adolescenti


   Indikacije

   Dnevna doza u mg

   Ukupna dužina trajanja terapije (uz potencijalnu inicijalnu terapiju parenteralnim ciprofloksacinom)

   Cistična fibroza

   20 mg/kg telesne mase dva puta

   dnevno, maksimalno 750 mg po dozi

   10 do 14 dana

   Komplikovana infekcija urinarnog

   trakta i pijelonefritis

   10 mg/kg telesne mase dva puta

   dnevno do 20 mg/kg telesne mase dva puta dnevno, maksimalno 750 mg po dozi

   10 do 21 dan

   Profilaksa i terapija inhalacijskog antraksa nakon izlaganja i terapija

   kod osoba kod kojih je moguća oralna upotreba, kada je klinički prikladno.

   Primena terapije treba da počne što

   pre nakon suspektne ili potvrđene ekspozicije

   10 mg/kg telesne mase dva puta dnevno do 15 mg/kg telesne mase

   dva puta dnevno, maksimalno 500 mg po dozi

   60 dana od potvrde ekspozicije bakteriji Bacillus anthracis


   Ostale teške infekcije

   20 mg/kg telesne mase dva puta

   dnevno, maksimalno 750 mg po dozi

   Zavisi od tipa infekcije


   Gerijatrijski pacijenti


   Doza ciprofloksacina kod gerijatrijskih pacijenta određuje se na osnovu težine infekcije i klirensa kreatinina.


   Oštećenje jetre i bubrega


   Preporučene početne doze i doze održavanja kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega:


   Klirens kreatinina (mL/min/1.73 m2

   Serumski kreatinin (µmol/L)

   Oralna doza (mg)

   >60

   <124

   Videti uobičajeno doziranje

   30-60

   124 do 168

   250-500 mg svakih 12 h

   <30

   >169

   250-500 mg svakih 24 h

   Pacijenti na hemodijalizi

   >169

   250-500 mg svakih 24 h (nakon

   dijalize)

   Pacijenti na peritonealnoj dijalizi

   >169

   250-500 mg svakih 24 h


   Kod pacijenata sa oštećenom funkcijom jetre nije potrebno prilagođavanje doze. Doziranje kod dece sa oštećenom funkcijom bubrega i/ili jetre nije proučavano.

   Ako ste uzeli više leka Ciprocinal nego što je trebalo


   Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Ciprocinal nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Učinite ovako čak i ukoliko nema znakova nelagodnosti. Ukoliko idete kod lekara ili u bolnicu, ponesite sa sobom kutiju/ambalažu leka Ciprocinal.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Ciprocinal


   Ako ste zaboravili jednu dozu, uzmite lek čim se setite, i zatim nastavite kao što je propisano. Međutim, ako je došlo vreme za narednu dozu, ne uzimajte propuštenu dozu (ne duplirajte dozu), već nastavite kao obično.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Ciprocinal

   Jako je važno da terapiju završite čak i ukoliko počnete da se osećate bolje posle nekoliko dana. Ne prekidajte terapiju ukoliko Vam to nije lekar savetovao. Moguće je da se simptomi vrate ili da se pogorša stanje bolesti za koju uzimate lek. Takođe može doći do razvoja rezistencije na antibiotik.


   Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i Ciprocinal može da izazove neželjena dejstva kod pojedinih pacijenata iako se ona ne javljaju kod svih.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neželjeno dejstvo koje nije opisano u ovom uputstvu, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Česta neželjena dejstva (između 1 i 10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  -mučnina, proliv

  -bol u zglobovima kod dece


  Povremena neželjena dejstva (između 1 i 10 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)


  -superinfekcija gljivicama

  -povišene vrednosti eozinofila (vrsta belih krvnih ćelija)

  -gubitak apetita (anoreksija)

  -hiperaktivnost i agitacija

  -glavobolja, vrtoglavica, poremećaj sna, poremećaj čula ukusa

  -povraćanje, bol u stomaku, problemi sa varenjem kao što je uznemiren stomak (otežano varenje/gorušica) ili vetrovi

  -povišene vrednosti određenih supstanci u krvi (transaminaze i/ili bilirubin)

  -osip, svrab, koprivnjača

  -bol u zglobovima kod odraslih

  -slaba funkcija bubrega

  -bol u mišićima i kostima, opšte loše stanje (astenija), groznica

  -povećane vrednosti alkalne fosfataze u krvi (određena supstanca koja se nalazi u krvi)


  Retka neželjena dejstva (između 1 i 10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):


  -zapaljenska bolest creva (kolitis), nastao zbog upotrebe antibiotika (u veoma retkim slučajevima sa fatalnim ishodom) (videti odeljak 2 Kada uzimate lek Ciprocinal, posebno vodite računa)

  -poremećaj broja krvnih ćelija (leukopenija, leukocitoza, neutropenija, anemija), povećanje ili smanjenje broja krvnih pločica (trombocita)

  -alergijska reakcija, otok (edem), ili naglo oticanje kože i sluzokože (angioedem)

  -povećan šećer u krvi (hiperglikemija)

  -konfuzija, dezorjentacija, anksiozna reakcija, čudni snovi, depresija (koja potencijalno može da kulminira do suicidalnih ideja/misli, suicidalnog pokušaja i suicida (samoubistva)) (videti odeljak 2 Kada uzimate lek Ciprocinal, posebno vodite računa) i halucinacije

  -uticaj na koagulaciju krvi (kod pacijenata koji uzimaju i antagoniste vitamina K)


 5. KAKO ČUVATI LEK CIPROCINAL


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe 3 (tri) godine.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ciprocinal


Aktivna supstanca:


Jedna film tableta sadrži 250 mg ciprofloksacina (u obliku 291,5 mg ciprofloksacin-hidrohlorida). Jedna film tableta sadrži 500 mg ciprofloksacina (u obliku 583,0 mg ciprofloksacin-hidrohlorida).


Pomoćne supstance: tabletno jezgro: silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat; krospovidon; celuloza, mikrokristalna PH101; povidon K 30


Film: hipromeloza; makrogol 6000; titan dioksid E171


Kako izgleda lek Ciprocinal i sadržaj pakovanja


Ciprocinal, 250 mg: okrugle, bele bikonveksne film tablete, sa podeonom crtom na jednoj strani. Ciprocinal, 500 mg: duguljaste, bele bikonveksne film tablete, sa podeonom crtom na jednoj strani.

Pakovanje: Ciprocinal 250 mg

Unutrašnje pakovanje: PVC/Alu blister sa 10 film tableta.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija sa uputstvom za lek.


Ciprocinal 500 mg

Unutrašnje pakovanje: dva PVC/Alu blistera sa po 5 film tableta.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija sa uputstvom za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D., Vlajkova 199, Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno April 2013.

Režim izdavanja leka:


∆ Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Broj i datum dozvole za lek Ciprocinal, 250 mg: 515-01-5783-12-001 od 30.05.2013. Broj i datum dozvole za lek Ciprocinal, 500 mg: 515-01-5786-12-001 od 30.05.2013.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z