Moozeeck

Kalcijum karbonat Alkaloid


UPUTSTVO ZA LEK


Kalcijum karbonat Alkaloid; tablete; 1 g

Pakovanje: tegla, 1 x 50 tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ALKALOID ADAdresa: Podnosilac

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje R. Makedonija

zahteva: ALKALOID d.o.o.Adresa:

Prahovska 3, 11000 Beograd R. Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Kalcijum karbonat Alkaloid; 1 g; tablete INN kalcijum-karbonat

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Kalcijum karbonat Alkaloid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kalcijum karbonat Alkaloid

 3. Kako se upotrebljava lek Kalcijum karbonat Alkaloid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Kalcijum karbonat Alkaloid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KALCIJUM KARBONAT ALKALOID I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Kalcijum karbonat Alkaloid sadrži aktivnu supstancu kalcijum karbonat koja pripada grupi minerala.

  Kalcijum karbonat je indikovan kod hiperfosfatemije, hronične bubrežne insuficijencije, bez

  obzira da li je pacijent na dijalizi ili ne.

  Kalcijum karbonat se koristi kao dopuna ishrani kada je nedovoljan unos kalcijuma ishranom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KALCIJUM KARBONAT ALKALOID


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih..


  Lek Kalcijum karbonat Alkaloid ne smete koristiti ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KALCIJUM KARBONAT ALKALOID


  Uvek uzimajte lek Kalcijum karbonat Alkaloid tačno onako kako Vam je doktor rekao. Ukoliko niste sigurni, proverite sa svojim doktorom ili farmaceutom.


  Kod hiperfosfatemije:

  Kod pacijenata sa hiperfosfatemijom doziranje kalcijum karbonatom je individualno. Vaš doktor će

  Vam odrediti terapijsku dozu.

  Odrasli: 2,5 - 17 g dnevno, podeljeno u više doza.

  Deca od 6 do 12 godina: ½ tablete, tri do četiri puta na dan.

  Deca od 12 do 18 godina: 1 - 1½ tablete, tri do četiri puta na dan; maksimalno do 5 g dnevno.


  Kod nedostatka kalcijuma u ishrani:

  Odrasli: 0,5 - 3 g, tri puta dnevno

  Deca od 6 do 12 godina: ½ tablete, tri do četiri puta na dan.

  Deca od 12 do 18 godina: 1 - 1½ tablete, tri do četiri puta na dan; maksimalno do 5 g dnevno. Tablete kalcijum karbonata se moraju uzimati uz obrok sa punom čašom vode.


  Ako ste uzeli više leka Kalcijum karbonat Alkaloid nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Kalcijum karbonat Alkaloid nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Ako ste slučajno uzeli veću količinu leka Kalcijum karbonat Alkaloid nego što bi trebalo, možda ćete imati povećanje nivoa kalcijuma u krvi.

  Simptomi ove pojave su: prekomerna žeđ, mučnina, povraćanje, konstipacija, bol u stomaku, mišićna slabost, zamor, mentalni poremećaji, gubitak apetita, bolovi u kostima, češća potreba za mokrenjem nego obično, problem sa bubrezima i u težim slučajevima, nepravilan rad srca.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Kalcijum karbonat Alkaloid


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Nastavite sa primenom leka prema uobičajenom rasporedu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Kalcijum karbonat Alkaloid može imati neželjena dejstva, mada se ne moraju ispoljiti kod svih.


  Neželjena dejstva leka Kalcijum karbonat Alkaloid mogu uključivati: Povremena neželjena dejstva (javljaj u se kod manje od 1 u 100 osoba):

  Previše kalcijuma u krvi (hiperkalcemija) – simptomi su mučnina, povraćanja, gubitak apetita,

  konstipacija, bol u stomaku, ekstremna žeđ, češća potreba za mokrenjem nego obično, mišićna slabost, pospanost i konfuzija.

  Previše kalcijuma u urinu (hiperkalciurija)


  Retka neželjena dejstva (javljaju se kod manje od 1 u 1000 osoba):

  -mučnina

  -bol u stomaku

  -konstipacija

  -proliv

  -nadimanje (flatulencija)

  -gorušica

  -osip

  -koprivnjača

  -svrab


  Vrlo retka neželjena dejstva (javljaju se kod manje od 1 u 10000 osoba):

  Mlečno- alkalni sindrom (obično se javlja samo kod predoziranja, karakterišu ga pojava hiperkalcemije (povećan nivo kalcijuma u krvi), alkaloze (rH krvi prelazi 7.45) i poremećaj rada bubrega. Pacijenti sa oštećenjem bubrega, dehidratacijom i disbalansom elektrolita su posebno skloni ovom sindromu ).


  Ako uzimate Kalcijum karbonat Alkaloid, jer imate oštećenje bubrega a na dijalizi ste, obavestite svog lekara ako primetite bilo kakve bele naslage na koži.


  Ukoliko bilo koji od neželjenih efekata postanu ozbiljni, ili primetite pojavu neželjenih efekata koji nisu zabeleženi u ovom uputstvu, molimo Vas da obavestite Vašeg doktora ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK KALCIJUM KARBONAT ALKALOID


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Četiri (4) godine.

  Nemojte koristiti lek Kalcijum karbonat Alkaloid posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Lekove ne treba uklanjati putem otpadnih voda i kućnog otpada. Upitajte svog farmaceuta kako ukloniti lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


Šta sadrži lek Kalcijum karbonat Alkaloid


Kako izgleda lek Kalcijum karbonat Alkaloid i sadržaj pakovanja

Kalcijum karbonat Alkaloid 1 g tablete su okrugle, ravne, bele, tablete sa utisnutom podeonom crtom sa jedne strane.

Tablete su pakovane u staklenu, braon teglu, sa polipropilenskim zatvaračem. Svaka tegla sadrži 50 tableta.

Kartonska kutija sadrži jednu teglu i uputstvo.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole

ALKALOID d.o.o.

Prahovska 3,

11000 Beograd, R. Srbija


Proizvođač

ALKALOID AD

Bul. Aleksandar Makedonski 12 1000 Skopje, R. Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5297-12-001 od 06.03.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z