Moozeeck

Ernafil


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Ernafil®, film tableta, 25mg, 1 film tableta Ernafil®, film tableta, 50mg, 1 film tableta Ernafil®, film tableta, 100mg, 1 film tableta Ime leka, oblik, jačina i pakovanjeProizvođač:


Adresa:

 1. Actavis Ltd.


 2. Actavis hf.


 1. B16 Bulebel Industrial Estate, Zejtun, Malta


 2. Actavis hf.


  Podnosilac zahteva: Actavis d.o.o.


  Adresa: Đorđa Stanojevića 12,11070 N.Beograd, Srbija  Ernafil®, 25mg, film tableta Ernafil®, 50mg, film tableta Ernafil®,100mg, film tableta

  sildenafil


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ernafil® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ernafil®

 3. Kako se upotrebljava lek Ernafil®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ernafil®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ERNAFIL® I ČEMU JE NAMENJEN


  Ernafil® pripada grupi lekova koja se zove inhibitori fosfodiesteraze 5 (PDE 5). Deluje tako što potpomaže širenje krvnih sudova penisa, i na taj način olakšava dotok krvi u penis prilikom seksualne stimulacije. Ernafil® će Vam pomoći da doživite erekciju samo kada ste seksualno uzbuđeni.

  Ne treba da uzimate Ernafil® ako nemate probleme sa erekcijom. Ne treba da uzimate Ernafil® ako ste osoba ženskog pola.

  Ernafil® se koristi u terapiji muške erektilne disfunkcije, koja je poznata i kao impotencija. To je stanje kada osoba muškog pola ne može da doživi erekciju, ili da održi penis u dovoljno čvrstom stanju koje

  je potrebno za seksualni odnos.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ERNAFIL®


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih


  Lek Ernafil® ne smete koristiti:


  - Ako imate ozbiljne probleme sa srcem ili jetrom.

  - Ako imate probleme sa srcem. Lekar će u tom slučaju pažljivo proveriti da li Vaše srce može da podnese dodatni napor seksualnog odnosa.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ERNAFIL®


  Lek Ernafil® uvek uzmite tačno prema uputstvu lekara. Ako niste sigurni, proverite sa lekarom ili farmaceutom. Uobičajena početna doza leka je 50 mg.

  Ne treba da uzimate Ernafil® više od jednom dnevno.

  Ernafil® treba da popijete približno 1 h ranije od planiranog seksualnog odnosa. Progutajte film tabletu celu sa čašom vode.

  Ako imate utisak da je efekt Ernafil®-a suviše jak ili suviše slab, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.

  Ernafil® će pomoći u postizanju erekcije samo ako ste seksualno stimulisani. Vreme potrebno za početak dejstva Ernafil®-a varira od osobe do osobe, ali najčešće iznosi od pola sata do jednog sata.


  Ako Vam Vizarsin ne pomogne u postizanju erekcije ili ako erekcija ne traje dovoljno dugo da bi se završio seksualni odnos, recite to svom lekaru.


  Ako Vam Ernafil® ne pomogne u postizanju erekcije, ili erekcija ne traje dovoljno dugo za postizanje potpunog seksualnog odnosa, obavestite Vašeg lekara.


  Ako ste uzeli više leka Ernafil® nego što je trebalo


  Možda će se javiti veći broj neželjenih dejstva i možda će biti ozbiljnija. Doze veće od 100 mg ne povećavaju efikasnost leka.


  Ne treba da uzimate više tableta nego što Vam je lekar rekao.

  Obavestite lekara ako ste uzeli više tableta nego što ste trebali.

  Ako imate bilo koja druga pitanja u vezi sa korišćenjem ovog leka, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Ernafil®


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Ernafil®


  Nije primenjivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Ernafil®, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Neželjena dejstva povezana sa primenom Ernafil®-a su obično blaga do umerena i kratkotrajna. Ako osetite bol u grudima tokom i posle seksualnog odnosa:

  Svi lekovi, uključujući Ernafil®, mogu izazvati alergijske reakcije. Obratite se lekaru, u slučaju da posle uzimanja Ernafil®-a osetite bilo koji od sledećih simptoma: iznenadno gušenje, probleme sa disanjem ili vrtoglavicu, oticanje očnih kapaka, lica, usana ili grla.

  Produžene i ponekad bolne erekcije su zabeležene posle uzimanja Ernafil®-a. Ako kod Vas erekcija traje duže od 4 h, odmah se obratite Vašem lekaru.

  Ako primetite iznenadno smanjenje ili gubitak vida, prestanite da uzimate Ernafil®, i odmah pozovite lekara.

  Veoma često neželjeno dejstvo (javlja se kod više od 1 od 10 pacijenata): glavobolja.

  Česta neželjena dejstva (javljaju se kod 1 do 10 od 100 pacijenata): crvenilo lica, poremećaj varenja, poremećaji vida (uključujući razlikovanje nijansi boja, osetljivost na svetlost, zamućen vid ili smanjenje


  oštrine vida), zapušen nos i vrtoglavica.

  Povremena neželjena dejstva (javljaju se kod 1 do 10 od 1000 pacijenata): povraćanje, osip na koži, krvarenje sa zadnje strane oka, iritacija očiju, krvave oči/crvene oči, bol u očima, dvostruki vid, neuobičajena osećanja u očima, nepravilan ili ubrzan rad srca, bol u mišićima, osećanje pospanosti, manje osetljivo čulo dodira, vrtoglavica, zujanje u ušima, mučnina, suva usta, bol u grudima i osećanje umora.

  Retka neželjena dejstva (javljaju se kod 1 do 10 od 10 000 pacijenata): porast krvnog pritiska, sniženje krvnog pritiska, nesvestica, moždani udar, krvarenje iz nosa i iznenadno smanjenje ili gubitak sluha.


  Sledeća neželjena dejstva su zabeležena u postmarketinškom periodu: osećaj lupanja srca, bol u grudima, naprasna smrt, srčani napad ili smanjenje protoka krvi kroz delove mozga. Većina, ali ne i svi muškarci su imali srčane probleme pre početka uzimanja ovog leka. Nije moguće utvrditi da li su ovi događaji direktno povezani sa primenom Ernafil®-a. Takođe, zabeleženi su slučajevi konvulzija ili epileptičkih napada.

  Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako se kod Vas javi neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom Uputstvu, obavestite Vašeg lekara.


 5. KAKO ČUVATI LEK ERNAFIL®


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  3 godine


  Nemojte koristiti lek Ernafil® posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji {Važi do}. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 30ºC.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ernafil®

Aktivne supstance su: sildenafil (u obliku sildenafil, citrata)


Ostali sastojci su:

Ernafil®, 25 mg, film tablete, Ernafil®, 50 mg, film tablete i Ernafil®, 100 mg, film tablete: Jezgro:laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; povidon K29-32; kroskarmeloza-natrijum; magnezijum-stearat.

Film obloga: Opadry 03F20404 Blue koja sadrži:

Hipromeloza 6cP; titan-dioksid (E 171); makrogol 6000; indigo karmin aluminium lake (E132).


Kako izgleda lek Ernafil® i sadržaj pakovanja


Ernafil®, 25 mg, film tablete

1 film tableta u PVC-PVdC- aluminijumskom blisteru Pakovanje: 1 film tableta, 1 blister sa 1 film tabletom od 25mg. Ernafil®, 50 mg, film tablete

1 film tableta u PVC-PVdC- aluminijumskom blisteru

Pakovanje: 1 film tableta, 1 blister sa 1 film tabletom od 50mg.

Ernafil®, 100 mg, film tablete

1 film tableta u PVC-PVdC- aluminijumskom blisteru Pakovanje: 1 film tableta, 1 blister sa 1 film tabletom od 100mg.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Actavis d.o.o.

Đorđa Stanojevića 12 , 11070 N. Beograd, Srbija


Proizvođač:

 1. Actavis Ltd., B16 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 08, Malta.

2. Actavis hf., Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur, Island


Napomena:


Štampano Uputstvo za pacijenta u konkretnom pakovanju leka morajasnodaoznačionogproizvođača kojije odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Ernafil®, film tableta, 25mg: 515-01-3118-10-001 od 13.05.2011. Ernafil®, film tableta, 50mg: 515-01-3119-10-001 od 13.05.2011. Ernafil®, film tableta, 100mg: 515-01-3120-10-001 od 13.05.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z