FISKocr

Valsartan/HCT Sandoz


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Δ Valsartan/HCT Sandoz®, film tablete, 80 mg+12,5 mg

Pakovanje: blister, 2 x 14 film tableta

Δ Valsartan/HCT Sandoz®, film tablete, 160 mg+12,5 mg

Pakovanje: blister, 2 x 14 film tableta

Δ Valsartan/HCT Sandoz®, film tablete, 160 mg+25 mg

Pakovanje: 2 x 14 film tableta


Proizvođač: Novartis Farma S.p.A.

Adresa: Via Provinciale Schito 131, I-800058 Torre Annunziata/NA, Italija

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Valsartan/HCT Sandoz® 80+12,5 mg, film tablete Valsartan/HCT Sandoz® 160+12,5 mg, film tablete Valsartan/HCT Sandoz® 160+25 mg, film tablete


INN: valsartan, hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Valsartan/HCT Sandoz i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Valsartan/HCT Sandoz

 3. Kako se upotrebljava lek Valsartan/HCT Sandoz

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Valsartan/HCT Sandoz

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Valsartan/HCT Sandoz I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Valsartan/HCT Sandoz sadrži dve aktivne supstance- valsartan i hidrohlortiazid. Obe supstance pomažu u kontroli visokog krvnog pritiska (hipertenzije).


  Lek Valsartan/HCT Sandoz se koristi u lečenju visokog krvnog pritiska (hipertenzija) koji nije adekvatno kontrolisan valsartanom ili hidrohlortiazidom.


  Visok krvni pritisak povećava opterećenje na srce i arterije. Ako se ne leči, može oštetiti krvne sudove mozga, srca i bubrega, što može dovesti do šloga, srčane ili bubrežne slabosti. Visok krvni pritisak povećava rizik od srčanog udara. Smanjenjem krvnog pritiska do normalnih vrednosti smanjuje se rizik od nastanka ovih stanja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Valsartan/HCT Sandoz


  Lek Valsartan/HCT Sandoz ne smete koristiti:


  Lek Valsartan/HCT Sandoz se ne preporučuje majkama koje doje, i lekar mora da izabere neku drugu terapiju za Vas ako želite da dojite, naročito ako je Vaša beba novorođenče ili je prevremeno rođena.


  Uticaj leka Valsartan/HCT Sandoz na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Moguć uticaj leka na psihofizičke sposobnosti.

  Kao i mnogi drugi lekovi koji se koriste u lečenju visokog krvnog pritiska, i lek Valsartan/HCT Sandoz može u retkim slučajevima dovesti do vrtoglavice i uticati na sposobnost koncentracije. S obzirom na to, pre nego što počnete da upravljate vozilom, rukujete mašinama ili učestvujete u bilo kojim aktivnostima koje zahtevaju koncentraciju, budite sigurni u to da znate kako ovaj lek deluje na Vas.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Valsartan/HCT Sandoz


  Reč je o pomoćnim supstancama koje se normalno koriste u farmaceutskoj industriji.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Valsartan/HCT Sandoz

  Lek Valsartan/HCT Sandoz uzimajte uvek tačno onako kako vam je objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Osobe sa visokim krvnim pritiskom često nemaju nikakve tegobe. Mnogi od njih se osećaju sasvim normalno. Ovo još više ističe značaj redovnih lekarskih pregleda, čak i onda kada se osećate dobro.


  Vaš lekar će vam reći koliko tačno tableta leka Valsartan/HCT Sandoz treba uzimate. U zavisnosti od Vašeg odgovora na terapiju, Vaš lekar vam povećati ili smanjiti dozu ovog leka.  Ako ste uzeli više leka Valsartan/HCT Sandoz nego što je trebalo


  Ako osetite izrazitu vrtoglavicu i/ili nesvesticu, lezite i odmah pozovite Vašeg lekara.

  Ako ste slučajno uzeli više tableta nego što bi trebalo, obratite se lekaru, farmaceutu ili idite do bolnice.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Valsartan/HCT Sandoz


  Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je čim se setite. Međutim, ako uskoro treba da uzmete sledeću dozu, preskočite propuštenu dozu.

  Ne uzimajte duplu dozu da bi naknadili preskočenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Valsartan/HCT Sandoz


  Ako prekinete terapiju lekom Valsartan/HCT Sandoz može doći do pogoršanja Vašeg stanja, odnosno do porasta krvnog pritiska. Nemojte prekidati sa uzimanjem leka osim ako Vam lekar tako ne kaže.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Valsartan/HCT Sandoz, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim informacijama o učestalosti: Veoma često (više od 1 kod 10 lečenih pacijenata):


  Često (manje od 1 kod 10, ali više od 1 kod 100 lečenih pacijenata) Povremeno (manje od 1 kod 100, ali vise od 1 kod 1000 lečenih pacijenata) Retko (manje od 1 kod 1000, ali više od 1 kod 10000 lečenih pacijenata) Veoma retko (manje od 1 na 10000 pacijenata), nije poznata učestalost


  Neka neželjena dejstva mogu biti ozbiljna i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć

  Obratite se lekaru odmah ako imate neke od simptoma angioedema, kao što su:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Valsartan/HCT Sandoz


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Valsartan/HCT Sandoz posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Valsartan/HCT Sandoz


Aktivne supstance su: valsartan i hidrohlortiazid. Valsartan/HCT Sandoz®, film tablete, 80/12,5 mg

Jedna film tableta sadrži 80 mg valsartana i 12,5 mg hidrohlortiazida. Valsartan/HCT Sandoz®, film tablete, 160/12,5 mg


Jedna film tableta sadrži 160 mg valsartana i 12,5 mg hidrohlortiazida. Valsartan/HCT Sandoz®, film tablete, 160/25 mg

Jedna film tableta sadrži 160 mg valsartana i 25 mg hidrohlortiazida.


Ostale supstance su:

Jezgro tablete:

Celuloza, mikrokristalna Krospovidon Magnezijum-stearat

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni


Oboga tablete:

Valsartan/HCT Sandoz® 80/12,5 mg

Hipromeloza Makrogol 8000 Talk

Titan-dioksid (E171)

Gvožđe (III)-oksid, crveni (E172) Gvožđe (III)-oksid, žuti (E172)


Valsartan/HCT Sandoz® 160/12,5 mg

Hipromeloza Makrogol 8000 Talk

Titan-dioksid (E171)

Gvožđe (III)-oksid, crveni (E172)


Valsartan/HCT Sandoz® 160/25 mg

Hipromeloza Makrogol 4000 Talk

Titan-dioksid (E171)

Gvožđe (III)-oksid, crveni (E172) Gvožđe (III)-oksid, žuti (E172) Gvožđe (III)-oksid,crni (E172)


Kako izgleda lek Valsartan/HCT Sandozi sadržaj pakovanja


Valsartan/HCT Sandoz®, film tablete, 80 mg/12,5 mg

Duguljasta, blago bikonveksna film tableta svetlo narandžaste boje. Na jednoj strani tablete utisnuta je oznaka "HGH" a na drugoj strani tablete utisnuta je oznaka "CG". Valsartan/HCT Sandoz®, film tablete, 160 mg/12,5 mg


Duguljasta, blago bikonveksna film tableta tamno crvene boje. Na jednoj strani tablete utisnuta je oznaka "HHH" a na drugoj strani tablete utisnuta je oznaka "CG". Valsartan/HCT Sandoz®, film tablete, 160 mg/25 mg

Duguljasta, blago bikonveksna film tableta smeđe-narandžaste boje. Na jednoj strani tablete utisnuta je oznaka "HXH" a na drugoj strani tablete utisnuta je oznaka "NVR".


U kartonskoj kutiji se nalaze 2 PVC/PVDC-Aluminijumska blistera sa po 14 film tableta (ukupno 28 film tableta).

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131, I-800058 Torre Annunziata/NA, Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj rešenja za lek Valsartan/HCT Sandoz®, film tablete 28 x (80mg+12,5mg): 515-01-6168-09-001 od 18.08.2011.

Broj rešenja za lek Valsartan/HCT Sandoz®, film tablete 28 x (160mg+12,5mg): 515-01-6169-09-001 001 od 18.08.2011.

Broj rešenja za lek Valsartan/HCT Sandoz®, film tablete 28 x (160mg+25mg): 515-01-6170-09-001 001 od

18.08.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z