Moozeeck

Xalatan


UPUTSTVO ZA LEK


Xalatan®; 0,005%; kapi za oči, rastvor


Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1 x 2,5mL


Proizvođač: PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV


Adresa: Rijksweg 12, Puurs, Belgija


Podnosilac zahteva: PFIZER H.C.P. CORPORATION - PREDSTAVNIŠTVO


Adresa: Trešnjinog cveta 1/VI, 11 070 Novi Beograd, Srbija


Xalatan®; 0,005%; kapi za oči, rastvor latanoprost


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Vaše dete ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Xalatan i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Xalatan

 3. Kako se upotrebljava lek Xalatan

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Xalatan

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK XALATAN I ČEMU JE NAMENJEN


  Xalatan pripada grupi lekova koji se nazivaju analozi prostaglandina. Lek deluje tako što pospešuje prirodno oticanje očne vodice iz očne komore u sistemsku cirkulaciju.


  Xalatan se koristi za lečenje glaukoma otvorenog ugla i snižavanje povišenog očnog pritiska. Oba poremećaja karakterišu se povećanim pritiskom u očima, koji eventualno mogu da oštete Vaš vid.


  Xalatan se takođe koristi za lečenje povišenog očnog pritiska i glaukoma kod dece svih uzrasta, uključujući i novorođenčad.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Xalatan


  Xalatan mogu da koriste odrasli muškarci i žene (uključujući i starije pacijente) i deca od rođenja do 18 godina života. Xalatan nije ispitivan kod prevremeno rođene dece (pre 36. nedelje trudnoće).


  Lek Xalatan ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Xalatan


Uvek primenjujte lek Xalatan onako kako Vam je preporučio Vaš lekar ili lekar koji leči Vaše dete. Ukoliko imate nedoumica u vezi sa upotrebom leka, proverite ih sa Vašim lekarom ili lekarom koji leči Vaše dete ili farmaceutom.


Preporučena doza za odrasle (uključujući i osobe starijeg životnog doba) i decu je jedna kap koja se ukapa u obolelo oko (oči) jednom dnevno. Optimalni efekat se postiže primenom leka Xalatan uveče.

Xalatan ne ukapavajte češće od jednom dnevno, jer je pokazano da češća primena smanjuje efekat leka na očni pritisak.

Lek Xalatan treba da upotrebljavate prema instrukcijama Vašeg lekara, odnosno lekara koji leči Vaše dete, sve dok Vam on ne kaže da prestanete.


Ako nosite kontaktna sočiva

Ukoliko Vi ili Vaše dete nosite kontaktna sočiva, važno je da ih uklonite pre nego što upotrebite Xalatan i da sačekate 15 minuta posle primene leka pre nego što ih vratite nazad.


Uputstva za upotrebu


 1. Operite ruke i zauzmite udoban položaj (sedeći ili stojeći).


 2. Uklonite zaštitni poklopac sa krilcima (koji možete odbaciti).


 3. Odvrnite unutrašnji zaštitni poklopac (morate ga sačuvati).


 4. Prstom, pažljivo, povucite naniže (posuvratite) donji očni kapak.


 5. Postavite vrh bočice blizu oka. Nemojte dodirivati oko, očni kapak, okolna tkiva niti bilo koje druge površine vrhom bočice.


 6. Pažljivo pritisnite bočicu tako da ukapate jednu kap u oko, a zatim pustite očni kapak.


 7. Pritisnite suznu vrećicu (prostor između ugla oka i nosa) jagodicom prsta tokom jednog minuta. To bi trebalo učiniti svaki put neposredno posle ukapavanja kapi.


 8. Ponovite isti postupak ukapavanjem u drugo oko, ukoliko Vam je lekar tako rekao.

 9. Vratite zaštitini poklopac na bočicu posle upotrebe.


Ako istovremeno koristite druge kapi za oči

Ako koristite još neki lek u obliku kapi za oči, tada razmak između njegove primene i primene leka Xalatan treba da iznosi najmanje 5 minuta.


Ako ste uzeli više leka Xalatan nego što je trebalo


Ukoliko ste ukapali više kapi u oko nego što bi trebalo, moguće je da osetite blagi nadražaj u oku i da Vaše oko počne da suzi i crveni. Ove pojave su prolazne, ali ukoliko se brinete, odmah se obratite za savet Vašem lekaru ili lekaru koji leči Vaše dete!


Ukoliko ste Vi ili Vaše dete slučajno progutali lek Xalatan, odmah se obratite lekaru.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Xalatan

Nastavite sa primenom leka Xalatan po već utvrđenom rasporedu, tako što ćete sačekati termin za sledeću dozu. Nikada ne primenjujte duplu dozu da biste nadomestili propuštenu dozu. Ukoliko niste sigurni, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Xalatan


Ukoliko želite da prekinete sa primenom leka Xalatan, razgovarajte sa Vašim lekarom ili lekarom koji leči Vaše dete.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi i Xalatan može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne javljaju kod svih pacijenata.


  Veoma česta (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

 2. KAKO ČUVATI LEK Xalatan

  Rok upotrebe


  Tri (3) godine.

  Posle prvog otvaranja bočice, lek se može koristiti 28 dana.

  Nemojte da upotrebljavate lek Xalatan posle datuma označenog na pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u navedenom mesecu.


  Čuvanje


  Neotvoren lek čuvati u orginalnom pakovanju u frižideru (na temperaturi od 2-8 °C), zaštićeno od svetlosti.

  Posle prvog otvaranja, bočicu čuvati do 28 dana na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju zbog zaštite od svetlosti.


  Čuvati van domašaja dece.

  Lekove ne treba odbacivati putem kanalizacije ili kućnog otpada. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odbacite lekove koji Vam više nisu potrebni. Te mere pomažu u zaštiti životne sredine.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Xalatan


Aktivna supstanca je latanoprost.

Jedan mililitar rastvora sadrži 50 mikrograma latanoprosta (0,005% m/V). Jedna kap rastvora sadrži približno 1,5 mikrogram latanoprosta.


Pomoćne supstance: natrijum-hlorid; benzalkonijum-hlorid 50% rastvor; natrijum-dihidrogenfosfat monohidrat; dinatrijum-fosfat, bezvodni; voda za injekcije.


Kako izgleda lek Xalatan i sadržaj pakovanja


Rastvor je bistra bezbojna tečnost.


U složivu kartonsku kutiju sa Uputstvom za lek spakovana je jedna bočica (zapremine 5mL) leka Xalatan koja sadrži 2,5 mL kapi za oči (odgovara približno 80 kapi).


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

PFIZER H.C.P. CORPORATION - PREDSTAVNIŠTVO

Trešnjinog cveta 1/VI, 11 070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač:

PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV

Rijksweg 12, Puurs, Belgija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-05010-13-001 od 29.01.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z