Moozeeck

Klometol


UPUTSTVO ZA LEK


Δ Klometol®, tableta, 10 mg

Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta


Proizvođač: GALENIKA a.d.

Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd

Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.

Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Δ Klometol®, 10 mg, tableta metoklopramid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Klometol® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Klometol®

 3. Kako se upotrebljava lek Klometol®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Klometol®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KLOMETOL I ČEMU JE NAMENJEN


  Klometol pripada grupi lekova koji se zovu antagonisti dopamina.


  Klometol je lek iz grupe antiemetika koji deluju na mišiće organa za varenje, pomažući u prestanku tegoba kao što su mučnina i povraćanje.


  Klometol se može upotrebljavati:

  -za lečenje poremećaja rada želuca koji podrazumevaju, gorušicu, gasove, bol, poremećaj varenja, mučninu i povraćanje žuči;

  -za prestanak mučnine i povraćanja;

  -za prestanak mučnine i povraćanja prouzrokovanih migrenom (jer pomaže resorpciju analgetika (lekova protiv bolova)) pri čemu oni deluju efikasnije;

  -za obnavljanje normalnog pražnjenja želuca nakon operacija, takođe ublažava bol i nelagodnost u slučaju slabog varenja i gorušice, izazvanih porastom kiseline u želucu, hijatusne hernije i nakon nekih operacija;

  -tokom izvođenja bolničkog ispitivanja koja se izvode sa barijumom (ispitivanje želuca i creva).


  Primenu leka Klometol kod bolesnika mlađih od 20 godina treba ograničiti na:

  -teško i dugotrajno povraćanje poznatog uzroka,

  -povraćanje udruženo sa radioterapijom i intolerancijom na citotoksične lekove,

  -kao pomoć pri izvođenju gastrointestinalne intubacije, pre operacije.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KLOMETOL

  Lek Klometol ne smete koristiti:


  Ne uzimajte lek Klometol tablete u sledećim stanjima:

  –ukoliko ste alergični na metoklopramid ili neku od pomoćnih supstanci u leku,

  –ukoliko patite od visokog pritiska usled tumora nadbubrežne žlezde poznatog kao feohromocitom,

  –ukoliko imate krvarenje, blokadu, perforaciju ili čir želuca ili creva

  –ukoliko ste imali operaciju želuca ili creva u poslednja 3 do 4 dana.

  –Klometol ne bi trebalo koristiti tokom dojenja deteta.


  Potrebno je isključiti druge uzroke povraćanja, kao što je cerebralna iritacija ili trudnoća jer upotreba metoklopramida može maskirati simptome ovih stanja,


  Ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati ovaj lek. Ukoliko niste sigurni, konsultujte se sa Vašim lekarom.


  Kada uzimate lek Klometol , posebno vodite računa:


  Pre nego što primite Klometol tablete recite svom lekaru:


  Uzimanje leka Klometol sa hranom ili pićima


  Ne pijte alkohol za vreme uzimanja metoklopramida. Alkohol Vas može činiti pospanim a uzimanje metoklopramida sa njim može Vas činiti još pospanijim. Takođe nivo alkohola u krvi može biti viši od normalnog.


  Primena leka Klometol u periodu trudnoće i dojenja


  Ne uzimajte lek Klometol tablete ako ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate da budete, ili ako dojite, osim ako Vaš doktor ne smatra da je neophodno. Posebno je važno ne uzimate Klometol za vreme prvog trimestra trudnoće i tokom dojenja.


  Uticaj leka Klometol na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Klometol utiče na sposobnost upravljanja vozilom i mašinama. Bolesnici kod kojih se javi pospanost ne treba da upravljaju motornim vozilom ili da rukuju mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Klometol


  Nije primenjivo.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KLOMETOL


  Uvek uzimajte Klometol tablete kako Vam je lekar propisao. Farmaceut će obeležiti na pakovanju i reći koliko često i kako da uzimate tablete. Ako niste sigurni proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Ne uzimajte više leka nego što Vam je lekar preporučio.

  Lek se primenjuje oralno. Progutajte tabletu sa čašom vode. Uobičajeno doziranje:

  U slučaju da je neophodna manja doza od 10mg potrebno je koristiti alternativne farmaceutske oblike leka

  Klometol (oralni rastvor, 5mg/5ml ili rastvor za injekciju, 10mg/2ml).


  Odrasli (20 godina i više, uključujući i stare osobe): 10mg (1 tableta) 3 puta dnevno. Vaš lekar može smanjiti dozu leka ako imate probleme sa bubrezima.


  Adolescenti (15-19 godina): doziranje zavisi od telesne težine. 60 kg i više: 10 mg (1 tableta) tri puta dnevno

  30-59 kg: 5 mg tri puta dnevno


  Za vreme lečenja Vaš lekar će redovno kontrolisati Vaše zdravlje zbog mogućih neželjenih dejstava, promena u krvnoj slici ili funkciji jetre, bilo kojih srčanih problema, posebno ako uzimate i neke druge lekove.


  Tablete ne bi trebalo da uzimaju bolesnici mlađi od 15 godina. Kod ove uzrasne grupe preporučuje se oralni rastvor radi sigurnosti pravilnog doziranja leka.


  Ako ste uzeli više leka Klometol nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa svojim lekarom ili se javite odmah u bolnicu. Ponesite sa sobom uputstvo za lek i neku preostalu tabletu tako da medicinsko osoblje zna tačno šta ste uzeli.


  Znaci predoziranja su rasejanost, pospanost, grčevi mišića, gegav hod, trzanje glave i lica i drhtanje ruku.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Klometol


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Ako ste zaboravili da uzmete lek, uzmite ga čim se setite. Ukoliko je vreme za sledeću dozu blizu, izostavite propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Klometol


  Ne prekidajte sa uzimanjem leka osim ako Vam lekar nije rekao. Simptomi se mogu ponovo javiti ako se rano prekine sa lečenjem.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Klometol može imati neželjena dejstva.

  Svi lekovi mogu izazvati alergijske reakcije, mada su teške alergijske reakcije veoma retke. Bilo kakvo iznenadno zviždanje, teškoće sa disanjem, oticanje oko očiju, lica ili usana, osip ili svrab (posebno ako zahvata celo telo) trebalo bi odmah prijaviti lekaru.

  Retko pacijenti mogu razviti neuroleptički maligni sindrom (visoka temperatura, krutost mišića, pospanost,

  ponekad gubitak svesti). U tom slučaju je neophodan hitan prijem u bolnicu radi lečenja.


  Obavestite odmah svog lekara ako imate neke od ovih neželjenih dejstava:


  Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane teško, ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno, obavezno se javite svom lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK KLOMETOL


  Rok upotrebe


  5 godina.


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Držati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Klometol


Sadržaj aktivne supstance:

1 tableta sadrži :10 mg metoklopramid-hidrohlorida (u obliku metoklopramid-hidrohlorid, monohidrata)


Sadržaj pomoćnih supstanci:

Skrob, kukuruzni; manitol; povidon K-25; celuloza, mikrokristalna; krospovidon; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Klometol i sadržaj pakovanja


Izgled:

Tablete su okrugle,bikonveksne tablete, bele do skoro bele boje.


Pakovanje:

3 blistera od ALU/PVC trake i tvrdi PVC. Jedan blister sadrži 10 tableta .


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:


GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 BEOGRAD Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 BEOGRAD


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2010.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. (R); moguć uticaj leka na psihofizičke sposobnosti.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za lek Klometol®, tablete 30 x 10mg: 515-01-4087-10-001 od 08.03.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z