Moozeeck

fludarabin


UPUTSTVO ZA LEK


Fludarabine Pliva, koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju, 25 mg/mL

Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica staklena, 1 x 2 mLProizvođač:

 1. Pliva Hrvatska d.o.o.

 2. Pharmachemie B.V.Adresa:

 1. Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Republika Hrvatska

 2. Swensweg 5, GA Haarlem, Holandija


  Podnosilac zahteva: Teva Serbia d.o.o.

  Adresa: Makenzijeva 24, Beograd, Republika Srbija


  Fludarabine Pliva, koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju, 25 mg/mL

  Fludarabin


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek fludarabin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek fludarabin

 3. Kako se upotrebljava lek fludarabin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek fludarabin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FLUDARABINE PLIVA I ČEMU JE NAMENJEN


  Šta je lek Fludarabine Pliva i kako deluje:


  Lek Fludarabine Pliva predstavlja intravenske injekcije ili infuziju koja zaustavlja rast novih ćelija raka. Sve ćelije u telu deobom proizvode nove ćelije koje su iste kao one. Ćelije raka preuzimaju lek i on zaustavlja njihovu deobu.


  Kod raka belih krvih ćelija (kao što je hronična limfocitna leukemija), telo proizvodi mnogo abnormalnih belih krvnih ćelija (limfocita) a limfni čvorovi počinju da se povećavaju u različitim delovima tela.

  Abnormalne bele krvne ćelije ne mogu da obavljaju svoju normalnu funkciju borbe protiv bolesti i mogu da potisnu zdrave krvne ćelije. To može da dovede do infekcija, smanjenog broja crvenih zrnaca (anemija), javljanja modrica, teškog krvarenja, ili čak prestanka rada organa.


  Čemu je namenjen lek Fludarabine Pliva:

  Lek Fludarabine Pliva se koristi za lečenje hronične B-ćelijske limfocitne leukemije (B-HLL), kod pacijenata kod kojih se proizvodi dovoljan broj zdravih krvnih ćelija.


  Prvu terapiju hronične limfocitne leukemije lekom Fludarabine Pliva treba započeti samo kod pacijenata sa uznapredovalom bolešću koji imaju simptome koji su u vezi sa bolešću ili kod kojih postoje dokazi o napredovanju bolesti.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FLUDARABINE PLIVA


  Lek Fludarabine Pliva ne smete koristiti:

  Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na fludarabin fosfat ili bilo koji drugi sastojak leka Fludarabine Pliva (videti odeljak 6. Dodatne informacije)

  Ukoliko dojite

  Ukoliko imate teške probleme sa svojim bubrezima

  Ukoliko je vaš broj crvenih krvnih zrnaca mali, zbog jedne vrste anemije (dekompenzovana hemolitička anemija). Vaš lekar će vam sigurno prethodno reći ukoliko patite od ovog stanja.

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FLUDARABINE PLIVA


Lek Fludarabine Pliva treba davati pod nadzorom kvalifikovanog lekara koji ima iskustva u lečenju raka:


Za informacije o pripremi rekonstituisanog ili razblaženog rastvora videti odeljak 6 Dodatne informacije/informacije za medicinske ili zdravstvene radnike.


Kako se daje lek Fludarabine Pliva:

Lek Fludarabine Pliva se daje u vidu rastvora za injekcije, ili uglavnom, u vidu infuzije. Infuzija znači da se lek daje direktno u krvotok primenom leka u venu. Jedna infuzija traje oko 30 minuta.


Vaš lekar će voditi računa da ne dobijete lek Fludarabine Pliva izvan vene (paravenski). Međutim, ukoliko se to dogodi, nisu zabeležene nikakve teške lokalne neželjene reakcije.


Koliko leka Fludarabine Pliva se daje:

Doza koju ćete dobiti zavisi od vaše telesne površine. Ona se meri u kvadratnim metrima (m²), i izračunaće je

Vaš lekar na osnovu vaše visine i težine.


Preporučena doza je 25 mg fludarabin fosfata/m² telesne površine.


Koliko dugo se daje lek Fludarabine Pliva:

Doza će se davati jednom na dan tokom 5 uzastopnih dana.


Ovaj petodnevni terapijski ciklus će se ponavljati na svakih 28 dana sve dok Vaš lekar ne zaključi da je postignuto najbolje terapijsko dejstvo (obično nakon 6 ciklusa).


Koliko dugo će terapija trajati zavisiće od toga koliko je uspešna vaša terapija i koliko dobro podnosite lek Fludarabine Pliva. Ponavljanje ciklusa može biti odloženo ukoliko se kao problem jave neželjena dejstva.


Tokom terapije ćete redovno biti podvrgavani analizama krvi. Vaša individualna doza će biti pažljivo prilagođena prema broju Vaših krvnih ćelija i odgovoru na terapiju.


Ova doza može biti smanjena ukoliko neželjena dejstva predstavljaju problem.


Deca: Lek Fludarabine Pliva se ne preporučuje za upotrebu kod dece.


Ukoliko imate problema sa bubrezima ili ukoliko ste stariji od 65 godina, redovno ćete biti podvrgavani analizama kako bi se proverila Vaša funkcija bubrega. Ukoliko Vaši bubrezi ne rade adekvatno, moraćete da dobijate ovaj lek u nižim dozama. Ukoliko je funkcija Vaših bubrega teško smanjena ovaj lek nećete uopšte dobijati (videti takođe odeljak 2, ‘Lek Fludarabine Pliva ne smete koristiti’).


Ukoliko se bilo koja količina rastvora leka Fludarabine Pliva slučajno prospe:

Ukoliko bilo koja količina rastvora leka Fludarabine Pliva dođe u kontakt sa Vašom kožom ili sluzokožom nosa

ili usta, temeljno isperite tu površinu sapunom i vodom. Ukoliko Vam ovaj rastvor uđe u oči, temeljno ih isperite sa dosta tekuće vode. Izbegavajte izlaganje putem inhalacije.

Ako ste dobili više leka Fludarabine Pliva nego što je trebalo

Ukoliko ste eventualno dobili prekomernu dozu, Vaš lekar će prekinuti terapiju i lečiti simptome. Visoke doze mogu da dovedu do teško smanjenog broja krvnih ćelija.

Pri intravenskoj primeni leka Fludarabine Pliva zabeleženo je da predoziranje može da dovede do odloženog slepila, kome pa čak i smrti.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Fludarabine Pliva


Vaš lekar će odrediti vremena kada treba da dobijate ovaj lek. Porazgovarajte sa svojim lekarom što pre ukoliko mislite da ste možda propustili neku dozu.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Fludarabine Pliva


Vi ili Vaš lekar možete da odlučite da prekinete terapiju lekom Fludarabine Pliva ukoliko neželjena dejstva postanu suviše ozbiljna.


Ukoliko imate bilo kava dodatna pitanja u vezi sa upotrebom ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


Kao i svi lekovi, lek Fludarabine Pliva može da izazove neželjena dejstva iako ona ne moraju da se jave kod svakoga. Ukoliko niste sigurni šta podrazumevaju neželjene reakcije koje su dole navedene, obratite se svom koji će vam to objasniti.

Neka neželjena dejstva mogu da budu opasna po život.


Ukoliko imate teškoće pri disanju, kašljete ili osećate bol u grudima sa ili bez povišene temperature. Ovo mogu biti znaci infekcije pluća.


Ukoliko primetite bilo kakvo neuobičajeno javljanje modrica, jače krvarenje posle povrede nego što je uobičajeno ili ako Vam se čini da ste podložniji brojnim infekcijama. Ti problemi mogu biti prouzrokovani smanjenim brojem krvnih ćelija. Takođe mogu voditi ka povećanom riziku od (ozbiljnih) infekcija, koje prouzrokuju organizmi koji obično ne izazivaju bolest kod zdravih osoba (oportunističke infekcije) uključujući kasnu reaktivaciju virusa, npr. herpes zostera.


Ukoliko primetite bol u slabinama, krv u urinu ili smanjenu količinu urina. Ovo mogu biti znaci sindroma tumorske lize (videti odeljak 2 ‘Kada uzimate lek Fludarabine Pliva posebno vodite računa').


Ukoliko primetite reakciju kože i/ili sluzokože sa crvenilom, zapaljenjem, stvaranjem plikova ili razlaganjem tkiva. Ovo mogu biti znaci ozbiljnih alergijskih reakcija (Lyell-ov sindrom, Stevens-Johnson-ov sindrom).


Ukoliko imate palpitacije (ako iznenada postanete svesni lupanja srca) ili osećate bol u grudima. Ovo mogu biti znaci srčanih problema.


Odmah obavestite svog lekara, ukoliko primetite neko od ovih neželjenih dejstava.


Dole smo naveli neželjena dejstva po njihovoj učestalosti. Retka neželjena dejstva (manje od 1 na 1000 pacijenata) su uglavnom utvrđena na osnovu postmarketinškog iskustva.


Veoma česta, što znači da se mogu javiti kod 1 ili više na svakih 10 pacijenata:


Ukoliko bilo koje od ovih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo da odmah o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK FLUDARABINE PLIVA


  Čuvati u frižideru (2°C – 8°C), u originalnom pakovanju Nemojte zamrzavati.

  Držati van domašaja i vidokruga dece


  Lek Fludarabine Pliva nemojte koristiti nakon isteka roka upotrebe koji je naznačen na kutiji i bočici nakon reči: “Nemojte koristiti posle” ili "exp.". Prve dve cifre označavaju mesec dok poslednji brojevi označavaju godinu.


  Lekove ne treba odlagati u otpadne vode ili kućno smeće. Pitajte svog farmaceuta na koju način treba da odlažete lekove koji vam više nisu potrebno. Ove mere će pomoći da se zaštiti životna sredina.


  Rok upotrebe

  Bočica pre otvaranja

  3 godine


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja/rekonstitucije:


  Lek je fizički i hemijski stabilan 5 dana u frižideru (od 2 do 8 °C) ili na temperaturi do 25 °C (ambijentalni uslovi) kada se razblaži sa 0,9% rastvorom natrijum-hlorida (NaCl) ili 5% rastvorom glukoze do koncentracije od 0,3 do 6 mg/mL i čuva u kesi koja nije od PVC-a.


  Lek je fizički i hemijski stabilan 5 dana u frižideru (od 2 do 8 °C) ili na temperaturi do 25 °C (ambijentalni uslovi) kada se razblaži sa 0,9% rastvorom natrijum-hlorida (NaCl) ili 5% rastvorom glukoze do koncentracije od 0,3 do 6 mg/mL i čuva se u staklenoj boci.


  Lek je fizički i hemijski stabilan 5 dana u frižideru (od 2 do 8 °C) ili na temperaturi do 25 °C (ambijentalni uslovi) kada se razblaži sa 5% rastvorom glukoze do koncentracije od 0,3 mg/mL i čuva u staklenoj boci.


  Lek je fizički i hemijski stabilan 5 dana u frižideru (od 2 do 8 °C) ili 3dana na temperaturi do 25 °C kada se razblaži sa 5% rastvorom glukoze do koncentracije od 6 mg/mL i čuva u staklenoj boci.


  Sa mikrobiloškog stanovišta, lek treba upotrebiti odmah. Ukoliko se ne upotrebi odmah, vreme i uslovi čuvanjaa nakon razblaženja pre primene su odgovornost korisnika i ne treba da bude duži od 24 h na temperaturi od 2 doo 8 °C osim u koliko se razblaživanje ne izvrši u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.

  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi od 2-8C (u frižideru), u originalnom pakovanju. Ne zamrzavati


 2. SADRŽAJ PAKOVANJA I DRUGE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Fludarabine Pliva


Kako izgleda lek Fludarabine Pliva i sadržaj pakovanja

Fludarabin je bistar, bezbojan rastvor. Jedna bezbojna staklena bočica (hidrolitičke otpornosti I) zatvorena gumenim brombutil čepom tamnosive boje i aluminijumskim zatvaračem i kapicom od polipropilena sa 2 mL koncentrata za rastvor za injekciju/infuziju.

Svako pakovanje sadrži po jednu bočicu.


Nosilac dozvole i Proizvođač Proizvođač

Pliva Hrvatska d.o.o. , Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Republika Hrvatska Pharmachemie B.V. , Swensweg 5 , PO Box 552, 2003 RN Haarlem, Holandija

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Nosilac dozvole

Teva Serbia d.o.o.

Makenzijeva 24, Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi. Broj i datum dozvole:

  1. od 20.03.2014.


   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim stručnjacima:


   Terapijske indikacije


   Lečenje B-ćelijske hronične limfocitne leukemije (CLL) kod pacijenata sa dovoljnim rezervama koštne srži.


   Prva linija terapije lekom fludarabin treba da bude inicirana samo kod pacijenata sa uznapredovalom bolešću, Rani stadijumi III/IV (Binet stadijum C) ili Rani stadijumi I/II (Binet stadijum A/B) kada pacijenti imaju simptome povezane sa bolešću ili dokaze o progresiji bolesti.


   Doziranje i način primene


   Doziranje

   Odrasli

   Preporučena doza fludarabin-fosfata je 25 mg/m2 površine tela, i ona se daje jednom dnevno 5 dana uzastopno na svakih 28 dana intravenskim putem. Potrebna doza (izračunata na osnovu površine tela bolesnika) pripremljenog

   rastvora se uvuče u špric. Za intravensku bolus injekciju, ova doza se dalje razblažuje sa 10 mL 0,.9 % natrijum-hlorida. Alternativno, za infuziju se potrebna doza može razblažiti sa 100 mL 0,9 % natrijum-hlorida i primeniti u infuziji u trajanju od oko 30 minuta (videti takođe odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka).

   Optimalno trajanje lečenja nije jasno ustanovljeno.Trajanje terapije zavisi od uspeha tretmana i podnošljivosti leka.


   Preporučuje se da se kod HLL pacijenata fludarabin daje dok se ne postigne odgovor (kompletna ili parcijalna remisija, obično 6 ciklusa), a onda primenu leka treba prekinuti.


   Posebne populacije pacijenata


   Pacijenti sa oštećenjem bubrega


   Doze bi trebalo da budu prilagođene pacijentima sa smanjenom renalnom funkcijom. Ako je klirens kreatina između 30 mL/min i 70 mL/min, dozu treba smanjiti do 50% i treba vršiti neprekidan hematološki nadzor kako bi se procenila toksičnost (pogledajte deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

   Lečenje fludarabinom je kontraindikovano ako je klirens kreatinina <30mL/min (pogledajte deo

   Kontraindikacije)


   Pacijenti sa oštećenjem jetre

   Podaci vezani za upotrebu fludarabina kod pacijenata sa hepatičkim oštećenjem nisu poznati. U ovoj grupi

   pacijenata fludarabin bi trebalo oprezno koristiti.


   Pedijatrijska populacija

   Bezbednost i efikasnost fludarabina kod dece nije utvrđena. Stoga se kod dece ne preporučuje njegovo korišćenje.


   Stariji pacijenti

   S obzirom da su podaci o korišćenju fludarabina kod starijih (> 75 godina) ograničeni, pri davanju leka fludarabin ovim pacijentima treba biti pažljiv.

   Kod pacijenata starijih od 65 godina, klirens kreatinina trebalo bi izmeriti, pogledajte `Pacijenti sa oštećenjem bubrega` i deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.


   Lek fludarabin treba davati pod nadzorom lekara specijaliste sa iskustvom u korišćenju antineoplastične terapije.


   Jasno se preporučuje da se lek fludarabin daje samo intravenski. Nisu zabeleženi slučajevi kod kojih je pri korišćenju leka fludarabin paravenski došlo do teških lokalnih neželjenih reakcija. Međutim, nenamerna paravenska primena se mora izbegavati.


   Kontraindikacije


   • Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci


   • Oštećenje bubrega sa klirensom kreatinina < 30 mL/min


   • Dekompenzovana hemolitička anemija


   • Dojenje


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi lekaEfekat hronične primene leka fludarabin na centralni nervni sistem nije poznat. Međutim, pacijenti su podnosili preporučenu

  1. dozu, u nekim studijama tokom relativno dugih perioda lečenja (do čak 26 ciklusa terapije). Pacijente treba pažljivo pratiti kako bi se uočili znaci neuroloških dejstava.


   Kada je korišćen u visokim dozama u studijama u kojima je utvrđivan opseg doziranja kod pacijenata sa akutnom leukemijom, intravenski fludarabin bio je udružen sa ozbiljnim neurološkim efektima, uključujući slepilo, komu ili smrtni ishod. Simptomi su se pojavljivali u periodu od 21. do 60. dana od poslednje doze. Ova teška toksičnost centralnog nervnog sistema pojavila se kod 36 % pacijenata koji su tretirani intravenski u dozama koje su bile otprilike četiri puta veće (96 mg/m2/dan tokom 5 - 7 dana) od preporučenih doza. Kod pacijenata koji su lečeni dozama u opsegu doza koje se preporučuju za hroničnu limfocitnu leukemiju, do teške toksičnosti centralnog nervnog sistema dolazilo je retko (koma, konvulzije, uznemirenost) ili povremeno (konfuzija) (videti odeljak Neželjena dejstva).


   U postmarketinškom iskustvu, zabeleženo je da se neurotoksičnost javljala ranije ili kasnije nego u kliničkim studijama.


   • Sindrom tumorske lize


    Sindrom tumorske lize zabeležen je kod pacijenata sa velikim tumorskim opterećenjem. Obzirom da fludarabin može da izazove odgovor već u prvoj nedelji lečenja, treba preduzeti mere predostrožnosti kod onih pacijenata kod kojih postoji rizik od razvoja ove komplikacije.


   • Bolest kalem protiv domaćina udružena sa transfuzijom


    Bolest kalem protiv domaćina udružena sa transfuzijom (reakcija imunokompetentnih limfocita prenetih transfuzijom na domaćina) primećena je posle transfuzije neozračene krvi kod pacijenata koji su lečeni fludarabinom. Fatalni ishod kao posledica ove reakcije beležen je veoma često. Stoga, da bi se rizik od bolesti kalem protiv domaćina udruženom sa transfuzijom sveo na najmanju moguću meru, pacijenti kojima je potrebna transfuzija krvi i koji primaju ili su primali terapiju lekom fludarabin treba da primaju samo ozračenu krv.


   • Karcinom kože


    Pogoršanje ili razbuktavanje prethodno prisutnih lezija kod karcinoma kože, kao i novo javljanje karcinoma kože, zabeleženi su kod nekih pacijenata tokom ili posle terapije lekom fludarabin.


   • Narušeno zdravstveno stanje


    Kod pacijenata čije je zdravstveno stanje narušeno, lek fludarabin treba davati oprezno i posle pažljivog razmatranja odnosa rizika i koristi. To se naročito odnosi na pacijente sa teško oslabljenom funkcijom kostne srži (trombocitopenija, anemija, i/ili granulocitopenija), imunodeficijencijom ili istorijom oportunističkih infekcija.


   • Oštećenje bubrega

    Ukupan telesni klirens glavnog metabolita u plazmi 2-F-ara-A pokazuje korelaciju sa klirensom kreatinina, što ukazuje na značaj renalnog puta izlučivanja za eliminaciju ovog jedinjenja. Kod pacijenata sa smanjenom bubrežnom funkcijom zabeležen je porast ukupne telesne izloženosti (PIK od 2F-ara-A). Postoje ograničeni klinički podaci o pacijentima sa oštećenom funkcijom bubrega (klirens kreatinina < 70 mL/min).


    Lek fludarabin se mora davati oprezno pacijentima sa bubrežnom insuficijencijom. Kod pacijenata sa umerenim oštećenjem bubrežna funkcije (klirens kreatinina između 30 mL/min i 70 mL/min), dozu treba smanjiti do 50 %, a pacijenta treba pažljivo pratiti (videti odeljak Doziranje i način primene). Lečenje lekom fludarabin je kontraindikovano ako je klirens kreatinina < 30 mL/min (videti odeljak Kontraindikacije)


   • Oštećenje jetre


    Kod pacijenata sa oštećenjem jetre lek fludarabin treba koristiti oprezno zato što on može da izazove hepatotoksičnost. Fludarabin treba primenjivati samo ukoliko očekivana korist nadmašuje svaki potencijalni rizik. Takve pacijente treba pažljivo pratiti radi utvrđivanja prekomerne toksičnosti a dozu treba shodno tome modifikovati ili prekinuti primenu leka. Videti takođe Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


   • Starije osobe


    Obzirom da su podaci vezani za upotrebu leka fludarabin kod starijih osoba (> 75 godina) ograničeni, treba biti oprezan pri primeni leka fludarabin kod ovih pacijenata.


    Kod pacijenata starih 65 i više godina, klirens kreatinina treba izmeriti pre početka terapije, videti „Oštećenje bubrega“ i odeljak Doziranje i način primene).


   • Deca


    Nema raspoloživih podataka o upotrebi fludarabina kod dece. Iz tog razloga, se terapija lekom fludarabin ne preporučuje kod dece.


   • Trudnoća


    Lek fludarabin ne treba koristiti tokom trudnoće osim ukoliko to nije apsolutno neophodno (npr. situacija koja je opasna po život, nema raspoložive bezbednije alternativne terapije bez ugrožavanja terapijske koristi, terapija se ne može izbeći). On može potencijalno da naškodi fetusu (videti odeljke Primena u periodu trudnoće i dojenja i Pretklinički podaci o bezbednosti leka). Lekari koji propisuju lekove mogu da razmotre upotrebu leka fludarabin samo ukoliko potencijalne koristi nadmašuju potencijalne rizike za fetus.


    Žene treba da izbegavaju trudnoću tokom terapije lekom fludarabin.


    Žene u reproduktivnom dobu treba obavestiti o potencijalnim opasnostima za fetus.


   • Kontracepcija


    Žene u reproduktivnom dobu ili fertilni muškarci moraju koristiti efikasne kontraceptivne mere tokom i najmanje 6 meseci nakon prekida terapije (videti odeljak Primena u periodu trudnoće i dojenja).


   • Vakcinacija


    Za vreme i posle terapije lekom fludarabin treba izbegavati vakcinaciju živim vakcinama..


   • Mogućnosti ponovne terapije nakon inicijalne terapije lekom fludarabin


    Prelazak sa inicijalne terapije lekom fludarabin na terapiju hlorambucilom kod pacijenata koji nisu odgovorili na terapiju fludarabinom treba izbegavati obzirom da je većina pacijenata koji su bili rezistentni na lek fludarabin ispoljila rezistentost i na hlorambucil.


   • Pomoćne supstance


    Svaka bočica leka fludarabin 50 mg, koncentrat za rastvor za injekcije/infuziju sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg), odnosno suštinski ne sadrži natrijum.


    Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


    Kod kliničkih ispitivanja kod kojih je korišćena i.v. fludarabin u kombinaciji sa pentostatinom (deoksikoformicin) za lečenje refraktorne hronične limfocitne leukemije (HLL), zabeležena je neprihvatljivo visoka incidenca fatalne plućne toksičnosti. Stoga se korišćenje leka fludarabin u kombinaciji sa pentostatinom ne preporučuje.


    Dipiridamol i ostali inhibitori preuzimanja adenozina mogu smanjiti terapijsku efikasnost leka fludarabin.


    Kliničke studije i in vitro eksperimenti pokazali su da su se tokom korišćenja leka fludarabin u kombinaciji sa citarabinom intracelularna maksimalna koncentracija i intracelularna izloženost Ara-CTP (aktivni metabolit citarabina) povećali kod leukemijskih ćelija. To nije uticalo na koncentracije Ara-C u plazmi niti na brzinu eliminacije Ara-CTP.


    Primena u periodu trudnoće i dojenja


   • Fertilitet


    Žene u reproduktivnom dobu treba upozoriti na potencijalne opasnosti za fetus.


    Seksualno aktivni muškarci i žene sa reproduktivnim potencijalom moraju da koriste efikasne mere kontracepcije tokom i najmanje 6 meseci nakon prekida terapije (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)


    Trudnoća

    Pretklinički podaci dobijeni kod pacova pokazali su da lek fludarabin i/ili njegovi metaboliti prolaze kroz placentu. Rezultati studija intravenske embriotoksičnosti sprovedenih kod pacova i zečeva ukazali su na embrioletalni i teratogeni potencijal pri primeni terapijskih doza (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka).

    Postoje veoma ograničeni podaci o primeni fludarabina kod trudnica u prvom tromesečju trudnoće.

    Fludarabin ne treba koristiti tokom trudnoće osim ukoliko to nije apsolutno neophodno (npr. situacija koja je opasna po život, nema raspoložive bezbednije terapijske opcije bez ugrožavanja koristi od terapije, terapija se ne može izbeći). Fludarabin ima potencijal da naškodi fetusu. Lekari koji propisuju lekove mogu da razmotre upotrebu fludarabina samo ukoliko potencijalne koristi opravdavaju potencijalne rizike za fetus.


   • Dojenje


Nije poznato da li se ovaj lek ili njegovi metaboliti izlučuju u majčino mleko.


Međutim, postoje dokazi iz pretkliničkih podataka da se fludarabin-fosfat i/ili njegovi metaboliti prenose iz majčine krvi u mleko.


Zbog mogućih ozbiljnih neželjenih reakcija na fludarabin kod dece koja sisaju, lek fludarabin je kontraindikovan kod majki koje doje (videti odeljak Kontraindikacije)


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Lek fludarabin može smanjiti sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama, obzirom da su primećeni zamor, slabost, poremećaji vida, konfuzija, uznemirenost i konvulzije.


Neželjena dejstva

Na osnovu iskustva u korišćenju leka Fludarabine Pliva, najčešći neželjeni događaji uključuju mijelosupresiju (neutropeniju, trombocitopeniju i anemiju), infekcije uključujući pneumoniju, kašalj, povišenu temperaturu, zamor, slabost, mučninu, povraćanje i dijareju. Ostali događaji koji su često beleženi uključuju drhtavicu, edem, malaksalost, perifernu neuropatiju, poremećaje vida, anoreksiju, mukozitis, stomatitis i osip na koži. Ozbiljne oportunističke infekcije javljale su se kod pacijenata lečenih lekom Fludarabine Pliva. Kao posledica neželjenih događaja zabeleženi su i smrtni ishodi.


U donjoj tabeli prikazani su neželjeni događaji prema MedDRA klasama sistema organa (MedDRA SOCs). Učestalost se zasniva na podacima iz kliničkih studija bez obzira na uzročno-posledičnu vezu sa lekom Fludarabine Pliva. Retke neželjene reakcije su uglavnom ustanovljene tokom postmarketinškog iskustva.Klasa sistema organa MedDRA


Veoma često

≥1/10


Često

≥ 1/100 do <1/10


Povremeno

≥ 1/1000 do <1/100


Retko

≥1/10,000 do

<1/1000


Nije poznato


Infekcije i Infestacije

Infekcije /

Oportunističke infekcije (kao reaktiviranje latentnih virusa, npr. progresivna

multifokalna leukoencefalopatija, Herpes Zoster virus, Epstein-Barr virus), pneumonija


Limfo- proliferativni poremećaj (udružen sa EBV)


Neoplazme benigne, maligne i nedefinisane (uključujući ciste i polipe)

Mijelodisplastični

sindrom i akutna mijeloidna leukemija (uglavnom udružena sa prethodnim, istovremenim ili naknadnim lečenjem alkilirajućim agensima, inhibitorima topoizomeraze ili

zračenjem)Poremećaji krvi i limfnog sistema


Neutropenija, anemija, trombocitopenija


Mijelosupresija


Poremećaji imunog sistema

Autoimuni poremećaj

(uključujući autoimunu hemolitičku anemiju, Evanov sindrom,

trombocitopenij sku purpuru, stečenu hemofiliju pempfigus)


Poremećaji metabolizma i ishrane


Anoreksija

Sindrom tumorske lize

(uključujući

akutnu bubrežnu insuficijenciju metaboličku acidozu, hiperkalijemiju, hipokalcemiju, hiperurikemiju hematuriju, kristaliuriju urata,

hiperfosfatemiju)


Poremećaji nervnog sistema


Periferna neuropatija


Konfuzija


Koma, konvulzije, uznemirenost


Cerebralna hemoragija


Poremećaji oka


Poremećaji vida

Slepilo, optički neuritis, optička neuropatija


Srčani poremećaji


Insuficijencija srca, aritmija


Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji


Kašalj

Plućna toksičnost (uključujući plućnu fibrozu, pneumonitis, dispneju)


Plućna hemoragijaGastrointestina lni poremećaji


Povraćanje, dijareja, mučnina


Stomatitis

Gastrointestinalno krvarenje, abnormalni enzimi pankreasa


Hepatobilijarni poremećaji


Abnormalni enzimi jetre


Poremećaji kože i potkožnog tkiva


Osip

Rak kože, toksična epidermalna nekroliza (Lyell tipa) Stevens- Johnson-ov sindrom,


Bubrežni i urinarni poremećaji


Hemoragični cistitis

Opšti poremećaji i stanja na mestu primene


Groznica, zamor, slabost


Edem, mukozitis, jeza, slabost


Naveden je najadekvatniji MedDRA termin kojim se opisuje određeni neželjeni događaj. Sinonimi ili srodna stanja nisu navedena, ali ih takođe treba uzeti u obzir. Termin korišćen za prikazana neželjena dejstva zasnovan je na MedDRa verzija 12.0.


U okviru svake grupe učestalosti, neželjena dejstva predstavljena su po težini, od najtežih do najlakših.


Predoziranje


Velike doze leka fludarabin bile su udružene sa ireverzibilnom toksičnošću centralnog nervnog sistema koju karakterišu odloženo slepilo, koma i smrt. Visoke doze takođe su udružene sa ozbiljnom trombocitopenijom i neutropenijom usled supresije kostne srži. Ne postoji nijedan poznat specifičan antidot kod predoziranja lekom fludarabin. Lečenje se sastoji od prekida primene leka i potporne terapije.

Lista pomoćnih supstanci: Manitol E421

Natrijum-hidroksid E524 (za podešavanje pH vrednosti). Voda za injekcije


Inkompatibilnost


U nedostatku studija kompatibilnosti ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim onih koji su pomenuti u odeljku Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka.


Rok upotrebe


Rok upotrebe: 3 godine

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja/rekonstitucije:


Lek je fizički i hemijski stabilan 5 dana u frižideru (od 2 do 8 °C) ili na temperaturi do 25 °C (ambijentalni uslovi) kada se razblaži sa 0,9% rastvorom natrijum-hlorida (NaCl) ili 5% rastvorom glukoze do koncentracije od 0,3 do 6 mg/mL i čuva u kesi koja nije od PVC-a.


Lek je fizički i hemijski stabilan 5 dana u frižideru (od 2 do 8 °C) ili na temperaturi do 25 °C (ambijentalni uslovi) kada se razblaži sa 0,9% rastvorom natrijum-hlorida (NaCl) ili 5% rastvorom glukoze do koncentracije od 0,3 do 6 mg/mL i čuva se u staklenoj boci.


Lek je fizički i hemijski stabilan 5 dana u frižideru (od 2 do 8 °C) ili na temperaturi do 25 °C (ambijentalni uslovi) kada se razblaži sa 5% rastvorom glukoze do koncentracije od 0,3 mg/mL i čuva u staklenoj boci.


Lek je fizički i hemijski stabilan 5 dana u frižideru (od 2 do 8 °C) ili 3 dana na temperaturi do 25 °C kada se razblaži sa 5% rastvorom glukoze do koncentracije od 6 mg/mL i čuva u staklenoj boci.


Sa mikrobiloškog stanovišta, lek treba upotrebiti odmah. Ukoliko se ne upotrebi odmah, vreme i uslovi čuvanja nakon razblaženja pre primene su odgovornost korisnika i ne treba da bude duži od 24 h na temperaturi od 2 do 8 °C osim u koliko se razblaživanje ne izvrši u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Lek čuvati u na temperaturi od 2-8C (u frižideru), u originalnom pakovanju. Ne zamrzavati

Za detaljan uvid uslova čuvanja nakon prvog otvaranja/ rekonstitucije, pogledajte odeljak Rok upotrebe.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže


Jedna bezbojna staklena bočica (hidrolitičke otpornosti I) zatvorena gumenim brombutil čepom tamnosive boje i aluminijumskim zatvaračem i kapicom od polipropilena sa 2 mL koncentrata za rastvor za injekciju/infuziju koja sadrži 50mg fludarabin-fosfata (25 mg/mL).


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Razblaženje

Potrebna doza (izračunata na osnovu površine tela pacijenta) uvlači se u špric.

Kod intravenske bolus injekcije ova doza se dalje razblažuje sa 10 mL 0,9 % rastvorom natriju-hlorida. Alternativno, za infuziju se potreba doza može razblažiti u 100 mL 0,9 % rastvora natrijum-hlorida i davati kao infuzija u roku od otprilike 30 minuta.

U kliničkim studijama, fludarabin je razblaživan u 100 mL ili 125 mL 5 % rastvora dekstroze za injekcije ili 0,9

% rastvoru natrijum hlorida. Pregled pre upotrebe

Treba koristiti samo bistar i bezbojan rastvor bez čestica. Lek ne treba koristiti ukoliko je pakovanje oštećeno.


Rukovanje i odlaganje

Trudnice ne treba da rukuju lekom Fludarabin.

Treba se pridržavati postupaka za pravilno rukovanje u skladu sa važećim propisima za citotoksične lekove. Treba biti oprezan pri rukovanju rastvorom fludarabina. Preporučuje se upotreba rukavica od lateksa i zaštitnih naočara da bi se izbeglo izlaganje u slučaju lomljenja bočice ili drugog nenamernog prosipanja. Ako rastvor dođe u kontakt sa kožom ili sluznicama, tu površinu treba dobro isprati sapunom i vodom. Ukoliko dođe do kontakta sa očima, treba ih dobro isprati velikom količinom vode. Treba izbegavati izlaganje inhalacijom.


Ovaj lek je samo za jednokratnu upotrebu. Neupotrebljeni lek ili otpadni materijal se uništava u skladu sa važećim propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z