FISKocr

Bekunis


UPUTSTVO ZA LEK


Bekunis® gastrorezistentna tableta, 20 mg

1 x 45 kom, 1x 100 kom


Proizvođač: roha Arzneimittel GmbH


Adresa: Rockwinkeler Heerstrasse 100, 28355 Bremen, Nemačka

Podnosilac zahteva: Actavis doo

Adresa: Đorđa Stanojevića 12, Beograd, Srbija


Bekunis®, 20mg, gatsrorezistentna tableta

Plod tinevelijske sene (Sennae fructus angustifoliae), suvi vodeni ekstrakt


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Bekunis, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Bekunis i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bekunis

 3. Kako se upotrebljava lek Bekunis

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bekunis

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BEKUNIS I ČEMU JE NAMENJEN


  Bekunis gastrorezistentne tablete sadrže plod tinevelijske sene (Sennae fructus angustifoliae), suvi vodeni ekstrakt (4-6:1), standardizovan na 20 mg hidroksiantracenskih derivata, računato kao senozid B. Hidroksiantracenski derivati prisutni u plodu sene (senozidi i rein antron) imaju laksativni efekat, koji se ostvaruje posredstvom dva različita mehanizma. Oni deluju istovremeno na motilitet debelog creva i na sekreciju u debelom crevu. Kao rezultat toga dolazi do povećanja koncentracije tečnosti i elektrolita u lumenu kolona, što omogućava pražnjenje creva (defekacija).


  Bekunis gastrorezistentne tablete je biljni lek koji se koristi za kratkotrajnu primenu kod povremene opstipacije (zatvora).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BEKUNIS


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih


  Lek Bekunis se ne sme koristiti:  Ako niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, obavezno konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta pre primene leka.


  Kada uzimate lek Bekunis, posebno vodite računa:


  Potrebno je da ukoliko koristite kardiotonične-glikozide, antiaritmike, lekove koji produžuju QT interval, diuretike, kortikosteroide ili koren sladića pre upotrebe proizvoda sene konsultujete lekara (videti odeljak

  „Primena drugih lekova“).


  Kao i druge laksative i proizvode sene ne treba da koristite ako imate problema sa stolicom, kao što je čvrsta sasušena stolica zaglavljena u debelom crevu, kao i ukoliko imate akutne ili hronične crevne poremećaje koji nisu dijagnostikovani, kao što su bol u stomaku, mučnina i povraćanje, izuzev ukoliko lekar to ne preporuči, zato što ovi simptomi mogu predstavljati znake potencijalne ili postojeće intestinalne blokade (ileus).


  Ukoliko kod Vas postoji potreba za svakodnevnom primenom laksativa, potrebno je da se obratite Vašem lekaru koji će ispitati uzrok opstipacije.


  Izbegavajte dugotrajnu upotrebu laksativa.

  Ukoliko stimulativne laksative koristite duži vremenski period može doći do poremećaja funkcije creva, kao i do stvaranja zavisnosti na laksative. Proizvode sene treba upotrebljavati samo ukoliko se terapijski efekti ne mogu postići dijetetskim merama ili primenom preparata koji pokrete creva izazivaju zapreminom.


  Ukoliko ste nesposobni da kontrolišete defekaciju (pražnjenje creva), potrebno je u kraćim intervalima menjati pelene kako ne bi došlo do dugotrajnog kontakta kože sa fecesom.


  Ukoliko imate poremećaj bubrežne funkcije može doći do poremećaja elektrolita.


  Primena drugih lekova

  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  Ukoliko koristite kardiotonične glikozide, antiaritmike, diuretike, kortikosteroide ili koren sladića morate izbegavati dužu upotrebu Bekunis preparata jer može doći do poremećaja elektrolita odnosno gubitaka kalijuma.


  Uzimanje leka Bekunis sa hranom ili pićima


  Nije primenjivo.


  Primena leka Bekunis u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Trudnoća:

  Upotreba leka Bekunis se ne preporučuje tokom prvog trimestra. Ovaj preparat treba koristiti samo povremeno i nakon konsultacije sa lekarom, kada druge mere (kao što je promena u načinu ishrane i primena laksativa koji deluju zapreminom) nisu bile uspešne.


  Dojenje:


  Obzirom da nema dovoljno podataka o izlučivanju metabolita u majčino mleko, primena ovog preparata tokom dojenja se ne preporučuje.


  Uticaj leka Bekunis na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nije primenjivo.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Bekunis


  Nemojte uzimati Bekunis gastrorezistentne tablete ukoliko imate alergiju na bilo koji od pomoćnih sastojaka medicinskog proizvoda (vidrti odeljak 6).

  Lek sadrži bezvodnu laktozu, saharozu i glukoza sirup, osušen raspršivanjem.. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se vašem lekaru pre upotrebe leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BEKUNIS


  Pre primene leka konsultujte Vašeg lekara.


  Deca preko 12 godina starosti, odrasli, starije osobe:

  Jednu gastrorezistentnu tabletu dnevno, uzeti uveče pred spavanje. Obično je dovoljno da se ovaj preparat uzima 2 do 3 puta nedeljno.


  Ne preporučuje se upotreba kod dece mlađe od 12 godina (videti poglavlje „Kada ne smete uzimati Bekunis“).


  Dužina upotrebe

  Primena leka duže od 1-2 nedelje zahteva medicinski nadzor.

  Deca preko 12 godina starosti, ne smeju da koriste ovaj lek duže od 7 dana bez konsultacije sa lekarom. Ukoliko tokom upotrebe preparata simptomi i dalje perzistiraju, konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.

  Maksimalna dnevna doza hidroantracenskih glikozida je 30 mg. Jedna gastrorezistentna tableta sadrži 20 mg ukupnih hidroantracenskih derivata, računato kao senozid B.


  Odgovarajuća individualna doza je najmanja doza sa kojom se postiže formiranje stolice odgovarajuće konzistencije.


  Pogledajte deo „Kada uzimate lek Bekunis, posebno vodite računa“.


  Ukoliko mislite da lek BEKUNIS suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka Bekunis nego što je trebalo


  Ako ste slučajno uzeli previše leka Bekunis, odmah se obratite svom lekaru ili idite u najbližu zdravstvenu ustanovu. Uvek ponesite sa sobom pakovanje leka sa uputstvom, bez obzira da li je u njemu ostalo još leka ili ne.


  Kod akutnog predoziranja glavni simptomi su teška dijareja (proliv) praćena teškim smetnjama u varenju i velikim gubitkom vode i elektrolita. Takvo stanje može dovesti do bolnih grčeva u mišićima zbog smanjene koncentracije kalijuma.

  Kod hroničnog korišćenja laksativa karakteristična je hipokalemija (snižen nivo kalijuma) i iscrpljenost. Hronično predoziranje preparatima koji sadrže antranoide može dovesti do nastanka toksičnog hepatitisa. Osnovne mere prve pomoći su nadoknada vode i elktrolita.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Bekunis


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete Bekunis tabletu, preskočite propuštenu dozu i nastavite sa uzimanjem sledeće.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Bekunis


  Ukoliko imate dodatna pitanja, konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Može doći do pojave preosetljivosti (svrab, koprivnjača, lokalni ili generalizovani osip).


  Može doći do pojave bola i grčeva u stomaku, tečne stolice, naročito kod pacijenata sa iritabilnim kolonom. Međutim, ovi simptomi generalno mogu nastati i kao posledica predoziranja. U tim slučajevima neophodno je smanjenje doze leka. Konsultujte Vašeg lekara!


  Kod dugotrajnog korišćenja moguć je gubitak vode, soli i kalijuma što može imati za posledicu pojavu albuminurije (proteini u urinu) i hematurije (krv u urinu).


  Takođe, dugotrajna primena leka može izazvati pigmentaciju crevne mukoze (pseudomelanosis coli). To su bezopasne pojave i obično se povlače nakon prestanka upotrebe Bekunis tableta.


  Tokom terapije može doći do žute ili crveno-braon prebojenosti urina.


  Ako dođe do pojave neželjenog dejstva koje nije navedeno treba obavestiti lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK BEKUNIS


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe 3 godine.

  Stabilnost otvorenog pakovanja: 6 meseci.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Bekunis

Aktivne supstance su:

Jedna gastrorezistentna tableta sadrži:

Plod tinevelijske sene (Sennae fructus angustifoliae), suvi vodeni ekstrakt (4-6:1), standardizovan na 20 mg hidroksiantracenskih derivata, računato kao senozid B.


Ostali sastojci su:

laktoza, bezvodna


saharoza talk

celuloza, mikrokristalna

metakrilna kiselina-etilakrilat kopoilimer (1:1) kalcijum karbonat

silicijum-dioksid, metilovani titan-dioksid

želatin

magnezijum-stearat

akacija, sušena raspršivanjem glukoza sirup, osušen raspršivanjem makrogol 6000

polisorbat 80

stearinska kiselina vosak, glikolni karmeloza-natrijum.


Kako izgleda lek Bekunis i sadržaj pakovanja


Izgled tableta: okrugle, glatke, sjajne, bele do sivkastobele obložene tablete.


U kartonskoj kutiji se nalazi beo cilindrični kontejner od polipropilena zatvoren narandžastim zatvaračem od polietilena (na zatvaraču se nalazi lepezast nastavak za pokrivanje tableta) sa 45 ili 100 gastrorezistentnih tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Actavis doo

Đorđa Stanojevića 12, Beograd, Srbija


Proizvođač:

roha Arzneimittel GmbH

Rockwinkeler Heerstrasse 100, 28355 Bremen, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Bekunis, 20mg, gatsrorezistentna tableta, 1 x 45 kom: 515-01-01044-13-001 od 04.09.2013.

Bekunis, 20mg, gatsrorezistentna tableta, 1 x 100 kom: 515-01-01045-13-001 od 04.09.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z