FISKocr

Dona


UPUTSTVO ZA LEK


Dona®

film tableta, 750 mg, Pakovanje: 6, 60 ili 180 film tableta


Proizvođač: MADAUS GmbH


Adresa: Lütticher Strasse, 5 - 53842, Troisdorf, Nemačka

Podnosilac zahteva: Goodwill Pharma d.o.o

Adresa: Matije Gupca 14, Subotica


Dona® 750 mg, film tableta glukozamin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Dona, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Dona i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Dona

 3. Kako se upotrebljava lek Dona

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Dona

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DONA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Dona sadrži glukozamin sulfat. Glukozamin je amino šećer koji je fiziološki prisutan u ljudskom organizmu i predstavlja gradivni materijal za sintezu sastojaka zglobne hrskavice. Mehanizam dejstva glukozamina nije potpuno razjašnjen, ali se veruje da može da ima povoljno dejstvo na degenerativne procese u hrskavici kod osteoartroze i na simptome bolesti.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DONA


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Dona ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DONA


  Pre upotrebe leka potrebno je konsultovati lekara kako bi se isključilo prisustvo drugih oboljenja zglobova, za koja je potrebna druga terapija.


  Odrasli i stariji pacijenti:

  Oralna upotreba.


  Preporučuje se uzimanje dve tablete na dan, najbolje uz obrok.


  - Glukozamin nije namenjen za lečenje akutnih bolnih stanja. Poboljšanje simptoma (naročito


  prestanak bola) ćete osetiti tek nakon nekoliko nedelja upotrebe, a ponekad i duže. Ukoliko Vam ne bude bolje posle 2-3 meseca upotrebe, morate se obratiti svom lekaru.


  Deca i adolescenti:

  Ne preporučuje se upotreba glukozamina kod dece i adolescenata ispod 18 godina.


  Pacijenti sa oštećenjem jetre i/ili bubrega


  Nije potrebno prilagođavanje doze kod ovih pacijenata, obzirom da nisu sprovođene studije kod ovih pacijenata. Ukoliko imate oštećenje bubrega ili jetre konsultujte Vašeg lekara da li možete da uzimate lek Dona.


  Ukoliko mislite da lek Dona suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka Dona nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više leka Dona nego što je trebalo obratite se vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Dona


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka i bliži se vreme za narednu dozu, preskočite propuštenu dozu, a zatim lek nastavite da uzimate po uobičajenom rasporedu uzimanja.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Dona


  Ukoliko prestanete da uzimate lek Dona, Vaši simptomi se mogu ponovo pojaviti. Ukoliko imate dodatna pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  U slučaju da bilo koje od navedenih neželjenih dejstava postane izuzetno ozbiljno,ili u slučaju da primetite pojavu nekih novih,neželjenih dejstava koja nisu opisana, u ovom uputstvu, molimo Vas da se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Kao i svi drugi lekovi, tako i Dona može dovesti do pojave neželjenih dejstava, iako se ona ne javljaju kod svih pacijenata.


  Ukoliko se pojave simptomi alergijske reakcije (reakcije preosetljivosti kao što su svrab i osip), odmah prekinite sa uzimanjem leka i obratite se Vašem lekaru. Teži oblici alergijskih reakcija se mogu javiti kod pacijenata koji su za to predisponirani.


  Prijavljena su sledeća neželjena dejstva:


  Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):


  Želudačno-crevni poremećaji: bol u trbuhu, mučnina, gasovi, zatvor, proliv i problem sa varenjem. Poremećaji nervnog sistema: glavobolja, pospanost, zamor.

  Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek): Poremećaji kože i potkožnog tkiva: crvenilo (eritem), svrab i kožni osip. Neželjena dejstva nepoznate učestalosti:

  Alergijske reakcije, vrtoglavica, poremećaji vida, opadanje kose, porast nivoa enzima jetre, žutica.


  Ako se bilo koje gore navedeno neželjeno dejstvo pojača ili primetite bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu potrebno je da obavestite lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK DONA


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja pakovanja od 6 i 60 film tableta iznosi mesec dana, dok je rok upotrebe nakon prvog otvaranja pakovanja od 180 tableta tri meseca.


  Čuvanje


  Čuvati lek van domašaja dece! Čuvati na temperaturi do 30°C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Dona


Aktivna supstanca: Jedna film tableta sadrži: glukozamin-sulfat, natrijum-hlorid 942 mg, što odgovara 750 mg glukozamin-sulfata i 192 mg natrijum-hlorida.


Pomoćne supstance:


Jezgro tablete:

Celuloza, mikrokristalna Povidon K 25, Kroskarmeloza-natrijum, Makrogol 6000, Magnezijum-stearat, Talk,

Film omotač:

Metakrilna kiselina-metilmetakrilat kopolimer (1:1) Titanijum-dioksid (E 171),

Talk,

Amonijum-metakrilat kopolimer (tip A), Triacetin

Makrogol 6000.


Kako izgleda lek Dona i sadržaj pakovanja


Duguljaste film tablete bele boje, bez oznaka i podeone crte. Pakovanje se sastoji od kartonske kutije sa PE bočicom koja sadrži 6, 60 ili 180 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Goodwill pharma d.o.o.

Matije Gupca 14, 24000 Subotica


Proizvođač: MADAUS GmbH

Lütticher Strasse 5

53842 Troisdorf Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Dona®, 750 mg, film tableta, 1 x 6 kom: 515-01-1134-12-001 od 04.12.2013.

Dona®, 750 mg, film tableta, 1 x 60 kom: 515-01-1136-12-001 od 04.12.2013.

Dona®, 750 mg, film tableta, 1 x 180 kom: 515-01-1137-12-001 od 04.12.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org