Moozeeck

Olanzapin PharmaS


UPUTSTVOZA LEK


▲ Olanzapin PharmaS, oralna disperzibilna tableta, 5mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom

▲ Olanzapin PharmaS, oralna disperzibilna tableta, 10mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Proizvođač: PharmaS d.o.o. Beograd


Adresa: Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija

Podnosilac

zahteva: PharmaS d.o.o. Beograd

Adresa: Viline vode bb, Beograd, Srbija


▲ Olanzapin PharmaS, oralna disperzibilna tableta, 5mg

▲ Olanzapin PharmaS, oralna disperzibilna tableta, 10mg

olanzapin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Olanzapin PharmaS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Olanzapin PharmaS

 3. Kako se upotrebljava lek Olanzapin PharmaS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Olanzapin PharmaS

 6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK OLANZAPIN PHARMAS I ČEMU JE NAMENJEN


▲ Olanzapin PharmaS spada u grupu lekova koji se nazivaju antipsihotici.


Olanzapin PharmaS se koristi za lečenje bolesti za koje je karakteristično da bolesnik čuje, vidi ili oseća stvari kojih nema, da ima pogrešna verovanja, da je neobično sumnjičav i da se povlači u sebe. Bolesnici sa ovim stanjima mogu da se osećaju depresivno, uznemireno ili napeto.

Olanzapin PharmaS se koristi za lečenje stanja za koja su karakteristični simptomi kao što su osećaj

„uzvišenosti“, osećaj posedovanja vanredno velike energije, smanjena potreba za snom, brz govor sa bekstvom ideja, ponekad izražena razdražljivost. Ovaj lek je takođe stabilizator raspoloženja i sprečava dalju pojavu ekstremnih raspoloženja i ponašanja (manije i depresije) koja su povezana sa ovim stanjem i bolesnika čine nesposobnim.


 1. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK OLANZAPIN PHARMAS


  Lek Olanzapin PharmaS ne smete koristiti:


 2. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK OLANZAPIN PHARMAS


  Strogo se pridržavajte lekarskih uputstava o uzimanju ovog leka. Ako imate bilo kakve nedoumice, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Lekar će Vam reći koliko tableta leka Olanzapin PharmaS treba da uzimate i koliko dugo treba da nastavite da ih uzimate. Dnevna doza leka se kreće između 5 i 20 mg. Ako se Vaši simptomi ponovo pojave, posavetujte se sa lekarom, ali nemojte da prekinete da uzimate lek, osim ako Vam lekar tako ne preporuči.


  Prema uputstvu lekara, tablete Olanzapin PharmaS treba da uzimate jednom dnevno. Pokušajte da uzimate tablete svakog dana u isto vreme. Nije važno da li ih uzimate uz jelo ili ne. Olanzapin PharmaS su oralne disperzibilne tablete namenjene oralnoj primeni. Nakon što ih stavite u usta, one se počinju rastvarati posle nekoliko sekundi, nakon čega ih možete progutati.


  Tablete Olanzapin PharmaS se lako lome, zato treba pažljivo koristiti ove tablete. Nemojte uzimati tablete vlažnim rukama, zato što tableta može da se raspadne.


  Ovu tabletu možete da stavite i u punu čašu ili šolju vode, soka od pomorandže, soka od jabuke, mleka ili kafe i promešajte. Sa nekim pićima ova mešavina može da promeni boju i može da se zamuti. Odmah je popijte.


  Ako ste uzeli više leka Olanzapin PharmaS nego što je trebalo


  Pacijenti koji su uzeli više leka Olanzapin PharmaS nego što je trebalo osetili su sledeće simptome: ubrzano kucanje srca, nervoza/agresivnost, problemi sa govorom, neuobičajeni pokreti (naročito lica i jezika) i snižen nivo svesti. Drugi simptomi mogu da budu: akutna zbunjenost, napadi (epilepsija), koma, kombinacija groznice, ubrzanog disanja, oticanja, ukočenosti mišića i ošamućenosti ili pospanosti, usporavanje disanja, aspiracija, visoki krvni pritisak ili nizak krvni pritisak, neuobičajeni ritam srca. Odmah se obratite svom lekaru ili bolnici. Lekaru pokažite pakovanje tableta koje koristite.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Olanzapin PharmaS


  Uzmite tablete čim se setite. Nemojte uzimati dve dnevne doze u jednom danu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Olanzapin PharmaS


  Nemojte da prekinete sa uzimanjem tableta samo zato što se osećate bolje. Važno je da tablete Olanzapin PharmaS nastavite da uzimate onoliko dugo koliko Vam je to lekar odredio.

  Ako naglo prekinete da uzimate lek Olanzapin PharmaS, mogu da se pojave simptomi kao što su znojenje,

  nesanica, drhtanje, napetost ili mučnina i povraćanje. Možda će Vam lekar predložiti da dozu leka postepeno smanjujete pre nego što potpuno prekinete lečenje.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 3. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Olanzapin PharmaS može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Veoma česta neželjena dejstva – javljaju se kod 1 pacijenta na 10:

 4. KAKO ČUVATI LEK OLANZAPIN PHARMAS


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Olanzapin PharmaS oralne disperzibilne tablete se ne smeju koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Čuvanje


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


 5. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Olanzapin PharmaS


Aktivna supstanca Olanzapin PharmaS oralnih disperzibilnih tableta je olanzapin. Jedna oralna disperzibilna tableta sadrži 5 mg ili 10 mg olanzapina.

Ostali sastojci su: manitol (E 421); aspartam (E 951); krospovidon; celuloza, mikrokristalna; magnezijum-sterat.


Kako izgleda lek Olanzapin PharmaS i sadržaj pakovanja


Olanzapin PharmaS 5 mg oralne disperzibilne tablete

Okrugle, ravne tablete, svetložute boje, kosih ivica sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani, a na drugoj strani sa utisnutom oznakom “5”.

Olanzapin PharmaS 10 mg oralne disperzibilne tablete

Okrugle, ravne tablete, svetložute boje, kosih ivica sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani, a na drugoj

strani sa utisnutom oznakom“10”.


Pakovanje:

28 (2x14) oralnih disperzibilnih tableta po 5 mg u aluminijum-aluminijum (OPA/Al/PVC-Al) blisteru, u kutiji. 28 (2x14) oralnih disperzibilnih tableta po 10 mg u aluminijum-aluminijum (OPA/Al/PVC-Al) blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


PharmaS d.o.o. Beograd

Viline vode bb, Beograd, Srbija

PharmaS d.o.o. Beograd

Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Januar, 2012.


Režim izdavanja leka:


▲ Lek se može izdavati samo uz lekarski recept; snažan uticaj na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ▲Olanzapin PharmaS, oralna disperzibilna tableta, 28 x (5mg): 515-01-2884-11-01 od 19.03.2012.


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ▲Olanzapin PharmaS, oralna disperzibilna tableta,28x (10mg): 515-01-2886-11-001 od 19.03.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z