bayer Apoteke Apoteke

Rosucard


UPUTSTVO ZA LEK


Rosucard® film tablete, 10mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom

Rosucard® film tablete, 20mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom

Rosucard® film tablete, 40mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Proizvođač: Zentiva, k.s,

Adresa: U Kabelovny 130, 120 37 Prague 10, Dolni Mecholupy, Republika Češka

Podnosilac zahteva: SANOFI - AVENTIS D.O.O.

Adresa: Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija


Rosucard®

10mg, 20mg, 40 mg, film tableta


INN: rosuvastatin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rosucard i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rosucard

 3. Kako se upotrebljava lek Rosucard

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rosucard

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ROSUCARD I ČEMU JE NAMENJEN

  Rosucard pripada grupi lekova koji se zovu statini. Lek Rosucard se propisuje u slučaju kada:

  moždani udar, kao i slične probleme može izazvati bolest koja se zove ateroskleroza. Ateroskleroza nastaje usled taloženja masnih naslaga u arterijama.


  Zašto je važno da nastavite da uzimate Rosucard?

  Rosucard se koristi za regulisanje nivoa masnoća u krvi, koje se zovu lipidi, a od kojih je najčešći holesterol. Postoje različite vrste holesterola u krvi – “loš” holesterol (LDL-C) i “dobar” holesterol (HDL-C). Rosucard

  pomaže da se spreči stvaranje “lošeg” holesterola i utiče, takođe, na sposobnost organizma da ga ukloni iz

  krvi. Ovaj lek može smanjiti vrednosti „lošeg” i povećati nivo “dobrog” holesterola.

  Kod većine ljudi, visok nivo holesterola ne utiče na to kako se osećaju, jer ne izaziva nikakve simptome. Ipak, ako se ne leči, masne naslage se talože na zidovima krvnih sudova, što dovodi do njihovog sužavanja. Ponekad može doći do zakrčenja suženih kvnih sudova koji snabdevaju mozak ili srce krvlju, što dovodi do moždanog ili srčanog udara. Sniženjem nivoa holesterola, smanjuje se rizik od pojave srčanog i moždanog udara i sličnih zdravstvenih problema.


  Sa uzimanjem leka Rosucard treba nastaviti i kada nivo holesterola dostigne normalne vrednosti, jer on sprečava ponovno povećanje nivoa holesterola i stvaranje masnih naslaga. Ipak, terapiju treba prekinuti po savetu lekara ili u slučaju trudnoće.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ROSUCARD


  Lek Rosucard ne smete koristiti: Lek Rosucard ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Rosucard


  Uvek uzimajte lek Rosucard onako kako Vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni ili imate pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Doziranje kod odraslih


  Uterapijipovišenogholesterola :


  Početna doza:


  Terapiju lekom Rosucard treba početi dozom od 5 mg ili 10 mg, čak i ako ste ranije uzimali viće doze drugog statina. Izbor početne doze će zavisiti od nivoa holesterola, stepena rizika od pojave srčanog ili moždanog udara i prisustva nekog faktora rizika od pojave neželjenih dejstava.

  Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom koja početna doza leka Rosucard vam najviše odgovara. Lekar može odlučiti da propiše najmanju dozu:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Rosucard može da izazove neželjene reakcije, iako se one ne javljaju kod svih pacijenata.


  Obično su blage i nestaju posle kraćeg vremena.


  Odmah prestanite sa primenom leka Rosucard i potražite medicinsku pomoć, ukoliko se pojavi neka od sledećih alergijskih reakcija:


  Ukoliko bilo koja neželjena reakcija postane ozbiljna, ili ukoliko primetite reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK ROSUCARD


  Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe: 2 godine


  Nemojte koristiti lek Rosucard nakon isteka roka upotrebe koji je naveden na pakovanju leka. Rok upotrebe odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekovi se ne smeju odbacivati putem otpadnih voda ili kućnog smeća. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odbacite lek koji Vam više nije potreban. Ove mere imaju za cilj zaštitu životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Rosucard


Aktivna supstanca je rosuvastatin kalcijum.

Jedna film tableta sadrži 10mg rosuvastatina u obliku rosuvastatin-kalcijuma; Jedna film tableta sadrži 20mg rosuvastatina u obliku rosuvastatin-kalcijuma; Jedna film tableta sadrži 40mg rosuvastatina u obliku rosuvastatin-kalcijuma.


Ostali sastojci:


Jezgro: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-natrijum; silicijum-dioksid, koloidni bezvodni; magnezijum-stearat.


Film: hipromeloza 2910/5; makrogol 6000; titan-dioksid (E171); talk; gvožđe(III)-oksid crveni (E172).


Kako izgleda lek Rosucard i sadržaj pakovanja


Rosucard® 10 mg film tablete su svetloružičaste, duguljaste bikonveksne film tablete sa podeonom crtom.

Rosucard® 20 mg film tablete su ružičaste, duguljaste bikonveksne film tablete.

Rosucard® 40 mg film tablete su tamnoružičaste, duguljaste bikonveksne film tablete.


Pakovanje: OPA/Alu/PVC/ Alu blister, 4x7 tableta


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

SANOFI - AVENTIS D.O.O.

Španskih boraca 3/VI 11070 Beograd, Srbija


Proizvođač:

Zentiva, k.s,

U Kabelovny 130

120 37 Prague 10 Dolni Mecholupy Republika Češka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Rosucard® film tableta, 28 x (10mg): 515-01-1406-11-001 od 06.11.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Rosucard® film tableta, 28 x (20mg): 515-01-1409-11-001 od 06.11.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Rosucard® film tableta, 28 x (40mg): 515-01-1412-11-001 od 06.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines