FISKocr

Colikind


UPUTSTVO ZA LEK


Colikind®

oralni rastvor, 10 g/100g + 10 g /100g+ 10 g/100g + 10 g/100g + 10 g/100g Pakovanje: bočica staklena, 1 x 20 mLProizvođač:

DEUTSCHE HOMÖOPATHIE-UNION DHU-ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG

Adresa: Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Nemačka

Podnosilac zahteva: ALPEN PHARMA DOO

Adresa: Ilirska 5, 11060 Beograd, Srbija


Colikind®, 10 g/100g + 10 g /100g+ 10 g/100g + 10 g/100g + 10 g/100g, oralni rastvor

INN Chamomilla dil. D6, Cina dil. D6, Colocynthis dil. D6, Lac defloratum dil. D6, Magnesium chloratum dil. D6.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Colikind, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Colikind i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Colikind

 3. Kako se upotrebljava lek Colikind

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Colikind

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK COLIKIND I ČEMU JE NAMENjEN


  Lek Colokind je homeopatski lek, koji se u skladu sa homeopatskim principima primenjuje kod beba i male dece koje muče stomačni grčevi i nadimanja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK COLIKIND

  Lek Colikind ne smete koristiti:


  Lek Colikind ne smete koristiti ukoliko znate da je Vaše dete alergično (preosetljivo) na neku od aktivnih supstanci ili bilo koju od pomoćnih supstanci koje ulaze u sastav leka Colikind (videti odeljak 6).


  Kada uzimate lek Colikind, posebno vodite računa:


  Obratite se Vašem lekaru:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK COLIKIND


  Deca od 0 do 3 godina:

  Kod akutnih tegoba uzeti po 3 kapi na svaki sat, najviše 6 puta u toku dana. Kada popuste tegobe, uzeti po 3 kapi 3 puta dnevno.


  Pre nego što proguta Colikind kapi, dete treba malo da ih zadrži u ustima. Ukoliko je potrebno, za bebe se kapi mogu pomešati sa malo vode.


  Ako ste uzeli više leka Colikind nego što je trebalo


  U slučaju predoziranja ne očekuje se pojava štetnih dejstava.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Colikind


  Nemojte davati svom detetu duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Colikind


  Ukoliko Vaše dete naglo prestane da uzima lek Colikind ne očekuje se pojava štetnih dejstava. Ukoliko imate dodatnih pitanja, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

  Lek Colikind, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Do sada nisu poznata nikakva neželjena dejstva nastala upotrebom leka Colikind.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom

  uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Napomena: tokom primene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba (inicijalno pogoršanje). U takvim slučajevima, prekinite terapiju lekom Colikind i konsultujte se sa svojim lekarom.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu


  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK COLIKIND


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe neotvorenog leka: 5 godina.

  Rok upotrebe prilikom prvog otvaranja: 12 meseci.

  Nemojte koristiti lek Colikind posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Uslovi čuvanja neotvorenog leka: Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Uslovi čuvanja nakon prvog otvaranja: Čuvati na temperatri do 25°C.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Colikind


100 g rastvora sadrži:


Kako izgleda lek Colikind i sadržaj pakovanja


Oralne kapi, bistar bezbojan i viskozan rastvor.

Bočica od tamnog stakla zapremine 20 mL sa plastičnim zatvaračem i kapaljkom. Spoljnje pakovanje:složiva kartonska kutija.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

ALPEN PHARMA D.O.O., Ilirska 5, 11060 Beograd, Srbija


Proizvođač:

DEUTSCHE HOMÖOPATHIE-UNION DHU-ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG, Ottostrasse 24, 76227

Karlsruhe, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-01114-14-001 od 17.10.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z