FISKocr

HIBIDEKS DAP


UPUTSTVO ZA LEK


HIBIDEKS DAP 0,12%; rastvor za ispiranje usta; 180 ml


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


HIBIDEKS DAP 0,12%; rastvor za ispiranje usta INN: hlorheksidin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek HIBIDEKS DAP , da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek HIBIDEKS DAP i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek HIBIDEKS DAP

 3. Kako se upotrebljava lek HIBIDEKS DAP

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek HIBIDEKS DAP

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HIBIDEKS DAP I ČEMU JE NAMENJEN


  HIBIDEKS DAP je antiseptični rastvor za ispiranje usne duplje. Sadrži hlorheksidin koji deluje antibakterijski i pomaže u sprečavanju stvaranja dentalnog plaka.


  HIBIDEKS DAP se koristi za: 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HIBIDEKS DAP


  HIBIDEKS DAP se ne sme koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HIBIDEKS DAP


  Rastvor HIBIDEKS DAP se koristi nerazblažen za ispiranje usne duplje. Rastvor ne treba gutati.

  Primenjuje se posle pranja zuba ili dentalnog tretmana. Ne treba ispirati usta vodom ili drugim oralnim

  rastvorima, jesti ili prati zube 30 minuta posle primene ovog preparata, jer je. HIBIDEKS DAP inkompatibilan sa anjonskim jedinjenjima koja su obično nalaze u pastama za zube.


  Doziranje: ispirati 1 minut usnu duplju sa 15 ml rastvora, a potom ispljunuti. Postupak ponavljati dva puta dnevno (ujutru i uveče). Optimalno vreme trajanja terapije je 7 dana.

  U tretmanu gingivitisa (upale desni) preporučuje se tretman oko mesec dana. U slučaju aftoznog stomatitisa (bolne promene sluzokože) ili oralne kandidijaze (gljivične promene u usnoj duplji), tretman treba nastaviti 48 sati posle povlačenja simptoma.


  Doza koja je namenjena odraslim osobama, primenjuje se i kod dece starije od 12 godina, kao i kod starih osoba, osim ako stomatolog ili lekar ne odredi drugačije.


  Deca mlađa od 12 godina ne bi trebalo da upotrebljavaju ovaj rastvor, osim ako to nije preporučeno od strane lekara.


  Ako ste uzeli više leka HIBIDEKS DAP nego što je trebalo


  Nema zabeleženih slučajeva predoziranja pri lokalnoj primeni leka HIBIDEKS DAP.


  Hlorheksidin se slabo resorbuje, ukoliko dođe do slučajnog gutanja ovog leka. Sistemski efekti su retki, čak i ako su unete velike količine rastvora. Terapija posle ingestije hlorheksidin-glukonata obuhvata gastičnu lavažu (ispiranje želuca) koristeći mleko, jaje, želatin ili blagi sapun. Takođe, neophodno je primeniti suportivne mere. Ako ste slučajno uzeli previše HIBIDEKS DAP-a, konsutujte Vašeg lekara.


  Zbog prisustva alkohola u preparatu, potreban je poseban oprez u slučaju da dođe do slučajne ingestije veće količine rastvora (preko 120 ml) od strane deteta, jer može doći do ispoljavanja znakova alkoholne intoksikacije, pa treba zatražiti medicinsku pomoć.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek HIBIDEKS DAP


  Ukoliko ste zaboravili da primenite lek nastavite sa primenom kako Vam je propisano.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek HIBIDEKS DAP


  Nemojte prestati sa uzimanjem leka HIBIDEKS DAP sve dok se ne posavetujete sa svojim lekarom. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


 5. KAKO ČUVATI LEK HIBIDEKS DAP


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nakon prvog otvaranja: 7 dana.


  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 300C u originalnom pakovanju.

  Posle prvog otvaranja čuvati na temperaturi do 250C u originalnom pakovanju, najduže 7 dana.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek HIBIDEKS DAP


Sadržaj aktivne supstance:

1 ml rastvora za ispiranje usta sadrži 1,2 mg hlorheksidin-diglukonata, u obliku 20% rastvora hlorheksidin- diglukonata (6mg).


Sadržaj pomoćnih supstanci:

Propilenglikol; polisorbat 80; sorbitol tečni, nekristališući; saharin-natrijum; etanol 96%V/V; eukaliptol; etarsko ulje žalfije; aroma mentol; ulje za ispiranje usta; boja brilliant blue FCF (E133); natrijum-acetat trihidrat; sirćetna kiselina glacijalna; prečišćena voda.


Kako izgleda lek HIBIDEKS DAP i sadržaj pakovanja


Izgled:

Bistar rastvor za ispiranje usta plave boje, karakterističnog mirisa. Pakovanje:

Plastična boca tamne boje sa belim zatvaračem, sa 180 ml rastvora za ispiranje usta, u kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač


GALENIKA a.d.

Batajnički drum b.b.

11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-3910-10-001od 19.09.2011


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z