FISKocr

Damaton


UPUTSTVO ZA LEK


Damaton®, tableta sa produženim oslobađanjem, 400 mg

Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta


Proizvođač: Galenika a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., Beograd, 11 080


Podnosilac zahteva: Galenika a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., Beograd, 11 080


Damaton ®, 400 mg, tableta sa produženim oslobađanjem pentoksifilin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Damaton® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Damaton ®

 3. Kako se upotrebljava lek Damaton ®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Damaton ®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Damaton ® I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Damaton ® sadrži pentoksifilin. To je lek iz grupe perifernih vazodilatatora. Deluje tako što pojačava cirkulaciju u rukama i nogama.

  Lek Damaton ® se koristi u lečenju:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Damaton ®

  Lek Damaton ® ne smete koristiti:


  Kada se uzimaju zajedno sa lekom Damaton ®, sledeći lekovi mogu da povećaju šansu nastanka neželjenih efekata:


  Uzimanje leka Damaton ® sa hranom ili pićima


  Damaton ® tablete treba uzeti za vreme jela ili neposredno posle jela, i progutati cele sa dosta tečnosti.


  Primena leka Damaton ® u periodu trudnoće i dojenja


  Ne bi trebalo da uzimate lek Damaton ® ukoliko ste trudni.

  Pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta za savet pre nego što počnete da uzimate lek Damaton ®.

  Ukoliko dojite ili planirate da dojite, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Damaton ®, jer male količine leka mogu preći u mleko majke.


  Uticaj leka Damaton ® na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Dok uzimate ovaj lek možete osećati vrtoglavicu. Ukoliko se ovo desi nemojte voziti ili koristiti/upravljati bilo kojim alatima ili mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Damaton ®


  U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se lekaru pre upotrebe ovog leka zbog sadržaja laktoze u njemu.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Damaton ®


  Uvek uzimajte lek Damaton ® tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Ukoliko imate nekih nedoumica posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Uzimanje leka Damaton ®

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i lek Damaton ® može imati neželjena dejstva, iako se ne javljaju kod svih pacijentata. Odmah prestanite sa uzimanjem leka Damaton ® i obratite se Vašem lekaru ili odmah idite u bolnicu ukoliko:

 5. KAKO ČUVATI LEK Damaton ®

  Rok upotrebe


  3 godine.


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja dece! Čuvati u originalnom pakovanju.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Damaton ®


Sadržaj aktivne supstance:

1 tableta sa produženim oslobađanjem sadrži 400mg pentoksifilina. Sadržaj pomoćnih supstanci:

Sadržaj jezgra tablete:

Laktoza, monohidrat; hipromeloza; povidon; talk; magnezijum-stearat.

Sadržaj filma tablete:

Hipromeloza; makrogol 6000; talk; titan-dioksid; boja Opaspray Pink (eritrozin i titan-dioksid); silikonski antipenušavac.


Kako izgleda lek Damaton ® i sadržaj pakovanja


Tablete su okrugle, bikonveksne, filmom obložene tablete ružičaste boje, na prelomu bele boje. Pakovanje: Dva blistera od tvrde PVC trake i ALU/PVC trake sa po 10 tableta u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 BEOGRAD Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 BEOGRAD


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za lek Damaton®: 515-01-5095-10-001 od 29.03.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org