Moozeeck

Nafazol


UPUTSTVO ZA LEK


Nafazol kapi za nos, rastvor, 0,05%

Pakovanje: plastična bočica od 10 mL


Nafazol kapi za nos, rastvor, 0,1%

Pakovanje: plastična bočica od 10 mL


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Nafazol kapi za nos, rastvor, 0,05% Nafazol kapi za nos, rastvor, 0,1% INN: nafazolin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Nafazol, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se farmaceutu.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje nakon 5 dana, morate se obratiti svom lekaru.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Nafazol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Nafazol

 3. Kako se upotrebljava lek Nafazol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Nafazol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NAFAZOL I ČEMU JE NAMENJEN?


  Nafazol kapi za nos, rastvor, 0,1% namenjene su samo za odrasle osobe.

  Za decu od 7 do 12 godina i decu stariju od 12 godina, pogodne su Nafazol kapi za nos, rastvor, 0,05%.


  Nafazol kapi za nos, rastvor, 0,05% i 0,1%, sadrže nafazolin. Nafazolin dovodi do lokalne vazokonstrikcije u nosu (dekongestivno delovanje) i na taj način smanjuje otok nosne sluzokože.

  Nafazol, kapi za nos, rastvor, 0,05% i 0,1% koriste se za brzo ublažavanje simptoma zapušenog nosa kod rinitisa i rinosinuzitisa.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NAFAZOL


  Lek Nafazol ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NAFAZOL


  Uvek uzimajte lek tačno kako Vam je lekar preporučio i ne prekidajte lečenje ukoliko Vam Vaš lekar ne kaže da to uradite. Ukoliko mislite da lek Nafazol suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Za primenu u nos.


  Odrasli

  U svaku nozdrvu primeniti 1 do 2 kapi 0,1% rastvora na 6 do 8 sati, ali ne češće od 6 sati.


  Deca

  Primena leka Nafazol 0,05%, kapi za nos, ne preporučuje se kod dece mlađe od 7 godina..

  Kod dece uzrasta od 7 do 12 godina primeniti 1 kap 0,05% rastvora u svaku nozdrvu, na 8 sati.

  Kod dece starije od 12 godina primeniti 1-2 kapi 0,05% rastvora u svaku nozdrvu, na 6 do 8 sati, ali ne češće od 6 sati.


  Ukoliko nakon 3-5 dana simptomi i dalje traju, treba prekinuti primenu leka i obratiti se lekaru.

  Lek ne treba koristiti duže od 5 dana uzastopno kako ne bi došlo do zapaljenja sluzokože nosa izazvanog lekom.


  Ako ste uzeli više leka Nafazol nego što je trebalo


  Ukoliko misite da ste uzeli veću dozu leka Nafazol od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi!


  Simptomi predoziranja su: uznemirenost, psihomotorni nemir, halucinacije i grčevi, pad telesne temperature, letargija, pospanost, koma, skupljanje i širenje zenica, znojenje, groznica, bledilo, cijanoza, muka, ubrzan rad srca, usporen rad srca, srčana aritmija, srčani zastoj, povišen krvni pritisak, pad krvnog pritiska sličan šoku, edem pluća, poremećaj disanja i kratkotrajni prekid disanja.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Nafazol, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. U toku primene leka, najčešće se mogu javiti: pečenje, pojačan sekret iz nosa, kijanje, žarenje.

  Često nakon smanjivanja dejstva, može da dođe do pojačanog otoka sluzokože. Povremeno može doći do krvarenja iz nosa.


  Odmah se obratite Vašem lekaru ukoliko primetite sledeća ozbiljna neželjena dejstva:

  - nervoza, pojačano znojenje, glavobolja, vrtoglavica, nesanica, umor, tremor, lupanje srca, ubrzani puls, povišeni krvni pritisak, srčane aritmije, reakcije preosetljivosti (osip, svrab, angioedem), mučnina, povraćanje


  Ukoliko primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija leka Nafazol, a nisu pomenuti u uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK NAFAZOL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti.


  Rok upotrebe:


  Pet (5) godina.

  Nemojte koristiti lek Nafazol posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Nafazol


Aktivna supstanca je nafazolin.

1 ml 0,05 % rastvora sadrži 0,5 mg nafazolin-hidrohlorida

1 ml 0,1 % rastvora sadrži 1,0 mg nafazolin-hidrohlorida


Ostali sastojci su:


Kako izgleda lek Nafazol i sadržaj pakovanja


Nafazol kapi za nos, rastvor, 0,05%:

Bistar, bezbojan rastvor.

Plastična bočica sa kapaljkom i plastičnim zatvaračem sa 10 ml rastvora.


Nafazol kapi za nos, rastvor, 0,1%:

Bistar, bezbojan rastvor.

Plastična bočica sa kapaljkom i plastičnim zatvaračem sa 10 ml rastvora.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno: Jun, 2013.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

Nafazol, kapi za nos, rastvor, 0,05%: 515-01-9043-12-001 od 23.08.2013.

Nafazol, kapi za nos, rastvor, 0,1%: 515-01-9044-12-001 od 23.08.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z