FISKocr

Alopecid


UPUTSTVO ZA LEK


Alopecid®, film tableta, 1mg

Pakovanje: blister 2x14 film tableta


Proizvođač: Actavis hf.


Adresa: Reykjavíkurvegur 76-78, Hafnarfjörður, Island

Podnosilac

zahteva: ADOC d.o.o. Beograd

Adresa: Milorada Jovanovića 11, 11 147 Beograd, Srbija


Alopecid®, 1mg, film tableta

INN finasterid


Ovaj lek je namenjen isključivo muškarcima


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Alopecid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Alopecid

 3. Kako se upotrebljava lek Alopecid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Alopecid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Alopecid I ČEMU JE NAMENjEN

  Lek Alopecid sadrži supstancu koja se zove finasterid. Pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori 5α-reduktaze tipa II.

  Vaš doktor Vam je propisao lek Alopecid zato što imate muški model gubitka kose (poznat i kao androgenetska alopecija). Lek Alopecid povećava rast kose na koži glave sa koje se javlja gubitak i sprečava dalji gubitak kose kod muškaraca. Muškarci sa blagim do umerenim, ali ne potpunim gubitkom kose mogu imati koristi od terapije lekom Alopecid .


  Kako raste kosa na Vašoj glavi?

  U proseku, rast kose iznosi oko 1centimetar mesečno. Kosa raste iz folikula dlake koji se nalaze ispod kože.


  Kosa na određenom delu kože glave raste u kontinuitetu 2-4 godine (faza rasta), a zatim naredna 2-4 meseca prestaje sa rastom (faza mirovanja). Nakon toga, kosa opada. Na tom mestu počinje rast nove, zdrave kose i ciklus se ponavlja. Kosa kože glave je uvek u različitim fazama ovog ciklusa, i normalno je da kosa svakodnevno opada.


  Šta je muški model gubitka kose?

  Muški model gubitka kose je uobičajeno stanje koje se odlikuje proređivanjem kose sa određenog dela kože glave, povlačenjem granične linije rasta kose i/ili pojavom ćelavosti na vrhu glave. Smatra se da je ovakvo stanje uzrokovano genetskim faktorima i određenim hormonom, dihidrotestosteronom (DHT).

  DHT izaziva smanjenje faze rasta i proređivanjem kose (videti sliku), što dovodi do muškog modela gubitka kose. Ovakve promene se mogu kod nekih muškaraca javiti u 20-im godinama i vremenom postati intenzivnije. Ako gubitak kose obuhvata duži vremenski period, gubitak kose može biti trajan.


  Kako deluje lek Alopecid ?

  Lek Alopecid smanjuje nivo hormona DHT u koži glave, što pomaže povlačenje procesa gubitka kose i dovodi

  do povećanog rasta kose i prevencije daljeg gubitka kose.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Alopecid


  Lek Alopecid ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Alopecid

  Uvek uzimajte lek Alopecid onako kako Vas je savetovao Vaš lekar. Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko niste sigurni.

 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i lek Alopecid može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih koji ovaj lek uzimaju.

  Neželjena dejstva koja se mogu javiti pri uzimanju ovog leka su:


  Alergijske reakcije

  Ukoliko imate alergijsku reakciju, prestanite sa uzimanjem leka i odmah se obratite Vašem lekaru. Znaci alergijske reakcije uključuju:

 5. KAKO ČUVATI LEK Alopecid Rok upotrebe


  Rok upotrebe leka Alopecid je 3 godine.

  Nemojte koristiti lek Alopecid nakon isteka roka upotrebe navedenog na spoljašnjem pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek Alopecid ne zahteva posebne uslove čuvanja. Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Nemojte stavljati tablete u drugo pakovanje, mogu se pomešati sa drugim lekom. Ne uklanjajte tabletu iz pakovanja do momenta kada treba da je uzmete.


  Nemojte odlagati lekove u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odložite lek koji Vam više nije potreban. Navedne mere će pomoći u očuvanju okoline.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Alopecid

Lek Alopecid sadrži supstancu koja se zove finasterid. Jedna film tableta sadrži: 1mg finasterida.


Pomoćne supstance

Jezgro tablete: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; skrob, preželatizovan lauroilmakrogolgliceridi; natrijum-skrobglikolat tip A; magnezijum-stearat.

Film tablete (Opadry Pink 03F34739): hipromeloza 6 cps; titan-dioksid (E171); gvožđe-oksid, žuti (E172);

gvožđe-oksid, crveni (E172) i makrogol 6000.


Kako izgleda lek Alopecid i sadržaj pakovanja

Okrugle, bikonveksne film tablete, crvenkastosmeđe boje, sa utisnutom oznakom F1 na jednoj strani. U složivoj kartonskoj kutiji nalaze se 2 blistera sa po 14 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole za lek:

ADOC d.o.o. Beograd,

Milorada Jovanovića 11, 111 47 Beograd, Srbija


Proizvođač:

Actavis hf., Reykjavíkurvegur 76-78, Hafnarfjörður, Island


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Jun 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-2900-12-001 od 26.08.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z