FISKocr

Coldrex med i limun sa mentolom


UPUTSTVO ZA LEK


Coldrex® med i limun sa mentolom, prašak za oralni rastvor 10mg/600mg/ 40mg, pet ili deset kesica praška


Proizvođač: SmithKline Beecham S.A.


Adresa: Ctra. de Ajalvir, km.2.500, Alcala de Henares, Madrid 28806, Španija

Podnosilac zahteva: Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Coldrex® med i limun sa mentolom, 10mg/600mg/ 40mg, prašak za oralni rastvor

INN: fenilefrin, paracetamol i askorbinska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Coldrex med i limun sa mentolom, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Coldrex med i limun sa mentolom i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Coldrex med i limun sa mentolom

 3. Kako se upotrebljava lek Coldrex med i limun sa mentolom

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Coldrex med i limun sa mentolom

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Coldrex med i limun sa mentolom I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Coldrex med i limun sa mentolom je lek za ublažavanje simptoma prehlade i gripa za odrasle. Kratkotrajno olakšava simptome prehlade i gripa, uključujući groznicu, drhtavicu, glavobolju, bol u grlu, bolove udružene sa ovim poremećajima, zapušenost nosa (kongestija), zapaljenje sinusa (sinuzitis) udruženo sa bolom i kijavicu.

  Sadrži tri aktivna sastojka:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Coldrex med i limun sa mentolom


  Lek Coldrex med i limun sa mentolom sadrži paracetamol i dekongestiv.

  Nemojte ga uzimati sa nekim drugim proizvodom koji sadrži paracetamol, ili sa bilo kojim drugim lekom kojim se leče prehlada i grip ili sa drugim dekongestivnim lekovima.


  KADA NE SMETE UZIMATI LEK Coldrex med i limun sa mentolom

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Coldrex med i limun sa mentolom


  Odrasli (uključujući i stare osobe) i deca od 12 godina i starija:


  Isprazniti sadržaj jedne kesice u šolju. Do pola dopuniti toplom vodom. Promešati dobro dok se ne rastvori. Po potrebi dodati hladnu vodu i šećer.

  Jednu kesicu uzimati na svakih 6 sati ukoliko je potrebno, do maksimalno 4 kesice u toku 24 časa. Ne preporučuje se primena u intervalu kraćem od 6 sati.


  Deca ispod 12 godina starosti:


  Ne preporučuje se primena kod dece ispod 12 godina starosti, osim ukoliko lekar ne preporuči.


  Ako ste uzeli više leka Coldrex med i limun sa mentolom nego što je trebalo


  U slučaju predoziranja neophodno je da se odmah obratite lekaru, čak i ako se osećate dobro, zbog rizika od naknadnog, ozbiljnog oštećenja jetre.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Coldrex med i limun sa mentolom


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Dozu uzmite kada se setite. Nemojte uzimati više od jedne doze na svakih šest sati. Ako naglo prestanete da uzimate lek COLDREX med i limun sa mentolom


  Ukoliko naglo prestanete sa uzimanjem ovog leka ne očekuju se nikakvi negativni efekti. Ako imate bilo koja pitanja o upotrebi ovog leka pitajte Vašeg lekara.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, lek Coldrex med i limun sa mentolom može imati neželjena dejstva, ali se ona ne pojavljuju kod svakoga. Kod malog broja ljudi su ispoljena ova neželjena dejstva.


  Prestanite sa uzimanjem leka i odmah se javite lekaru ukoliko se eventualno javi neko od ovih neželjenih dejstava:  Sledeća neželjena dejstva se takođe mogu javiti: povećanje krvnog pritiska, glavobolja, vrtoglavica, problem sa spavanjem, nervoza, uznemirenost, proliv, mučnina ili povraćanje. Ukoliko se javi neko od navedenih neželjenih dejstava, obavestite Vašeg lekara.


  Ako bilo koja od ovih neželjenih dejstava postanu ozbiljna, ili ako primetite neka neželjena dejstva koja ovde nisu navedena, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK Coldrex med i limun sa mentolom Čuvanje

  Držati lek Coldrex med i limun sa mentolom van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 30º C. 2 godine.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja: upotrebiti odmah.


  Nemojte uzimati lek Coldrex med i limun sa mentolom nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek COLDREX med i limun sa mentolom


Sadržaj aktivnih supstanci: 10mg fenilefrin-hidrohlorida, 600mg paracetamola, 40mg askorbinske kiseline. Sadržaj pomoćnih supstanci: saharoza; natrijum-citrat; limunska kiselina, bezvodna; skorob, kukuruzni; mentol

prašak E41580; aroma meda PFWIS PHS-050860; aroma meda F7624/P; aroma limuna 610399E; karamel boja


626E150A; aspartam; saharin-natrijum.


Kako izgleda lek COLDREX med i limun sa mentolom i sadržaj pakovanja


Lek Coldrex med i limun sa mentolom je lako pokretljiv heterogen prašak skoro bele do svetlo smeđe boje mirisa na med, limun i mentol.

Gotov proizvod je pakovan u laminatnu kesicu koja se sastoji od štampanog papira/polietilena/aluminijumske folije/polietilena. U kartonskoj kutiji se nalazi pet ili deset kesica.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


SmithKline Beecham S.A.

Ctra. de Ajalvir, km 2.500, Alcala de Henares, Madrid 28806, Španija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Coldrex® med i limun sa mentolom, 5 kesica: 515-01-0961-12-001 od 05.06.2013. Coldrex® med i limun sa mentolom, 10 kesica: 515-01-0965-12-001 od 05.06.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z