FISKocr

Coryol


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Coryol 3,125 mg tableta (28 tableta)


Coryol 25 mg tableta (28 tableta)


Proizvođač: Krka d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Coryol 3,125 mg tableta Coryol 25 mg tableta karvedilol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Coryol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Coryol

 3. Kako se upotrebljava lek Coryol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Coryol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CORYOL I ČEMU JE NAMENJEN


  Coryol sadrži aktivnu supstancu koji se zove karvedilol. On spada u grupu lekova koji se nazivaju „beta blokatori“.


  Tablete Coryol se koriste za lečenje:


  Coryol deluje tako što opušta i širi krvne sudove.


  Lekar Vam može dati i druge lekove, osim leka Coryol, koji će pomoći u tretiranju Vašeg stanja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CORYOL


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Coryol ne smete koristiti:  Ako se bilo šta od gore navedenog može primeniti na Vas, nemojte uzimati ovaj lek. Ako niste sigurni, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja ovog leka.


  Kada uzimate lek Coryol, posebno vodite računa:


  Proverite sa lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Coryol:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CORYOL


  Lek Coryol uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle.

  Svaku tabletu progutajte s tečnošću.


  Hronična srčana slabost:

  Kada se lek Coryol primenjuje za lečenje srčane slabosti, terapiju ovim lekom bi trebao da započne lekar specijalista.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Coryol može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Veoma česta (javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata):


  Coryol može da izazove razvoj znakova dijabetesa kod osoba koje imaju veoma blagi oblik dijabetesa koji se zove „latentni dijabetes“.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK CORYOL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Coryol posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek CoryolKako izgleda lek Coryol i sadržaj pakovanja


3,125 mg tablete: okrugle, blago bikonveksne, bele tablete.

25 mg tablete: ovalne, blago bikonveksne, bele tablete, sa podeonom crtom na jednoj strani. Tableta se može podeliti na jednake delove.


3,125 mg tablete: Na raspolaganju su kutije sa 28 tableta. U kutiji su 4 blisteri (Al) sa po 7 tableta. 25 mg tablete: Na raspolaganju su kutije sa 28 tableta. U kutiji su 2 blistera (Al) sa po 14 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Coryol®, 28x3,125 mg: 515-01-3789-10-001 od 25.05.2011.

Coryol®, 28x25 mg: 515-01-3791-10-001 od 25.05.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z