FISKocr

VISOBAR


UPUTSTVO ZA LEK


VISOBAR®, kapi za oči, rastvor, 50 mikrograma /mL Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1x2.5 mL


Proizvođač: S.I.F.I. S.P.A.


Adresa: Aci Sant´Antonio (CT), Via Ercole Patti, 36 (loc. Lavinaio), Italija


Podnosilac zahteva: TEVA SERBIA D.O.O.


Adresa: Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


VISOBAR® , kapi za oči, rastvor, 50 mikrograma/mL latanoprost


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek VISOBAR i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek VISOBAR

 3. Kako se upotrebljava lek VISOBAR

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek VISOBAR

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VISOBAR I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek VISOBAR pripada grupi lekova koji se nazivaju analozi prostaglandina. Lek deluje tako što pospešuje prirodno oticanje očne vodice iz očne komore u sistemsku cirkulaciju.


  VISOBAR se koristi za lečenje glaukoma otvorenog ugla i snižavanje povišenog očnog pritiska. Oba poremećaja karakterišu se povećanim pritiskom u očima, koji eventualno mogu da oštete Vaš vid.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VISOBAR


  Lek VISOBAR ne smete koristiti:

  Nemojte koristiti lek VISOBAR u sledećim slučajevima:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VISOBAR


  Uvek upotrebljavajte lek VISOBAR tačno onako kako vam je lekar rekao. Ako niste sigurni, molimo Vas da ponovo proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Nemojte primenjivati lek VISOBAR više od jednom na dan, s obzirom da pri češćoj primeni može doći do smanjene efikasnosti terapije.


  Lek VISOBAR koristite prema uputstvima svog lekara sve dok Vam on ne kaže da prekinete.


  Ako nosite kontaktna sočiva, potrebno je da ih izvadite pre primene leka. Nakon primene leka, sačekajte 15 minuta i ponovo stavite kontaktno sočivo u oko.


  Upotreba kod odraslih osoba (uključujući i stariju populaciju):

  Uobičajena doza je jedna kap jednom dnevno u obolelo oko (oči). Najbolje je da se kapi stavljaju uveče. Uputstvo za upotrebu

  1. Operite ruke i zauzmite udoban sedeći ili stojeći položaj.

  2. Odvrnite spoljašnji poklopac sa bočice (koji možete da bacite).


  3. Odvrnite unutrašnji zaštitni zatvarač. Ovaj zaštitni zatvarač treba sačuvati.


  4. Svojim prstom nežno povucite na dole donji kapak zahvaćenog oka.

  5. Stavite vrh bočice blizu oka, pazeći pri tome da ne dodiruje oko.

  6. Nežno pritisnite bočicu tako da samo jedna kap uđe u Vaše oko i zatim pustite donji kapak.

  7. Prstom pritisnite ugao zahvaćenog oka pored nosa. Držite prst jedan minut držeći oko zatvorenim.

  8. Postupak ponovite i na drugom oku, ako Vam je lekar to rekao.

  9. Vratite unutrašnji zaštitni zatvarač na bočicu.


Ukoliko koristite VISOBAR sa drugim kapima za oči

Sačekajte najmanje 5 minuta između primene leka VISOBAR i drugih kapi za oči.


Ako ste uzeli više leka VISOBAR nego što je trebalo


Predoziranje lekom VISOBAR može dovesti do iritacije Vaših očiju. Vaše oči mogu početi da svrbe, mogu postati crvene. Kontaktirajte Vašeg lekara ili najbližu bolnicu ako ste upotrebili mnogo više leka VISOBAR nego što je potrebno, ili u slučaju da neko slučajno popije tečnost iz bočice. U takvim slučajevima obavezno ponesite bočicu sa lekom ili ovo uputstvo sa sobom.


Ako ste zaboravili da uzmete lek VISOBAR


Ako propustite dozu, nastavite sa sledećom dozom kao što je uobičajeno. Nikako ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.


Ako naglo prestanete da uzimate lek VISOBAR

Nemojte prestati da koristite ovaj lek, ako vam to nije naložio lekar. Ukoliko želite da prekinete sa primenom leka VISOBAR, razgovarajte sa Vašim lekarom.


Ako imate bilo kakvih pitanja vezano za upotrebu ovog leka, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, lek VISOBAR može da izazove neželjena dejstva, mada se ona neće javiti kod svakoga.


  Veoma česta neželjena dejstva (javljaju se kod više od 1 na 10 osoba)


  Pacijenti su takođe prijavili i sledeća neželjena dejstva: oblast ispunjena tečnošću unutar obojenog dela oka (cista na dužici), glavobolja, vrtoglavica, lupanje srca, bol u mišićima, bol u zglobovima i razvoj virusne infekcije oka herpes simplex virusom (HSV).

  U veoma retkim slučajevima, kod nekih pacijenata sa teškim oštećenjem providnog sloja na prednjem delu oka (rožnjača), došlo je do nastanka zamućenih mrlja na rožnjači zbog nagomilavanja kalcijuma tokom terapije


  Ukoliko bilo koje od ovih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo vas obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 2. KAKO ČUVATI LEK VISOBAR


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe neotvorenog leka: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon otvaranja bočice iznosi 28 dana, na temperaturi do 25°C.


  Nemojte koristiti ovaj lek nakon isteka roka upotrebe koji je naveden na spoljašnjem pakovanju. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan u navedenom mesecu.


  Čuvanje

  Uslovi čuvanja neotvorenog leka: Lek čuvati na temperaturi od 2 do 8°C u frižideru, u originalnom pakovanju

  radi zaštite od svetlosti. Lek se ne sme zamrzavati.


  Posle prvog otvaranja bočicu čuvati na temperaturi do 25ºC..

  Nemojte koristiti lek VISOBAR , ako primetite da rastvor nije bistar i da nije bezbojan.

  Lekove ne treba uklanjati putem otpadnih voda niti putem otpada iz domaćinstva. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da se oslobodite lekova koji Vam nisu više potrebni. Ove mere će pomoći u očuvanju životne sredine.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek VISOBAR

Aktivna supstanca ovog leka je latanoprost.


Jedan mililitar kapi za oči sadrži 50 mikrograma latanoprosta. Jedna kap sadrži približno 1.5 mikrograma latanoprosta


Bočica kapi za oči zapremine 2,5mL sadrži 125 mikrograma latanoprosta.


Ostali sastojci ovog leka su benzalkonijum- hlorid; natrijum-hlorid; natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat; dinatrijum-fosfat, dodekahidrat; voda za injekcije.


Kako izgleda lek VISOBAR i sadržaj pakovanja


VISOBAR kapi sa oči je bistar, bezbojan vodeni rastvor, bez mehaničkih onečišćenja u plastičnoj bočici sa plastičnom kapaljkom, plastičnim zatvaračem sa navojem i sigurnosnim plastičnim (PE) prstenom. Bočica sadrži

2.5 mL kapi za oči.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: TEVA SERBIA D.O.O., Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Proizvođač: S.I.F.I. S.P.A., Aci Sant´Antonio (CT), Via Ercole Patti, 36 (loc. Lavinaio), Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-9400-11-001 od 02.04.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z