Moozeeck

Nalgesin forte


UPUTSTVO ZA LEK


Nalgesin forte, film tableta, 550 mg Pakovanje: blister, 1 x 10 film tableta


Nalgesin forte, film tableta, 550 mg Pakovanje: blister, 2 x 10 film tableta


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d,, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Nalgesin forte, 550 mg, film tableta naproksen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Nalgesin forte i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Nalgesin forte

 3. Kako se upotrebljava lek Nalgesin forte

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Nalgesin forte

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NALGESIN FORTE I ČEMU JE NAMENJEN


  Nalgesin forte je lek koji ublažava bol i zapaljenje i snižava telesnu temperaturu. On deluje tako što sprečava stvaranje prostaglandina.


  Nalgesin forte se koristi u simptomatskoj terapiji:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NALGESIN FORTE


  Lek Nalgesin forte ne smete koristiti:


  - ako ste alergični (preosetljivi) na naproksen ili na neki drugi sastojak leka Nalgesin forte;

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NALGESIN FORTE


  Lek Nalgesin forte uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Progutajte tablete sa čašom vode, poželjno bi bilo tokom jela. Odrasli i deca starija od 16 godina

  Reumatoidni artritis, osteoartroza, ankilizirajući spondilitis:

  Preporučeni raspon dnevne doze je 550–1100 mg naproksen-natrijuma podeljeno u dve doze. Doza održavanja naproksen-natrijuma može se povećati ili smanjiti u zavisnosti od odgovora pacijenta na terapiju. Ne sme se prekoračiti pojedinačna doza od 1100 mg dnevno.


  Akutni poremećaji mišićno-skeletnog tkiva

  Preporučena početna doza je 550 mg naproksen-natrijuma, a zatim 550 mg naproksen-natrijuma na svakih 12 sati ili 275 mg naproksen-natrijuma na svakih 6–8 sati.


  Akutni giht

  Preporučena početna doza je 825 mg naproksen-natrijuma, a zatim 275 mg naproksen-natrijuma na svakih 8 sati.


  Menstrualni bolovi

  Preporučena početna doza je 550 mg naproksen-natrijuma, a zatim 550 mg naproksen-natrijuma na svakih 12 sati ili 275 mg naproksen-natrijuma na svakih 6–8 sati ako je potrebno.


  Akutni postoperativni bolovi

  Preporučena početna doza je 550 mg naproksen-natrijuma, a zatim 550 mg naproksen-natrijuma na svakih 12 sati ili 275 mg naproksen-natrijuma na svakih 6–8 sati.


  Juvenilni idiopatski artritis

  Za adolescente uzrasta od 16 godina i starije, i telesne mase od 50 kg i više preporučeni raspon dnevne doze je 550–825 mg naproksen-natrijuma podeljeno u dve doze.


  Deca i adolescenti mlađi od 16 godina

  Nalgesin forte nije namenjen za upotrebu kod dece i adolescenata mlađih od 16 godina.


  Starije osobe

  Preporučuje se da se lek Nalgesin forte koristi u najmanjim efikasnim dozama.


  Pacijenti sa poremećenom funkcijom bubrega

  Nalgesin forte treba oprezno davati pacijentima sa poremećenom funkcijom bubrega. Treba koristiti nižu dozu. Ne uzimajte Nalgesin forte ako imate ozbiljnu insuficijenciju bubrega (videti „Nemojte uzimati


  Nalgesin forte“).


  Pacijenti sa oštećenjem jetre

  Nalgesin forte treba oprezno davati pacijentima sa poremećajima u funkcionisanju jetre. Treba koristiti nižu dozu. Ne uzimajte Nalgesin forte ako imate ozbiljno oštećenje jetre (videti „Nemojte uzimati Nalgesin forte“).


  Ako Vam se učini da Nalgesin forte na Vas deluje prejako ili preslabo, recite to svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka Nalgesin forte nego što je trebalo


  Prevelika doza može izazvati bol u stomaku, mučninu, povraćanje, vrtoglavicu, zujanje u ušima, razdražljivost, u težim slučajevima i povraćanje krvi (hematemeza), krv u stolici (melena), poremećaje svesti, poremećaje u disanju, konvulzije i otkazivanje bubrega.

  U slučaju predoziranja lekar će preduzeti odgovarajuće mere.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Nalgesin forte


  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu.

  Ovaj lek uzimajte svakoga dana u približno isto vreme. Ako zaboravite da uzmete ovaj lek u predviđeno vreme, uzmite ga čim se setite.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Nalgesin forte


  Ako ste naproksen-natrijum uzeli za ublažavanje kratkotrajnog bola, možete bezbedno prestati da ga uzimate čim prestane potreba za tim. Ako je propisana dugotrajna terapija, treba da se posavetujete sa lekarom pre nego što prekinete terapiju.

  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Nalgesin forte može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.

  Odmah prestanite da uzimate Nalgesin forte i posavetujte se sa lekarom ako imate neko od sledećih stanja koja mogu biti znaci ozbiljnih neželjenih dejstava:  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK NALGESIN FORTE


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Nalgesin forte posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Nalgesin forte


(E464); titan-dioksid (E171); makrogol 8000 i indigo karmin (E132).


Kako izgleda lek Nalgesin forte i sadržaj pakovanja

Ovalne, blago bikonveksne film tablete, tamno plave boje, sa podeonom crtom sa jedne strane. Tableta se

može podeliti na jednake delove.


Nalgesin forte (blister, 1 x 10 film tableta):

Unutrašnje pakovanje je blister (PVC//Al) koji sadrži 10 film tableta.

Spoljnje pakovanje je kartonska kutija koja sadrži 1 blister (ukupno 10 film tableta)


Nalgesin forte (blister, 2 x 10 film tableta):

Unutrašnje pakovanje je blister (PVC//Al) koji sadrži 10 film tableta.

Spoljnje pakovanje je kartonska kutija koja sadrži 2 blistera (ukupno 20 film tableta)


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Nalgesin forte (blister, 1 x 10 film tableta): 515-01-5002-12-001 od 10.02.2014.

Nalgesin forte (blister, 2 x 10 film tableta): 515-01-5003-12-001 od 10.02.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z