FISKocr

Dermodrin


UPUTSTVO ZA LEK


Dermodrin, krem, 20g, (20mg/g) Pakovanje: tuba, 1 x 20 g


Proizvođač: Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H.


Adresa: Absam, Tirol, Salzbergstrasse 96, Austrija


Podnosilac zahteva: Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H. - Predstavništvo


Adresa: Lipovački put 390, Barajevo - Beograd


Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek možete nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek

Dermodrin, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete poželeti da ga ponovo pročitate.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Dermodrin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Dermodrin

 3. Kako se upotrebljava lek Dermodrin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Dermodrin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Dermodrin I ČEMU JE NAMENJEN?


  Antihistaminska krema koja se nanosi samo na kožu.


  Kako lek Dermodrin deluje?


  Difenhidramin hidrohlorid, aktivni sastojak leka Dermodrin, je dokazani antihistaminik i antialergijski lek, koji efikasno otklanja svrab i lokalni bol u slučaju alergija na koži ili drugih kožnih oboljenja.

  Dermodrin krem, kao emulzija ulja u vodi, prijatno hladi kožu, što dodatno doprinosi ublažavanju bola. Pored toga, alergijsko oticanje kože se može takođe umanjiti ili sprečiti.

  Dermodrin krem je isključivo namenjena za spoljašnu upotrebu.


  Ovaj krem, bele boje, ne izaziva svrab i bez mirisa je, lako se razmazuje i utrljava u kožu. Dejstvo se oseti ubrzo posle nanošenja kreme i traje 2 do 6 časova.


  Dermodrin krem se primenjuje za lečenje svraba, lokalnih bolova i reakcija preosetljivosti na koži u slučaju:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Dermodrin


  Lek Dermodrin ne smete koristiti:

  proširenim venama, malim boginjama i plikovima na koži.


  Upozorenja i mere opreza:


  Molimo razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre upotrebe leka Dermodrin:

  -Ako izlažete tretiranu kožu suncu duže vreme, može se javiti reakcija preosetljivosti

  -Ako nema poboljšanja u simptomima ili se oni pogoršavaju, neophodno je javiti se lekaru

  -Perite ruke nakon korišćenja leka, kako Dermodrin krem ne bi došao u kontakt sa očima

  -Dermodri krem treba koristiti sa oprezom kod apneje (prekid disanja u toku spavanja)

  -Kod starijih osoba, oslabljenih ili akutno bolesnih pacijenata lek Dermodrin treba koristiti sa oprezom


  Primena krema Dermodrin s drugim lekovima:


  Molimo obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate druge lekove ili ste nedavno uzimali bilo koji drugi lek ili nameravate da uzimate.


  Iako do sada nije zabeležena nijedna interakcija sa drugim lekovima, ne može se sa sigurnošću isključiti mogućnost da dođe do interakcija.

  Dermodrin krem se ne sme koristiti istovremeno sa drugim lekovima koji sadrže difenhidramin.


  Pri nanošenju leka na veću površinu kože interakcije se ne mogu isključiti. To se posebno odnosi na istovremenu primenu drugih lekova koji sadrže difenhidramin i takozvanih inhibitora monoaminooksidaze (određeni antidepresivi ili anti-Parkinsonici).

  Atropin i triciklični antidepresivi mogu intenzivirati odredjena svojstva difenhidramina.

  Istovremena primena lekova koji deprimiraju funkciju CNS-a, kao što su psihotropni lekovi, hipnotici, opioidni

  analgetici, antihipertenzivni lekovi i alkohol, sa lekom Dermodrin, može dovesti do međusobnog pojačanja dejstava, koja se ne mogu predvideti.


  Uzimanje leka Dermodrin sa hranom ili pićima


  Ne odnosi se na ovaj način primene leka.


  Primena leka Dermodrin u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate bilo koji lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Dermodrin krem se ne sme primenjivati u prva tri meseca trudnoće. Od četvrtog meseca, pa do kraja trudnoće, treba izbegavati nanošenje kreme na velike površine kože, naročito ako je koža zapaljena ili oštećena.

  Dermodrin krem ne treba primenjivati tokom dojenja, jer aktivni sastojak (difenhidramin) može da prođe u

  majčino mleko.


  Uticaj lek Dermodrin na upravljanje motornim vozilima i mašinama


  Dermodrin nema uticaja na upravljanje motornim vozilima i mašinama.


  Dermodrin krem sadrži

  -14,53% ulja kikirikija. Dermodrin ne treba koristiti ako ste preosetljivi (alergični) na kikiriki ili soju.

  -Metil-4-hidroksibenzoat, što može izazvati iritaciju sluznice, kože i očiju.

  -Cetil alkohol, koji može da uzrokuje lokalne reakcije na koži (npr. kontaktni dermatitis).


 3. KAKO SE LEK Dermodrin UPOTREBLJAVA


  Primenite ovaj lek tačno onako kako je opisano u ovom uputstvu ili tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar ili farmaceut. Pitajte svog lekara ili farmaceuta ako niste sigurni.


  Preporučena doza je:


  Odrasli i adolescenti - primenjivati zavisno od veličine tretiranog područja 3-4 puta dnevno 5-15 cm krema (odgovara 18-54 mg difenhidramina) na zahvaćene delove kože.


  Dnevna doza od 300 mg difenhidramin-hidrohlorida, što odgovara 15g Dermodrin krema ne sme biti prekoračena. 300 mg odgovara ¾ tube od 20 g, a 1/3 tube od 50g.


  Kod dece od 6-12 godina 3 do 4 puta dnevno primenjivati po otprilike 8-10cm krema. Maksimalna dnevna doza od 150 mg difenhidramina (ekvivalent 41cm krema na dan) ne sme biti prekoračena.


  Kod dece starosti od 2 do 6 godina, dva do tri puta dnevno primeniti oko 3 cm krema. Maksimalna dnevna doza od 37 mg difenhidramina (ekvivalent 10cm krema /dan) ne bi smela biti prekoračena.


  Lečenje bi trebalo da bude što kraće.


  Doziranje kod pacijenata u riziku

  Kod starijih, oslabljenih i akutno bolesnih pacijenata, kao i kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije jetre

  i/ili bubrega doza se mora prilagoditi kliničkoj slici.

  Ako se simptomi ne poboljšaju nakon dve nedelje kontinuirane upotrebe, uvek morate konsultovati lekara.


  Ako ste koristili veću količinu Dremodrin krema nego što je trebalo


  Nije bilo prijavljenih slučajeva predoziranja Dermodrin kremom. Ako dođe do slučajnog gutanja krema Dermodrin odmah se obratite lekaru.

  Ako ste zaboravili da koristite Dermodrin krem


  Ako ste preskočili dozu, dupla doza se ne primenjuje.


  Ako prestanete da koristite Dermodrin krem


  Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA LEKA


  Kao i svi drugi lekovi, i Dermodrin može imati neželjena dejstva, mada ih svako ne dobija.

  Ukoliko se neko neželjeno dejstvo pojavi a nije navedeno u ovom uputstvu obratite se svom lekaru ili farmaceutu


  Lokalne reakcije:

  Sledeće reakcije su zabeležene u pojedinačnim slučajevima, posle primene difenhidramina: alergijske reakcije

  na koži, kontaktni dermatitis i alergijska reakcija na svetlost (izbegavati direktnu sunčevu svetlost) sa crvenilom, svrabom, malim plikovima, otocima na koži.


  Sistemske reakcije:

  U retkim slučajevima, posle resorpcije velike količine leka sa kože, mogu se javiti:

  reakcije preosetljivosti, osip po koži, suva usta, zamor, otežano mokrenje i uznemirenost (jako izražen nemir, grčevi), naročito kod dece. U ovom slučaju treba prekinuti terapiju i odmah se obratiti svom lekaru.

 5. KAKO ČUVATI LEK Dermodrin ROK UPOTREBE

  3 godine


  ČUVANJE


  Držati lek Dermodrin van domašaja dece!


  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti. Čuvati na temperaturi do 30 ◌ْ C.


  Ne upotrebljavati Dermodrin krem posle roka važnosti, naznačenog na kutiji kao <<EXP>>. Rok važnosti se odnosi na zadnji dan u navedenom mesecu.

  Rok važnosti posle otvaranja leka je 12 meseci.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta Dermodrin krem sadrži

Kako izgleda Dermodrin krem i sadržaj pakovanja:

Kremasti, beli proizvod bez mirisa i bez mogućnosti iritacije kože, koji se lako nanosi i upija na koži.


Pakovanje: Aluminijumska tuba sa 20 g krema i zatvaračem sa trnom od polietilena visoke gustine (HDPE), zajedno sa Uputstvom za lek se nalaze u složivoj kartonskoj kutiji.

Nosilac dozvole i prozvođač Nosilac dozvole:

Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H - Predstavništvo Beograd

Lipovački put 390

Barajevo-Beograd


Proizvođač:


Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H Absam, Tirol, Salzbergstrasse 96

Austrija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2012.


Režim izdavanja leka

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole


515-01-2248-12-001 od 26.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z