Moozeeck

Lexaurin


UPUTSTVO ZA LEK


Lexaurin, tableta, 1,5 mg


Pakovanje: blister, 2 x 15 tabletaLexaurin, tableta, 3 mg


Pakovanje: blister, 2 x 15 tableta


Lexaurin, tableta, 6 mg


Pakovanje: blister, 2 x 15 tableta


Proizvođač: KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D.


Adresa: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: KRKA FARMA D.O.O.


Adresa: Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd, Srbija


Napomena: ∆ prazan trougao u boji teksta, pun trougao crvene boje i § simbol paragrafa u boji teksta (Član 83. Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek ("Službeni glasnik RS", br. 41/2011 od10.6.2011. godine )).


Lexaurin® 1,5 mg tableta

Lexaurin® 3 mg tableta

Lexaurin® 6 mg tableta


bromazepam


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lexaurin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lexaurin

 3. Kako se upotrebljava lek Lexaurin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lexaurin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LEXAURIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lexaurin sadrži aktivnu supstancu bromazepam. Pripada grupi lekova pod nazivom „benzodiazepini“.

  Lek Lexaurin se koristi u terapiji teškog oblika anksioznosti (veoma jak strah ili izražena napetost koja može da utiče na emocije, raspoloženje, ponašanje ili razmišljanje). Preporučuje se samo kratkotrajna terapija Lexaurinom, maksimalno 8 do 12 nedelja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LEXAURIN


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Lexaurin ne smete koristiti:


  Lek Lexaurin ne smete uzimati ako ste alergični (preosetljivi) na:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LEXAURIN


  Tablete uvek uzimajte tačno onako kako Vam je lekar rekao. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Lexaurin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Prestanite da uzimate lek Lexaurin ako osetite ili primetite neko od navedenih neželjenih dejstava – biće Vam potrebna hitna medicinska pomoć:

 5. KAKO ČUVATI LEK LEXAURIN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i blisteru. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage i svetlosti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lexaurin


Lexaurin 3 mg tablete sadrže još ružičastu boju Eritrozin Red (30%) (E127), a

Lexaurin 6 mg tablete sadrže crvenu boju Ponceau 4R, Red (E124), žutu boju Tartrazin Yellow (E102) i indigo karmin – Indigotin Blue (E132).


Kako izgleda lek Lexaurin i sadržaj pakovanja


Tablete od 1,5 mg su bele, okrugle, blago bikonveksne, sa podeonom crtom na jednoj strani. Tablete od 3 mg su ružičaste, okrugle, blago bikonveksne, sa podeonom crtom na jednoj strani. Tablete od 6 mg su svetlozelene, okrugle, blago bikonveksne, sa podeonom crtom na jednoj strani. Podeona crta za sve jačine nije namenjena lomljenju tablete.


Na raspolaganju su kutije sa 30 tableta u blisterima. U kutiji su 2 blistera (PVC/Al) sa po 15 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

KRKA FARMA D.O.O., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Proizvođač:

KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo na lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01351-14-001 od 28.10.2014. za lek Lexaurin®; tablete; 1,5mg; blister, 2x15 tablete 515-01-01352-14-001 od 28.10.2014. za lek Lexaurin®; tablete; 3mg; blister, 2x15 tablete 515-01-01353-14-001 od 28.10.2014. za lek Lexaurin®; tablete; 6mg; blister, 2x15 tablete

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z