FISKocr

Dexomen


UPUTSTVO ZA LEK


Dexomen®, granule za oralni rastvor, 25 mg, Pakovanje: ukupno 20 kom, kesica, 20 x 25 mg


Proizviđač: Laboratorios Menarini S.A.


Adresa: c/ Alfons XII, 587, 08918 Badalona, Barselona, Španija

Podnosilac zahteva: Berlin-Chemie AG (Menarini Group)-Predstavništvo

Adresa: Milutina Milankovića 19a/II sprat, Novi Beograd, Beograd


Dexomen®, 25 mg, granule za oralni rastvor deksketoprofen


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Dexomen i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Dexomen

 3. Kako se upotrebljava lek Dexomen

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Dexomen

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DEXOMEN I ČEMU JE NAMENJEN


  Dexomen je lek protiv bolova iz grupe nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL).

  Koristi se kao kratkotrajna simptomatska terapija za ublažavanje akutnih bolova blagog do umerenog intenziteta, kao što su akutni bol u mišićima ili zglobovima, menstrualni bolovi (dismenoreja), zubobolja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DEXOMEN


  Lek Dexomen ne smete koristiti:


  Antitrombotici, koji se koriste za smanjenje agregacije trombocita i protiv stvaranja krvnih ugrušaka Ako imate nekih pitanja u vezi upotrebe drugih lekova sa lekom Dexomen, konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Uzimanje leka Dexomen sa hranom ili pićima


  Ukoliko imate akutni bol, uzmite granule na prazan stomak, npr. najmanje 15 minuta pre obroka, jer to omogućava malo brži početak delovanja leka.


  Deca i adolescenti

  Ne uzimajte lek Dexomen ako ste mlađi od 18 godina.


  Primena leka Dexomen u periodu trudnoće i dojenja

  Dexomen se ne sme primenjivati u toku trećeg trimestra trudnoće ili perioda dojenja. Obratite se Vašem doktoru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete bilo koji lek:


  Uticaj leka Dexomen na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Dexomen može u određenoj meri uticati na Vašu sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama, jer može da izazove vrtoglavicu, pospanost i poremećaj vida kao neželjena dejstva terapije. Ako primetite takva neželjena dejstva, nemojte upravljati motornim vozilima ili mašinama dok simptomi ne prođu. Pitajte Vašeg lekara za savet.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Dexomen


  Ovaj lek sadrži saharozu. Ukoliko Vam je rečeno da imate intoleranciju na neke šećere, obratite se lekaru pre uzimanja ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Dexomen


  Uvek uzimajte Dexomen tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Konsultujte se sa Vašim lekarom ukoliko niste u potpunosti sigurni..

  Potrebna doza Dexomena zavisi od tipa, težine ili trajanja Vašeg bola.

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko kesica dnevno treba da uzmete i koliko dugo.

  Preporučena doza je generalno 1 kesica (25 mg deksketoprofena) na svakih 8 sati, ali ne više od 3 kesice dnevno (75 mg).


  Ako ste starije životne dobi ili imate problema sa bubrezima ili jetrom, trebalo bi da započnete terapiju sa


  ukupnom dnevnom dozom od najviše 2 kesice (50 mg).


  Kod starijih pacijenata početna doza može se kasnije povećati na uobičajenu preporučenu dozu za opštu populaciju (75 mg deksketoprofena), ukoliko se Dexomen dobro podnosi.

  Ukoliko je Vaš bol intenzivan i potrebno Vam je brzo oslobađanje od bola, možete uzeti kesicu na prazan stomak (najmanje 15 minuta pre obroka) zato što će se lek lakše apsorbovati (videti deo 2 „Uzimanje leka Dexomen sa hranom ili pićima“).


  Uputstvo za pravilnu upotrebu

  Rastvorite celi sadržaj kesice u čaši vode, dobro promešajte kako bi se olakšalo rastvaranje. Rastvor popijte odmah nakon pripreme.


  Ako ste uzeli više leka Dexomen nego što je trebalo

  U slučaju prekomernog unošenja ovog leka, odmah se obratite svom lekaru ili farmaceutu ili najbližem odeljenju hitne pomoći u najbližoj bolnici. Obavezno ponesite pakovanje ovog leka ili ovo uputstvo sa sobom.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Dexomen


  Nemojte uzimati dvostruku dozu da bi ste nadoknadili propuštenu dozu. Uzmite sledeću redovnu dozu u propisano vreme (u skladu sa delom 3 „Kako se lek Dexomen upotrebljava“).


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, Dexomen može izazvati neželjena dejstva, iako se ona neće pojaviti kod svih.

  Moguća neželjena dejstva navedena su u nastavku po verovatnoći učestalosti svoga pojavljivanja.

  Kako je lista zasnovana na neželjenim dejstvima za Dexomen u obliku tableta, a Dexomen granule se resorbuju brže od tableta, moguće je da učestalost pojavljivanja (gastrointestinalnih) neželjenih dejstava bude veća za Dexomen granule.

  U tabeli je prikazano koliko bolesnika može dobiti ta neželjena dejstva:


  Česta neželjena dejstva

  Ispoljava se kod 1 do 10 na 100 pacijenata

  Povremena neželjena dejstva

  Ispoljava se kod 1 do 10 na 1000 pacijenata

  Retka neželjena dejstva

  Ispoljava se kod 1 do 10 na 10000 pacijenata

  Veoma retka neželjena dejstva

  Ispoljava se kod manje od 1 na 10000 pacijenata


  Česta: Mučnina i/ili povraćanje, bol u želucu, proliv, digestivni problemi (dispepsija).


  Povremena: Osećaj vrtoglavice (vertigo), vrtoglavica, pospanost, poremećaj sna, nervoza, glavobolja, palpitacije, napadi vrućine, stomačni problemi, zatvor, suvoća usta, nadutost, osip, umor, bol, osećaj groznice i drhtavice, opšti osećaj slabosti (malaksalost).


  Retka: Čir na želucu, perforacija ili krvarenje čira želuca (što se može videti kao povraćanje krvi ili crna stolica), nesvestica, visok krvni pritisak, usporeno disanje, zadržavanje vode i periferni otoci (npr. otečeni zglobovi), gubitak apetita (anoreksija), neuobičajene senzacije, osip koji svrbi, akne, pojačano znojenje, bol u leđima, učestalo mokrenje, poremećaji


  menstruacije, problemi sa prostatom, poremećene vrednosti testova funkcije jetre (krvne analize), akutni prestanak rada bubrega (akutna bubrežna insuficijencija).


  Veoma retka: anafilaktička reakcija (reakcija preosetljivosti koja može dovesti i do kolapsa), otvorene rane na koži, ustima, očima i genitalnom području (Stivens-Džonsonov i Liel-ov sindrom), oticanje lica ili oticanje usana i grla (angioedem), gubitak vazduha zbog sužavanja vazdušnih puteva (bronhospazam), nedostatak daha, ubrzan puls, nizak krvni pritisak, zapaljenje gušterače, oštećenje ćelija jetre(hepatitis), zamagljenje vida, zvonjenje u ušima (tinitus), osetljivost kože, osetljivost na svetlost, svrab, oštećenje bubrega, smanjen broj belih krvnih ćelija (neutropenija), smanjen broj trombocita (trombocitopenija).


  Odmah obavestite Vašeg lekara ako na početku terapije primetite bilo koja neželjena dejstva povezana sa želucem ili crevima (npr. stomačni bol, gorušica ili krvarenje), ukoliko ste prethodno patili od bilo kojih neželjenih dejstava zbog dugotrajne upotrebe nesteroidnih antiinflamatornih lekova, a naročito ako ste starije životne dobi.

  Prestanite da koristite Dexomen čim primetite osip na koži, ili bilo kakve lezije u usnim šupljinama ili na

  genitalijama, ili bilo koji znak alergije.


  Tokom lečenja nesteroidnim antiinflamatornim lekovima prijavljeni su zadržavanje tečnosti i oticanje (posebno u člancima i nogama), povišeni krvni pritisak i srčana insuficijencija.

  Lekovi kao što je Dexomen mogu biti povezani sa malo povećanim rizikom od srčanog udara ("infarkt miokarda") ili šlogom.

  Kod pacijenata sa poremećajima imunog sistema koji zahvataju vezivno tkivo (sistemski eritemski lupus ili mešovita bolesti vezivnog tkiva) lekovi protiv zapaljenja mogu retko da izazovu groznicu, glavobolju i ukočenost vrata.


  Ako neki od navedenih neželjenih efekata postane ozbiljan, ili ako primetite neke neželjene efekate koji nisu navedeni u ovom uputstvu za lek, obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Dexomen


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe je 3 godine.


  Nemojte koristiti lek Dexomen nakon isteka roka upotrebe označenog na kutiji i kesici sa „važi do:“ Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Dexomen


Aktivna supstanca je deksketoprofen trometamol.

Jedna kesica sadrži 25 mg deksketoprofena (u obliku deksketoprofen-trometamola).

Pomoćne supstance: amonijum-glicirizat, neohesperidin-dihidrohalkon, Quinoline Yellow (E104), aroma limuna, saharoza sa silicijum-dioksidom, koloidnim, hidratisanim.

Svaka kesica sadrži 2.40 – 2.44 g saharoze sa silicijum-dioksidom, koloidnim, hidratisanim.


Rastvoriti celi sadržaj kesice u čaši vode; dobro promešati kako bi se olakšalo rastvaranje. Rastvor popiti odmah nakon pripreme.


Kako izgleda lek Dexomen i sadržaj pakovanja


Granule žute boje sa ukusom i mirisom na limun Pakovanje: kesica (papir/Al/PE)

Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

Berlin-Chemie AG (Menarini Group)-Predstavništvo Milutina Milankovića 19a/II sprat

11070 Novi Beograd, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Laboratorios Menarini S.A.

c/ Alfons XII, 587, 08918 Badalona, Barselona, Španija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6196-12-001 od 10.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org