Moozeeck

Espumisan L


UPUTSTVO ZA LEK


Espumisan® L, oralna emulzija, 40 mg/ml Pakovanje: ukupno 30 ml, bočica staklena, 1 x 30 ml Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Adresa: Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Nemačka

Podnosilac zahteva: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Predstavništvo Beograd


Adresa: Prilepska 1, Beograd, Srbija


Espumisan® L, 40 mg/ml, oralna emulzija

Simetikon


Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta:


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Espumisan® L, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Espumisan® L i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Espumisan® L

 3. Kako se upotrebljava lek Espumisan® L

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Espumisan® L

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Espumisan® L I ČEMU JE NAMENJEN

  Espumisan® L je gastrointestinalni lek, koji deluje kao antipeneće sredstvo i kao pomoćno diagnostičko sredstvo.

  Može da se koristi u svim starostnim grupama.

  Njegova aktivna supstanca, simetikon, dovodi do razgrađivanja mehurića gasova u masi hrane i u mukusu gastrointestinalnog trakta. Tada gas koji je oslobođen u tom procesu može biti preuzet od strane zida creva i uklonjem putem intestinalne aktivnosti.


  Upotreba

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Espumisan® L


  Lek Espumisan® L ne smete koristiti:


  Nemojte uzimati lek Espumisan® L ukoliko ste alergični (hipersenzitivni) na aktivnu supstancu simetikon ili na neki od sastojaka leka Espumisan® L.


  Kada uzimate lek Espumisan® L, posebno vodite računa:


  Ako abdominalne smetnje nastanu i/ili ukoliko se nastavljaju, morate posetiti Vašeg lekara kako bi se identifikovao uzrok takvih smetnji, kao i potencijalno prikriveno prisustvo osnovne bolesti koja zahteva terapiju.


  Primena drugih lekova


  Interakcije sa drugim lekovima nisu poznate. Uzimanje leka Espumisan® L sa hranom ili pićima Nema posebnih upozorenja.

  Primena leka Espumisan® L u periodu trudnoće i dojenja


  Nema ograničenja za upotrebu Espumisan® L emulzije tokom trudnoće i perioda dojenja.


  Uticaj leka Espumisan® L na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nema uticaja na sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom ili rukovanjem mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Espumisan® L


  Nema posebnih upozorenja.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Espumisan® L

  Ukoliko Vam nije drugačije propisano, uvek uzimajte lek Espumisan® L po ovom uputstvu. Morate proveriti sa

  Vašim doktorom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.


  Doziranje


  Uobičajeno doziranje je:


  Starost

  Doziranje

  Deca

  65 kapi do 1/3 sadržaja bočice (2.5 – 10 ml)

  Odrasli

  1/3 do 2/3 sadržaja bočice (10 – 20 ml)

  Upozorenje: ukoliko ste koristili lek Espumisan® L kao prvu pomoć nakon trovanja deterdžentima, morate odmah posetiti Vašeg lekara.


  Način upotrebe:

  Dobro promućkati bočicu pre upotrebe.


  Radi nakapavanja držati bočicu okrenutu na dole.

  25 kapi (1 ml oralne emulzije) sadrži 40 mg simetikona.

  Ako ste uzeli više leka Espumisan® L nego što je trebalo


  Trovanje nakon upotrebe leka Espumisan® L nije poznato.

  Aktivna supstanca leka Espumisan® L, simetikon, omogućava da se pena u gastointesinalnom kanalu

  dezintegriše na čisto fizički način, i ona je biološki i hemijski potpuno neaktivna. Mogućnost trovanja se praktično može potpuno isključiti. Čak se i velike količine leka Espumisan® L veoma dobro podnose, bez većih problema.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Espumisan® L


  U tom slučaju možete u bilo koje vreme da nadoknadite propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Espumisan® L


  U tom slučaju smetnje se mogu ponovo javiti.

  Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi upotrebe ovog leka, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Neželjena dejstva povezana sa upotrebom leka Espumisan® L do sada nisu primećena. Ukoliko primetite bilo koje neželjeno dejstvo obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Espumisan® L


  Držati lek Espumisan® L van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe je 3 godine.

  Lek Espumisan® L se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na bočici i kutiji. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 300C.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja je 28 dana.


  Lekove ne treba bacatri u kanalizaciju ili kućni otpad. Pitajte svoga farmaceuta kako da uklonite lekove koji vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Espumisan® L

Aktivna supstanca je simetikon.

25 kapi (1 ml oralne emulzije) sadrži 40 mg simetikona. Ostale pomoćne supstance su:


polietilenglikol 1500-monostearat; glicerolmonostearat; sorbinska kiselina; hidroksipropilceluloza; natrijum-ciklamat; saharin-natrijum; aroma banane, koncentrat; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Espumisan® L i sadržaj pakovanja

Slabo viskozna emulzija mlečnobele boje, sa prijatnim mirisom na bananu.


Lek Espumisan® L je dostupan u pakovanju sa 30 ml oralne emulzije (bočica od tamnog stakla sa vertikalnom kapaljkom i zatvaračem).

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole za stavljanje u promet:

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Predstavništvo Beograd, Prilepska 1, Beograd


Proizvođač:

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta. Broj i datum dozvole:

Espumisan® L, 40 mg/ml, 30 ml oralne emulzije. Broj rešenja: 515-01-0681-11-002 od 04.10.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z