Moozeeck

LEGRAVAN


UPUTSTVO ZA LEK


LEGRAVAN, 0,15mg,+0,03 mg, film tableta Pakovanje: blister 1x21 film tableta


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b. 11080 Beograd

Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.

Adresa: Batajnički drum b.b. 11080, Beograd


LEGRAVAN 0,15 mg + 0,03 mg, film tableta levonorgestrel, etinilestradiol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek LEGRAVAN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek LEGRAVAN

 3. Kako se upotrebljava lek LEGRAVAN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek LEGRAVAN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LEGRAVAN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek LEGRAVAN je kombinovana kontraceptivna tableta koja se koristi za sprečavanje začeća, odnosno neželjene trudnoće. Sadrži dva sintetska ženska hormona, estrogen i progesteron. Deluje na taj način što sprečava sazrevanje jajne ćelije i zadebljanje materične sluzokože, povećava gustinu sekreta grlića materice (i na taj način otežava prodiranje spermatozoida u matericu). Ovim je onemogućeno da se oplođena jajna ćelija zakači za zid materica i razvija.

  Lek LEGRAVAN je 21-dnevna pilula- uzima se 21 dan svakodnevno po jedna tableta i pauzira se sledećih 7

  dana.


  Prednosti primene leka LEGRAVAN

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LEGRAVAN


  Veoma je važno da se upoznate sa koristima i rizicima pre nego što počnete sa uzimanjem leka LEGRAVAN, da biste bili sigurni da je lek LEGRAVAN dobar za Vas.


  Pre nego što Vam propiše lek LEGRAVAN, Vaš lekar će Vas pitati za zdravstvene probleme i bolesti, kako lične tako i u porodici, sprovešće sve potrebne preglede (merenje krvnog pritiska, pregled dojki) i laboratorijske analize.

  Obavestite Vašeg lekara ukoliko imate bilo koju bolest ili poremećaj koji je naveden u ovom uputstvu.


  Dok ste na terapiji lekom LEGRAVAN, uobičajeno je da sprovodite:


  Ukoliko je potrebno da izvršite laboratorijski pregled krvi, obavezno recite da uzimate lek LEGRAVAN jer on utiče na vrednosti nekih analiza.

  Ukoliko idete na operaciju, takođe recite da uzimate kontracepciju, jer je nekada potrebno da 4-6 nedelja pre operacije prestanete sa uzimanjem leka, da bi se smanjio rizik od nastanka tromba (videti dalje pod tačkom 2.1). Vaš doktor će Vam reći kada možete nastaviti sa uzimanjem leka LEGRAVAN.


  2.1 Lek LEGRAVAN i stvaranje krvnog ugruška

  Uzimanje leka LEGRAVAN može povećati rizik od nastanka krvnog ugruška (tromboza) naročito u prvoj godini

  primene leka.

  Krvi ugrušak u venama nogu- tromboza dubokih vena (TDV) nije uvek ozbiljan problem. Međutim, ukoliko se ugrušak pomeri i zapuši arteriju pluća, to može uzrokovati bol u leđima, otežano disanje, gubitak svesti i smrt.


  Ovo stanje se zove plućna embolija i veoma se retko javlja.


  Pri primeni leka LEGRAVAN mogućnost da će se stvoriti tromb se malo povećava:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LEGRAVAN


Da bi sprečili neželjenu trudnoću uvek uzimajte lek LEGRAVAN kako je preporučeno u uputstvu. Uzimajte 1 tabletu leka LEGRAVAN svakodnevno, tokom 21 dana.

U pakovanju leka LEGRAVAN se nalazi 21 tableta. Svaka tableta je obeležena jednim danom u nedelji. Tablete treba uzimati u približno isto doba dana. Lek LEGRAVAN treba koristiti svakodnevno, počevši od prvog dana menstrualnog ciklusa (odgovarajućeg dana obeležena tableta, npr. ukoliko je prvi dan Vašeg menstrualnog ciklusa u petak, početi sa tabletom obeleženom Pe), dok se ne potroši pakovanje od 21 tablete.

Progutati celu tabletu sa malo tečnosti (čaša vode). Ne žvakati tabletu.

Nakon potrošenog pakovanja leka LEGRAVAN, treba napraviti pauzu od 7 dana, kada se lek ne primenjuje. Npr. ako ste poslednju tabletu iz pakovanja uzeli u petak, prvu tabletu iz sledećeg pakovanja treba da uzmete naredne subote.

Menstrualno krvarenje će se pojaviti nekoliko dana nakon primene poslednje tablete iz pakovanja, i možda se neće završiti u vreme kada treba započeti sa novim pakovanjem leka LEGRAVAN.

U toku pauze od 7 dana, nisu neophodne dodatne mere kontracepcije, ukoliko se tablete uzimaju na propisan način i ukoliko se počne u propisano vreme sa novim pakovanjem.

Nakon pauze od 7 dana, treba započeti sa primenom prve tablete iz narednog pakovanja, čak i kada menstrualno krvarenje još uvek traje. Uvek započetnite sa narednim pakovanjem kako je propisano.


Prvi ciklus kontraceptivne terapije: 1 tableta dnevno tokom 21 dana, počevši od prvog dana menstrualnog krvarenja. Kontraceptivna zaštita počinje odmah.


Naredni ciklus kontraceptivne terapije: posle sedmodnevne pauze početi sa uzimanjem leka LEGRAVAN kako je propisano.


Prelazak sa druge 21-dnevne kombinovane oralne kontraceptivne terapije: prvu tabletu leka LEGRAVAN treba uzeti odmah nakon završetka predhodne kontraceptivne terapije. Dodatne kontraceptivne mere nisu neophodne. Menstrualno krvarenje će se javiti nakon završetka primene prvog pakovanja leka LEGRAVAN.


Prelazak sa druge kombinovane kontraceptivne terapije koja se primenjuje svaki dan u toku ciklusa (28–dnevna terapija): Primenu leka LEGRAVAN treba započeti odmah nakon uzimanja poslednje tablete iz predhodnog pakovanja sa 28 kombinovanih tableta. Dodatne kontraceptivne mere nisu neophodne. Menstrualno krvarenje će se javiti nakon završetka primene prvog pakovanja leka LEGRAVAN.


Prelazak sa kontraceptivnih tableta koje sadrže samo progesteron: Prvu film tabletu leka LEGRAVAN treba uzeti prvog dana menstrualnog krvarenja, čak i kad je tog dana već uzeta tableta koja sadrži samo progesteron. U tom slučaju dodatne kontraceptivne mere nisu neophodne. Preostale tablete koje sadrže samo progesteron ne treba više upotrebljavati.


Upotreba leka Legravan nakon pobačaja ili abortusa: Sa primenom leka LEGRAVAN se može započeti odmah nakon počaja ili abortusa koji su se desili u prva 3 meseca trudnoće. Kontraceptivna zaštita počinje odmah. Posavetujte se sa Vašim lekarom, ukoliko ste imali pobačaj ili abortus nakon trećeg meseca trudnoće. Dodatne mere kontracepcije, kao što je kondom, mogu biti neophodne u toku kraćeg perioda.


Upotreba leka Legravan nakon porođaja: Sa upotrebom leka LEGRAVAN se može započeti 21 dan nakon porođaja, ukoliko je žena u potpunosti pokretna. Ne mora se čekati menstraulno krvarenje (prvi dan ciklusa), da


bi se započelo sa kontraceptivnom terapijom. Neophodno je koristiti dodatne mere kontracepcije, kao što je kondom, pre početka primene leka LEGRAVAN, i u toku prvih 7 dana upotrebe leka.


Povremeno se može desiti da izostane menstrualno krvarenje, što može značiti da ste trudni. Međutim, to je malo verovatno, ukoliko se lek LEGRAVAN primenjuje kako je propisano. Počnite sa sledećim pakovanjem u propisano vreme. Ukoliko mislite da postoji mogućnost povećanog rizika od nastanka trudnoće (npr. propuštena doza ili primena drugih lekova), ili ukoliko se ne javi menstrualno krvarenje nakon drugog pakovanja, uradite test na trudnoću. Prestanite sa primenom leka LEGRAVAN, ukoliko ste trudni.


Ukoliko planirate trudnoću obustavite primenu leka LEGRAVAN.


Upotreba leka LEGRAVAN u slučaju pojave gastrointestinalnih smetnji

Ukoliko se pojavi povraćanje ili proliv 4 sata nakon uzimanja poslednje doze, može se desiti da efekat leka izostane. Međutim, ukoliko se ovi simptomi poboljšaju u roku od 12 sati od te poslednje uzete tablete morate slediti uputstva o daljoj primeni leka kao što je navedeno u delu: Ako ste zaboravili da uzmete lek LEGRAVAN; 2. Izgubljene tablete.

Ukoliko simptomi (proliv, povraćanje) traju duže od 12 sati od poslednje uzete tablete slediti uputstva o daljoj

primeni leka kao što je navedeno u delu: Ako ste zaboravili da uzmete lek LEGRAVAN; 1. Odložene i propuštene tablete.


Ako ste uzeli više leka LEGRAVAN, nego što je trebalo


Možete osećati mučninu, povraćanje ili vaginalno krvarenje. Ako imate neki od ovih simptoma obratite se Vašem lekaru.


Ako ste zaboravili da uzmete lek LEGRAVAN

Može se desiti da zaboravite da na vreme uzmete lek LEGRAVAN. Ukoliko je prošlo manje od 12 sati od uobičajenog vremena uzimanja leka, smatra se da je upotreba leka odložena. A ukoliko je prošlo više od 12 h tada se radi o propuštenoj dozi. Takođe se može desiti da izgubite neku od tableta iz pakovanja koje trenutno kristite.

Veoma je važno da znate vreme koje je proteklo od primene uobičajene propisane doze, da bi ste mogli da se ponašate u skladu sa sledećim uputstvima kako bi kontraceptivna zaštita bila i dalje obezbeđena.


 1. Odložene i propuštene tablete


  Ukoliko je prošlo manje od 12 sati od uobičajenog vremena uzimanja leka:


 2. Izgubljene tablete


  Ukoliko izgubite neku od tableta iz pakovanje pridržavajte se sledećih uputstava:Ako naglo prestanete da uzimate lek LEGRAVAN


Vaš lekar će propisati koliko dugo ćete koristiti lek LEGRAVAN.

Ukoliko naglo prestanete sa primenom leka konraceptivna zaštita neće biti obezbeđena.

 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi i lek LEGRAVAN može imati neželjena dejstva, ali se ona ne javljaju kod svih pacijenata. Odmah se javite svom lekaru ukoliko Vas brinu neka od neželjenih dejstava koje dovodite u vezu sa uzimanjem leka LEGRAVAN.


  Ozbiljna neželjena dejstva zbog kojih se morate odmah javiti svom lekaru su:


  Znaci postojanja krvnog ugruška (tromba):

 2. KAKO ČUVATI LEK LEGRAVAN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage. Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek LEGRAVAN


Sadržaj aktivnih supstanci: 1 film tableta sadrži 0,15 mg levonorgestrela i 0,03 mg etinilestradiola. Sadržaj pomoćnih supstanci

Tabletno jezgro: laktoza monohidrat; skrob, kukuruzni; celuloza, mikrokristalna; povidon; magnezijum-stearat. Film: hipromeloza E-5; makrogol 6000; talk; titan-dioksid.

Kako izgleda lek LEGRAVAN i sadržaj pakovanja


Izgled: okrugle, bikonveksne, filmom obložene tablete, bele boje, na prelomu bele boje. Pakovanje: 1 blister od ALU/PVC-PVC sa 21 film tabletom u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet: GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept (R).


Broj i datum dozvole:


515-01-6077-10-001..........14.09.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z