FISKocr

Strepsils Cool


UPUTSTVO ZA LEK


Strepsils® Cool, lozenga, 0,6 mg + 1,2 mg Pakovanje: blister, 2x8 lozengi


Proizvođač: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Adresa: Thane Road, Nottingham, NG90 2DB, Velika Britanija

Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Strepsils® Cool, 0,6 mg + 1,2 mg, lozenga INN: amilmetakrezol, 2,4-dihlorbenzil alkohol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Strepsils® Cool, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Strepsils® Cool i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Strepsils® Cool

 3. Kako se upotrebljava lek Strepsils® Cool

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Strepsils® Cool

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK STREPSILS® COOL I ČEMU JE NAMENJEN


  Jedna lozenga Strepsils® Cool sadrži aktivne supstance: Amilmetakrezol ............................... 0,6 mg

  2,4 – dihlorbenzil alkohol ................ 1,2 mg

  Pomoćne supstance: ksilitol, hladeća aroma mentola, levomentol, aroma spearminta, ulje eukaliptusa, saharoza, tečna, glukoza, tečna.

  Strepsils® Cool lozenge su bele do bledo žute boje. Kutija sadrži 2 blistera sa po 8 lozengi. Lek je namenjen za ublažavanje simptoma zapaljenja sluzokože usne duplje i ždrela.

  Strepsils® Cool sadrži ksilitol i aromu mentola koji daju osećaj hlađenja. Značajno smanjenjuje iritaciju sluznice usta i grla, na taj način što je oblaže i time umiruju upaljeno ždrelo. Nastali osećaj hlađenja se javlja momentalno po uzimanju lozenge i širi se po ždrelu, nosu i ustima.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK STREPSILS® COOL


  Upozorite lekara ukoliko uzimate druge lekove, bolujete od hronične bolesti, imate poremećaj metabolizma ili ste preosetljivi na lekove.


  Lek Strepsils® Cool ne smete koristiti:


  U slučaju poznate preosetljivosti na neki od sastojaka lozenge.


  Kada uzimate lek Strepsils® Cool, posebno vodite računa:


  Ukoliko simptomi infekcije usne šupljine i ždrela traju duže od 3 dana ili primetite neki neuobičajeni simptom, obavezno se obratite lekaru.

  Kažite svom lekaru ili farmaceutu:

  -ako uzimate ili ste donedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta

  -ako trenutno ili povremeno imate bilo koje druge probleme sa grlom


  Strepsils® Cool lozenge sadrže glukozu i saharozu. Ne treba da ih uzimaju osobe sa nedostatkom enzima saharoza-izomaltaza, poremećajem apsorpcije glukoze/galaktoze ili naslednom nepodnošljivošću fruktoze.


  Strepsils® Cool ne treba da upotrebljavaju deca mlađa od 12 godina.


  Primena drugih lekova


  Nisu poznate klinički značajne interakcije.


  Uzimanje leka Strepsils® Cool sa hranom ili pićima


  Nije poznato.


  Primena leka Strepsils® Cool u periodu trudnoće i dojenja


  Pre primene bilo kog leka tokom perioda trudnoće i dojenja posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


  Bezbednost upotrebe Strepsils® Cool lozengi kod trudnica i dojilja nije utvrđena, pa se njihova primena ne preporučuje.


  Uticaj leka Strepsils® Cool na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nije poznato.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Strepsils® Cool


  Strepsils® Cool lozenge sadrže glukozu i saharozu. Ne treba da ih uzimaju osobe sa nedostatkom enzima saharoza-izomaltaza, poremećajem apsorpcije glukoze/galaktoze ili naslednom nepodnošljivošću fruktoze.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK STREPSILS® COOL


  Strepsils® Cool lozenge su namenjene za oromukozalnu upotrebu. Odrasli:

  Po potrebi jednu lozengu polako otapati u ustima svaka 2-3 sata, ali najviše 12 lozengi tokom 24 časa.


  Deca starija od 12 godina:

  Po potrebi jednu lozengu polako otapati u ustima svaka 2-3 sata, ali najviše 8 lozengi tokom 24 časa. Nemojte prekoračiti navedenu dozu.

  Strepsils® Cool smeju da upotrebljavaju samo deca starija od 12 godina!


  Starije osobe: Nije neophodno smanjenje doza.

  Ukoliko smatrate da lek suviše slabo ili snažno deluje na vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka Strepsils® Cool nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od preporučene, obratite se lekaru ili farmaceutu. Uzimanje veće doze može izazvati želudačno-crevne tegobe. Lečenje je simptomatsko.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Strepsils® Cool


  Nemojte da uzimate duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu, već nastavite sa uzimanjem lozengi na uobičajen način..


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Strepsils® Cool


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Strepsils® Cool, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ponekad se mogu javiti reakcije preosetljivosti i povećana osetljivost jezika.

  Ukoliko osetite bilo koji vid preosetljivsti na ovaj lek, na primer.svrab, prestanite da uzimate lek i obratite se lekaru.

  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo leka koje nije pomenuto u uputstvu, obavestite lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK STREPSILS® COOL


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Ne koristiti lek nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Strepsils® Cool


Jedna lozenga sadrži aktivne supstance: amilmetakrezol 0,6 mg i 2,4-dihlorbenzil alkohol 1,2 mg.


Pomoćne supstance: ksilitol, hladeća aroma mentola, levomentol, aroma spearminta, ulje eukaliptusa, saharoza, tečna, glukoza, tečna.


Kako izgleda lek Strepsils® Cool i sadržaj pakovanja


Strepsils® Cool lozenge su bele do bledo žute boje. Kutija sadrži 2 blistera sa po 8 lozengi.


Nosilac dozvole


PharmaSwiss d.o.o, Vojvode Stepe 18, 11000 Beograd


Proizvođač


Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham, Velika Britanija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Maj 2011.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:515-01-4232-10-001.........22.06.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z