Apoteke Apoteke
menarini
Apoteke

Tralin

film tableta; 50mg; ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom
CENA: 370,66 din.


UPUTSTVO ZA LEK


TRALIN, film tablete, 50 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Proizvođač: Farmal d.d.

Adresa: Branitelja domovinskog rata 8, Ludbreg, Hrvatska

Podnosilac zahteva: DE-TA-P d.o.o.

Adresa: Radnička 73, Valjevo, Srbija


Tralin, 50 mg, film tablete INN: sertralin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tralin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tralin

 3. Kako se upotrebljava lek Tralin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tralin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TRALIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Tralin sadrži aktivnu supstancu sertralin. Sertralin spada u grupu lekova koji se nazivaju selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (SSRI); ovi lekovi se primenjuju u lečenju depresije i/ili anksioznih poremećaja.


  Lek Tralin se može primenjivati za lečenje:  Depresija je kliničko oboljenje sa simptomima kao što su osećaj tuge, nemogućnost normalnog spavanja ili uživanja u životu kao što ste nekada mogli.


  Opsesivno-kompulsivni poremećaj i panični poremećaji su oboljenja povezana sa anksioznošću, sa simptomima kao što su stalna zaokupljenost određenim idejama (opsesijama) zbog kojih ponavljate rituale (kompulzije – prisilne radnje).


  Posttraumatski stresni poremećaj je stanje koje se javlja nakon veoma traumatičnog emocionalnog iskustva, i ima simptome slične onima kod depresije i anksioznosti. Socijalni anksiozni poremećaj (socijalna fobija) je oboljenje povezano sa anksioznošću. Karakterišu ga osećanja intenzivne anksioznosti ili uznemirenosti u društvenim okolnostima (na primer: razgovor sa strancima, govor pred grupama ljudi, konzumiranje hrane ili pića pred drugim osobama ili zabrinutost da ćete se osramotiti zbog svog ponašanja).


  Vaš lekar je odlučio da je ovaj lek podesan za lečenje Vašeg oboljenja. Ukoliko niste sigurni zašto ste dobili lek Tralin, pitajte Vašeg lekara.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TRALIN


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Tralin ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Tralin


  Lek je namenjen odraslima.

  Lek je namenjen deci starosti 6 do 17 godina za terapiju opsesivno-kompulsivnog poremećaja. Uvek uzimajte lek Tralin tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar.

  Lek Tralin se može uzimati sa ili bez hrane. Uzmite Vaš lek jednom dnevno, ujutru ili uveče. Tablete treba progutati cele sa malo vode.


  Ukoliko niste sigurni, konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajena doza iznosi:


  Odrasle osobe


  Depresija i opsesivno-kompulsivni poremećaj

  Uobičajena doza za depresiju i opsesivno-kompulsivni poremećaj iznosi 50 mg/dnevno. Dnevna doza se može povećavati za po 50 mg u intervalima od najmanje jedne nedelje tokom niza nedelja. Maksimalna preporučena doza iznosi 200 mg dnevno.


  Panični poremećaj, socijalni anksiozni poremećaj i posttraumatski stresni poremećaj

  Za panični poremećaj, socijalni anksiozni poremećaj i posttraumatski stresni poremećaj terapiju treba započeti sa 25 mg/dnevno i povećati do 50 mg/dnevno nakon jedne nedelje.


  Dnevna doza se može povećavati za po 50 mg tokom niza nedelja. Maksimalna preporučena doza iznosi 200 mg dnevno.


  Deca i adolescenti

  Lek Tralin se može primenjivati samo kod dece i adolescenata obolelih od opsesivno-kompulsivnog poremećaja starosti od 6 do 17 godina.


  Opsesivno-kompulsivni poremećaj

  Deca starosti od 6 do 12 godina:

  Preporučena početna doza iznosi 25 mg dnevno. Nakon jedne nedelje, Vaš lekar može povećati dozu na 50 mg dnevno. Maksimalna doza iznosi 200 mg dnevno.


  Adolescenti starosti od 13 do 17 godina:

  Preporučena početna doza iznosi 50 mg dnevno. Maksimalna doza iznosi 200 mg dnevno.


  Ukoliko imate problema sa jetrom ili bubrezima, molimo Vas recite to Vašem lekaru i pratite uputstva lekara.


  Vaš lekar će Vam reći koliko dugo treba da uzimate ovaj lek. Ovo će zavisiti od prirode Vaše bolesti i koliko dobro reagujete na terapiju. Može biti potrebno da prođe nekoliko nedelja pre nego što se poboljšaju Vaši simptomi. Terapija depresije obično traje 6 meseci nakon poboljšanja.


  Ukoliko Vam je potrebna manja doza od 50 mg koristite dostupan lek manje jačine.


  Ako ste uzeli više leka Tralin nego što je trebalo


  Ukoliko slučajno uzmete previše leka Tralin odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili idite do najbližeg

  odeljenja hitne pomoći. Uvek ponesite obeleženo pakovanje leka sa sobom, nezavisno od toga da li je u njemu ostalo leka ili ne.


  Simptomi predoziranja su pospanost, mučnina i povraćanje, ubrzani rad srca, drhtavica, nemir, vrtoglavica i, u retkim slučajevima, gubitak svesti.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Tralin


  Ukoliko zaboravite da uzmete dozu, nemojte uzeti propuštenu dozu. Samo uzmite narednu dozu u odgovarajuće vreme. Nemojte uzeti duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Tralin


  Nemojte prestati da uzimate lek Tralin ako Vam to nije rekao Vaš lekar. Pre nego što u potpunosti prestanete da uzimate lek Tralin, Vaš lekar će Vam postepeno smanjivati dozu ovog leka tokom nekoliko nedelja.


  Ukoliko iznenada prestanete da uzimate ovaj lek možete osetiti neželjena dejstva kao što su vrtoglavica, utrnulost, poremećaj sna, nemir ili anksioznost, glavobolje, mučnina, povraćanje i drhtavica. Ukoliko osetite bilo koje od ovih neželjenih dejstava, ili druga neželjena dejstva dok prestajete da koristite lek Tralin, molimo Vas razgovarajte sa Vašim lekarom.


  Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o tome kako da koristite ovaj lek, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, lek Tralin može prouzrokovati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih pacijenata. Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ukoliko primetite druga neželjena dejstva koja nisu

  pomenuta u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Najčešće neželjeno dejstvo je mučnina. Neželjena dejstva zavise od doze i često nestanu ili se smanje sa nastavkom terapije.


  Odmah recite Vašem lekaru:


  Ukoliko osetite neki od ovih simptoma nakon što ste uzeli ovaj lek, jer ovi simptomi mogu biti ozbiljni:

 5. KAKO ČUVATI LEK TRALIN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe 5 (pet) godina.


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju! Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Tralin


Aktivna supstanca:

Jedna film tableta sadrži 50 mg sertralina u obliku sertralin-hidrohlorida.


Pomoćne supstance:

U sastavu jezgra tablete: Celuloza, mikrokristalna; Natrijum-skrobglikolat, tip A;

Kalcijum-hidrogenfosfat, dihidrat; Hidroksipropilceluloza;

Polisorbat 80; Magnezijum-stearat;


U sastavu obloge (filma) tablete:

Hipromeloza; Propilenglikol;

Titan-dioksid (E171)


Kako izgleda lek Tralin i sadržaj pakovanja


Duguljaste, bikonveksne film tablete, bele do skoro bele boje sa podeonom crtom na jednoj strani.


Pakovanje:

Kartonska kutija sa 28 (2x14) tableta u PVC/PVDC/Al blisteru. i Uputstvom za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

DE-TA-P d.o.o., Radnička 73, Valjevo, Srbija


Proizvođač:

Farmal d.d., Branitelja domovinskog rata 8, Ludbreg, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4389-10-004 od 20.05.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines