FISKocr

VICTRELIS


UPUTSTVO ZA LEK


VICTRELIS® kapsula tvrda, 200mg

Pakovanje: ukupno 336 kom, blister, 28 x 12 kom

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Schering-Plough Labo NV


Adresa: Industrierpark 30, Heist-op-den-Berg, Santwerpen, B-2220, BelgijaPodnosilac zahteva:

MERCK SHARP & DOHME IDEA, INC. AG BEOGRAD- PREDSTAVNIŠTVO


Adresa: Omladinskih brigada 90A/1400, 11070 Beograd, Republika Srbija


VICTRELIS®, kapsula, tvrda, 200 mg,


INN boceprevir


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek VICTRELIS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek VICTRELIS

 3. Kako se upotrebljava lek VICTRELIS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek VICTRELIS

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VICTRELIS® I ČEMU JE NAMENJEN


  Šta je lek Victralis

  Victrelis sadrži aktivni sastojak boceprevir koji pomaže u borbi protiv infekcije virusom hepatitisa C tako što

  zaustavlja umnožavanje virusa. Victrelis mora uvek da se koristi zajedno sa dva druga leka. Ovi lekovi se zovu peginterefon alfa i ribavirin. Victrelis ne sme da se koristi sam.


  Za šta se lek Victrelis koristi

  Victrelis, u kombinaciji sa peginterefonom alfa i ribavirinom, koristi se za lečenje hronične infekcije virusom

  hepatitisa C kod odraslih osoba od 18 i više godina starosti (ova bolest se takođe zove i HCV infekcija).

  Victrelis može da se koristi kod odraslih osoba koje prethodno nisu lečene od HCV infekcije ili kod osoba koje su ranije koristile lekove koji se zovu „interferoni“ i „peginterefoni“.


  Kako lek Victrelis deluje

  Victrelis deluje tako što smanjuje količinu hepatitis C virusa (HCV) u vašem telu.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VICTRELIS


  Lek Victrelis ne smete koristiti::


  Ne smete da uzimate lek Victrelis u kombinaciji sa peginterefonom alfa i ribavirinom:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VICTRELIS


  Uvek uzimajte Victrelis tačno na način kako vam je to rekao vaš lekar. Ako niste sigurni, porazgovarajte sa vašim lekarom ili farmaceutom.


  Koliko leka treba uzeti

  Uobičajena doza leka Victrelis je 4 kapsule tri puta dnevno (ukupno 12 kapsula na dan). Kapsule treba da

  uzimate ujutru , popodne i uveče uz obrok ili laganu užinu. Uzimanje leka bez hrane može ozbiljno da ugrozi vaše izglede za uspeh lečenja.


  Kako se uzima ovaj lek

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, Victrelis može da izazove neželjene reakcije, mada se one ne pojavljuju kod svih pacijenata. Kod upotrebe ovog leka mogu da se pojave sledeće neželjene reakcije:


  Prestanite sa uzimanjem leka Victrelis i odmah se upitite kod vašeg lekara ukoliko kod sebe uočite sledeće ozbiljne neželjene reakcije – u ovim slučajevima može biti neophodno da dobijete hitnu medicinsku pomoć:


 5. KAKO ČUVATI LEK VICTRELIS


  Čuvati van vidokruga i domašaja dece.


  Ne koristiti lek Victrelis nakon datuma isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju leka. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan u navedenom mesecu.


  Lekovi ne smeju da se bacaju u kanalizaciju ili u kantu za đubre u kući. Pitajte vašeg farmaceuta na koji način da se oslobodite leka koji vam više nije potreban. Tako ćete pomoći u zaštiti čovekove sredine.


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Čuvanje


  Čuvanje u apoteci (farmaceut) Čuvati u frižideru (20C - 80C)


  Čuvanje kod kuće (pacijent)

  ili  Čuvati u originalnom blister pakovanju radi zaštite od vlage.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek VICTRELISKako izgleda lek VICTRELIS i sadržaj pakovanja


Svaka tvrda kapsula ima žućkasto-braon, neprovidnu kapicu sa utisnutim logom "MSD" u crvenoj boji i neprovidno telo kapsule, skoro bele boje, sa utisnutom oznakom "314“u crvenoj boji.

Kapsule su punjene belim ili skoro belim praškom.


Blisteri sa 12 tvrdih kapsula (3x4 kapsule u jednom blister pakovanju). Pakovanje sadrži 336 tvrdih kapsula (4 kartonske kutije sa po 84 kapsula).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole

MERCK SHARP & DOHME IDEA, INC. AG BEOGRAD-PREDSTAVNIŠTVO

Omladinskih brigada 90A/1400 11070 Beograd

Republika Srbija


Proizvođač

Schering-Plough Labo NV Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg Belgija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Victrelis® kapsula, tvrda, 336 x (200 mg): 515-01-6647-11-001 od 11.07.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z