Moozeeck

Kanazol


UPUTSTVO ZA LEK


Kanazol® kapsula, tvrda 100 mg

Pakovanje: ukupno 10 kom, plastični kontejner, 1 x 10 kom


Proizvođač: SLAVIAMED d.o.o, Bulevar Oslobođenja 177, Beograd, R. Srbija mesto proizvodnje: SLAVIAMED d.o.o, Rumska malta bb,

Adresa:

Sremska Mitrovica, R. Srbija


Podnosilac zahteva: SLAVIAMED d.o.o


Adresa: Bulevar Oslobođenja 177, Beograd


Kanazol®, 100 mg, kapsula, tvrda

Itrakonazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Kanazol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kanazol

 3. Kako se upotrebljava lek Kanazol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Kanazol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KANAZOL I ČEMU JE NAMENJEN

  Kanazol sadrži aktivnu supstancu itrakonazol koja pripada grupi antimikotika.

  Kanazol se koristi za lečenje gljivičnih infekcija kao što su:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KANAZOL

  Lek Kanazol ne smete koristiti:  Ukoliko niste sigurni da li se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas, obratite se svom lekaru ili farmaceutu pre uzimanja Kanazol kapsula.


  Deca i stariji pacijenti

  Kanazol kapsule ne treba da koriste deca ispod 12 godina i stariji pacijenti. Međutim, lekar ih može propisati


  po potrebi.


  Analiza krvi

  Ukoliko koristite Kanazol kapsule duže od mesec dana Vaš lekar će možda želeti da uradi analizu krvi da bi ustanovio kakva je funkcija Vaše jetre.


  Primena drugih lekova

  Upozorite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek. Ovo se odnosi i na lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta, kao i biljne preparate.


  Obavezno obavestite svog lekara i ne uzimajte lek Kanazol ukoliko koristite bilo koji od sledećih lekova:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KANAZOL

  Lek Kanazol uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sasvim sigurni,

  proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.  Vaš lekar će Vas savetovati koliko kapsula leka Kanazol treba da uzimate i koliko dugo. Uobičajeno je sledeće doziranje:


  Ako ste uzeli više leka Kanazol nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Kanazol nego što je potrebno, odmah se obratite lekaru za pomoć.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Kanazol

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Kanazol, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Prekinite upotrebu Kanazol kapsula i odmah se obratite svom lekaru ako primetite ili posumljate na sledeće slučajeve. Možda će Vam biti potrebna neodložna pomoć ako primetite:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK KANAZOL


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju! Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju.

  Lek čuvati van domašaja dece.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Kanazol

Aktivna supstanca: itrakonazol 100 mg


Pomoćne materije koje ulaze u sastav leka Kanazol:

saharoza, manitol, hipromeloza, povidon, Eudragit E-100 - bazni butilovani metakrilat kopolimer; sastav kapsule: titan-dioksid, želatin, boje sunset yellow (E 110) i quinoline yellow (E 104).

Kako izgleda lek Kanazol i sadržaj pakovanja

Izgl ed:

Tvrde, neprovidne, dvodelne, želatinske kapsule, žute boje Nº0, punjene belim do bledo krem obojenim peletama.

Pakovanj e:

Kanazol 100 mg pakovanje sadrži jedan plastični kontejner od polietilena bele boje sa 10 kapsula, tvrdih i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač

SLAVIAMED d.o.o., Bulevar Oslobođenja 177, Beograd, R. Srbija


SLAVIAMED d.o.o., Bulevar Oslobođenja 177, Beograd, R. Srbija;

mesto proizvodnje: SLAVIAMED d.o.o., Rumska malta bb, Sremska Mitrovica, R. Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole: 515-01-05781-13-001 od 14.01.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z