FISKocr

Inegy


UPUTSTVO ZA LEK


Inegy®; tableta, 10 mg+10 mg

Pakovanje: blister, 2 x 14 tableta


Inegy®; tableta, 20 mg+10 mg

Pakovanje: blister, 2 x 14 tableta


Inegy®; tableta, 40 mg+10 mg

Pakovanje: blister, 4 x 7 tableta


Proizvođač: Merck Sharp & Dohme B.V.


Adresa: Waaderweg 39, 2031 BN Haarlem, Holandija

MERCK SHARP & DOHME IDEA, INC. AG BEOGRAD –

Podnosilac zahteva:

PREDSTAVNIŠTVO

Adresa: Omladinskih brigada 90A/1400, 11070 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Inegy®; 10 mg+10 mg; tablete Inegy®; 20 mg+10 mg; tablete Inegy®; 40 mg+10 mg; tablete


INN


Simvastatin, ezetimib


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Inegy i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Inegy

 3. Kako se upotrebljava lek Inegy

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Inegy

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Inegy I ČEMU JE NAMENJEN


  Inegy je lek koji se koristi za snižavanje nivoa ukupnog holesterola, «lošeg» holesterola (LDL holesterol) i masnih supstanci u krvi koje se zovu trigliceridi. Sa druge strane, Inegy povećava nivoe «dobrog» holesterola (HDL holesterola). Ovaj lek se daje pacijentima kod kojih nivo holesterola ne može da se kontroliše samo pomoću dijete. Tokom uzimanja ovog leka i dalje je potrebno da se pridržavate vaše dijete za snižavanje nivoa holesterola.


  Inegy deluje na snižavanje nivoa holesterola na dva načina. Smanjuje apsorpciju holesterola u vašem sistemu za varenje i takođe snižava nivoe holesterola koje vaše telo samo proizvodi. Inegy ne može da vam pomogne u smanjivanju telesne mase.


  Inegy se koristi kao dodatak ishrani kada imate:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Inegy


  Lek Inegy ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Inegy


  Uvek uzimajte Inegy tačno onako kako vam je to rekao vaš lekar. Ukoliko niste sigurni kako da uzimate lek proverite sa vašim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi drugi lekovi, Inegy može da izazove neželjene reakcije, mada se one ne pojavljuju kod svih pacijenata. Zabeležene su sledeće česte neželjene reakcije (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek) (videti deo Šta da

  radite pre početka uzimanja leka Inegy):

 5. KAKO ČUVATI LEK Inegy


  Rok upotrebe 2 godine. Čuvanje

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Inegy


Aktivni sastojci su ezetimib i simvastatin.


Jedna tableta leka Inegy jačine 10mg + 10mg sadrži 10 mg simvastatina i 10 mg ezetimiba. Jedna tableta leka Inegy jačine 20mg + 10mg sadrži 20 mg simvastatina i 10 mg ezetimiba. Jedna tableta leka Inegy jačine 40mg + 10mg sadrži 40 mg simvastatina i 10 mg ezetimiba.


Ostali sastojci su: butilhidroksianizol; limunska kiselina, monohidrat; kroskarmeloza-natrijum; hidroksipropilmetilceluloza; laktoza monohidrat; magnezijum stearat; celuloza, mikrokristalna; propilgalat.


Kako izgleda lek Inegy i sadržaj pakovanja


Inegy jačine 10mg + 10mg: Bele do skoro bele duguljaste, bikonveksne tablete sa utisnutom oznakom "311" na jednoj strani.

Inegy jačine 20mg + 10mg: Bele do skoro bele duguljaste, bikonveksne tablete sa utisnutom oznakom "312" na jednoj strani.

Inegy jačine 40mg + 10mg: Bele do skoro bele duguljaste, bikonveksne tablete sa utisnutom oznakom "313" na jednoj strani.


Inegy Inegy 10 mg/10 mg


Primarno pakovanje je Al/Al blister koji se sastoje od PVC folije/ aluminijumske folije / poliamidnog filma (najlon) i aluminijumske folije u pakovanjima od ukupno 28 tableta (2 blistera po 14 tableta).


Inegy 20 mg/10 mg


Primarno pakovanje je PVC/ACLAR-aluminijumski blister u pakovanjima od ukupno 28 tableta (2 blistera po 14 tableta).


Inegy 40 mg/10 mg


Primarno pakovanje je PVC/ACLAR-aluminijumski blister u pakovanjima od ukupno 28 tableta (4 blistera po 7 tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: MERCK SHARP & DOHME IDEA, INC. AG BEOGRAD – PREDSTAVNIŠTVO

Omladinskih brigada 90A/1400, 11070 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač: Merck Sharp & Dohme B.V., Waaderweg 39, 2031 BN Haarlem, Holandija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Inegy, 10 mg + 10 mg: 515-01-3179-11-001 od 24.01.2012.

Inegy, 20 mg + 10 mg: 515-01-3181-11-001 od 24.01.2012.

Inegy, 40 mg + 10 mg: 515-01-3183-11-001 od 24.01.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z