shire Apoteke Apoteke

Ramitens

tableta; 2,5 mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 267,43 din.

tableta, 5mg, ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 407,22 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Ramitens® tablete, 2,5 mg

Pakovanje: ukupno 20 kom, blister, 2 x 10 kom

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Ramitens® tablete, 5 mg

Pakovanje: ukupno 20 kom, blister, 2 x 10 kom

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Milorada Jovanovića 9, Beograd

Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd


Ramitens® tablete, 2,5mg; 5mg ramipril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ramitens i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ramitens

 3. Kako se upotrebljava lek Ramitens

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ramitens

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK RAMITENS® I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Ramitens sadrži aktivnu supstancu ramipril. Ramipril spada u grupu lekova pod nazivom ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima).


  Lek Ramitens deluje tako što:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RAMITENS


  Lek Ramitens ne smete koristiti:


  Lekovi na čije dejstvo može da utiče primena leka Ramitens:

  Ukoliko niste sigurni da se bilo šta od navedenog odnosi na vas, posavetujte se sa svojim lekarom.


  Uzimanje leka Ramitens sa hranom ili pićima


  Konzumiranje alkohola sa lekom Ramitens može izazvati vrtoglavicu ili ošamućenost. Ukoliko imate pitanja o tome koliko alkoholnih pića možete da uzimate tokom terapije lekom Ramitens, obratite se lekaru. Alkohol pojačava dejstvo lekova koji snižavaju krvni pritisak.

  Ramitens se može primenjivati nezavisno od uzimanja hrane.


  Primena leka Ramitens u periodu trudnoće i dojenja


  Ukoliko mislite da ste trudni (ili planirate trudnoću), morate o tome obavestiti vašeg lekara.

  Lek Ramitens ne treba uzimati u prvih 12 nedelja trudnoće , kao ni posle 13. nedelje trudnoće jer može biti štetan za bebu.

  Ukoliko zatrudnite tokom uzimanja leka Ramitens, recite odmah lekaru. Ukoliko planirate trudnoću ili ste trudni, lečenje ovim lekom treba da se zameni nekim drugim oblikom lečenja.

  Ramitens ne smete da uzimate ukoliko dojite bebu.

  Obratite se lekaru ili farmaceutu za savet pre uzimanja bilo kog leka.


  Uticaj leka Ramitens na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Tokom primene leka Ramitens može se javiti vrtoglavica. Ovakva reakcija se obično javlja na početku terapije ili pri povećanju doze leka. Ukoliko osetite ove simptome nemojte voziti ni upravljati mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Ramitens


  Ne sadrži pomoćne supstance koje mogu uticati na bezbednost primene leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RAMITENS


  Lek Ramitens uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Lek se uzima oralno, svakoga dana u isto vreme.

  Progutati celu tabletu sa malo vode. Tabletu ne lomiti i ne žvakati.


  Lečenje povišenog krvnog pritiska:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Ramitens, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Prestanite sa primenom leka Ramitens, i odmah se obratite lekaru, ukoliko se pojavi neki od sledećih simptoma:

 5. KAKO ČUVATI LEK RAMITENS


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  18 meseci.


  Nemojte koristiti lek Ramitens posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ramitens


Aktivna supstanca: ramipril.

Ramitens, tablete, 2,5 mg: jedna tableta sadrži 2,5 mg ramiprila. Ramitens, tablete, 5 mg: jedna tableta sadrži 5 mg ramiprila.


Pomoćne supstance: kalcijum-hidrogenfosfat; hipromeloza; celuloza, mikrokristalna; skrob, preželatinizovan; natrijum-stearilfumarat.


Kako izgleda lek Ramitens i sadržaj pakovanja


Farmaceutski oblik


Tablete.

Ramitens, tablete, 2,5 mg: bele, okrugle, ravne tablete fasetiranih ivica sa podeonom crtom na jednoj strani tablete.

Ramitens, tablete, 5 mg: bele, okrugle, ravne tablete fasetiranih ivica sa podeonom crtom na jednoj strani tablete.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Ramitens®, tablete, 20 x 2,5mg: 2 blistera (Alu/PVC/PVDC) sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji. Ramitens®, tablete, 20 x 5mg: 2 blistera (Alu/PVC/PVDC) sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji. Ramitens®, tablete, 28 x 2,5mg: 4 blistera (Alu/PVC/PVDC) sa po 7 tableta u kartonskoj kutiji. Ramitens®, tablete, 28 x 5mg: 4 blistera (Alu/PVC/PVDC) sa po 7 tableta u kartonskoj kutiji. Ramitens®, tablete, 30 x 2,5mg: 3 blistera (Alu/PVC/PVDC) sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji. Ramitens®, tablete, 30 x 5mg: 3 blistera (Alu/PVC/PVDC) sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: PharmaSwiss d.o.o., Vojode Stepe 18, Beograd, Srbija

Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o., Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2012.


Režim izdavanja leka


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Ramitens®, tablete, 20 x 2,5mg:


515-01-5720-11-001


od


15.06.2012.

Ramitens®, tablete, 20 x 5mg:

515-01-5722-11-001

od

15.06.2012.

Ramitens®, tablete, 28 x 2,5mg:

515-01-5723-11-001

od

15.06.2012.

Ramitens®, tablete, 28 x 5mg:

515-01-5724-11-001

od

15.06.2012.

Ramitens®, tablete, 30 x 2,5mg:

515-01-5725-11-001

od

15.06.2012.

Ramitens®, tablete, 30 x 5mg:

515-01-5726-11-001

od

15.06.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines