Moozeeck

Kansen, vaginalni krem, 2%,


UPUTSTVO ZA LEK


Kansen®, vaginalni krem, 2%, Pakovanje: tuba, 1 x 20 g


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Leskovac, Vlajkova 199, Republika Srbija Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.

Adresa: Leskovac, Vlajkova 199, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Kansen®, vaginalni krem, 2%

INN klotrimazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Kansen, vaginalni krem, 2%, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Kansen, vaginalni krem, 2%, i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kansen, vaginalni krem, 2%

 3. Kako se upotrebljava lek Kansen, vaginalni krem, 2%

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Kansen, vaginalni krem, 2%

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KANSEN, VAGINALNI KREM, 2% I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Kansen, vaginalni krem, 2%, je lek za lečenje kandidijaznog vaginitisa, infekcije vagine koju prouzrokuju gljivice.

  Aktivna supstanca klotrimazol inhibira rast i razmnožavanje ćelija gljivica.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KANSEN, VAGINALNI KREM, 2% ?


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Kansen, vaginalni krem, 2%, ne smete koristiti:


  Ne smete upotrebljavati lek Kansen, vaginalni krem 2%, ako ste alergični (preosetljivi) na klotrimazol ili bilo koji drugi sastojak leka (videti deo Šta sadrži lek Kansen, vaginalni krem, 2%)


  Ne koristiti lek Kansen, vaginalni krem 2%, kod infekcija noktiju i skalpa.


  Kada uzimate lek Kansen, vaginalni krem, 2%, posebno vodite računa:


  Potrebna je konsultacija sa lekarom ukoliko se kod pacijentkinje prvi put javljaju simptomi kandidnog vaginitisa.


  Pre upotrebe leka Kansen, vaginalni krem, 2%, potrebna je konsultacija sa lekarom u sledećim slučajevima:


  Preporučuje se izbegavanje vaginalnih odnosa tokom upotrebe leka pošto se infekcija može preneti partneru. Ovaj lek može da ošteti kontraceptive od lateksa (npr. kondomi, dijafragme), ako se zajedno koriste. Usled toga,

  efikasnost takvih kontraceptiva može biti smanjena. Potrebno je koristiti druge mere predostrožnosti, bar još pet dana nakon upotrebe ovog leka.

  Tokom upotrebe ovog leka ne treba koristiti tampone, intravaginalna ispiranja, spermicide ili druge vaginalne proizvode.


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece. Izbegavati kontakt sa očima. Ne gutati.


  Primena drugih lekova

  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  Istovremena primena klotrimazola vaginalno i takrolimusa oralno (FK-506; imunosupresiv) može dovesti do povećanja nivoa takrolimusa u plazmi. Kod takvih pacijenata treba pažljivo pratiti pojavu simptoma predoziranja takrolimusom, ako je potrebno određivanjem nivoa u plazmi.


  Primena leka Kansen, vaginalni krem, 2%, u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Kansen, vaginalni krem, 2%, treba koristiti samo nakon što Vaš lekar proceni odnos koristi i rizika.

  U toku trudnoće preporučuje se terapija vaginalnim tabletama bez aplikatora, ili da terapiju vaginalnim kremom sprovede lekar.


  Uticaj leka Kansen, vaginalni krem, 2%, na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nije primenljivo.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Kansen, vaginalni krem, 2%


  Ovaj lek sadrži kao pomoćne supstance cetil i stearilalkohol. Oni mogu prouzrokovati lokalne alergijske reakcije na koži (kao što je kontaktni dermatitis).


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KANSEN, VAGINALNI KREM, 2%


  Lek Kansen, vaginalni krem, 2%, uzimajte uvek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu za lek (osim ako Vam je lekar propisao drugačije). Ukoliko se ne pridržavate uputstva, lek neće pravilno delovati.

  Ukoliko niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Lek je namenjen za odrasle i decu iznad 12 godina.

  Za upotrebu kod dece od 12 do 16 godina starosti potrebno je konsultovati lekara.


  Koliko leka Kansen, vaginalni krem, 2%, treba da upotrebite i koliko često?


  Tri večeri uzastopno treba istisnuti po jedno punjenje aplikatora (oko 5 g) što dublje u vaginu.


  Kako i kada treba da upotrebite Kansen, vaginalni krem, 2% ?


  1. Najpre klip aplikatora za jednokratnu upotrebu izvući što je moguće više (do kraja)

  2. Otvoriti tubu, namestiti aplikator, držati čvrsto pričvršćeno i laganim pritiskanjem tube puniti aplikator.

  3. Skinuti aplikator sa tube, uvesti ga što dublje u vaginu (najbolje ležeći na leđima sa blago savijenim nogama) i potiskivanjem klipa ga isprazniti.

  4. Prazan aplikator baciti. Svaki put upotrebite novi aplikator.


   Ne preporučuje se upotreba leka Kansen, vaginalni krem, 2% u toku menstruacije.


   Koliko dugo treba upotrebljavati Kansen, vaginalni krem, 2% ?


   Ako se simptomi ne poboljšaju u toku nedelju dana nakon upotrebe leka Kansen, vaginalni krem, 2%, konsultujte lekara. Lečenje lekom Kansen, vaginalni krem, 2%, se može ponoviti ukoliko se kandidna infekcija ponovo javi nakon 7 dana. Međutim, ukoliko se kandidna infekcija pojavi više od 2 puta u šest meseci, pacijentkinja bi trebala da konsultujte lekara.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Kansen, vaginalni krem, 2%

   Ukoliko ste uveče zaboravili da primenite propisanu dozu leka, možete to učiniti sledećeg jutra. U slučaju da ste potpuno zaboravili na primenu leka, količina upotrebljenog vaginalnog krema sledeći put ne sme biti veća; nastavite sa lečenjem u skladu sa preporukom.

   Nikada ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Kansen, vaginalni krem, 2% ?

   Da bi se gljivična infekcija u potpunosti izlečila i sprečilo njeno ponavljanje, lečenje ne smete obustaviti bez konsultacije sa lekarom. U slučaju da to ipak učinite, rizikujete da Vam se bolest ponovo javi. Lečenje ne smete obustaviti odmah nakon nestanka simptoma infekcije, već morate nastaviti 3 dana uzastopno, kao što je to propisano u ovom uputstvu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Kansen, vaginalni krem, 2%, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Imunološki poremećaji: alergijske reakcije (iznenadna nesvestica, pad pritiska, otežano disanje, koprivnjača).


  Poremećaji reproduktivnog sistema i na nivou dojki: genitalno ljuštenje kože, svrab, osip, otok, neugodnost, žarenje, iritacija, bol u karlici.


  Gastrointestinalni poremećaji: bol u trbuhu.


  Šta uraditi kada se jave neželjena dejstva?


  U slučaju da se neželjena dejstva pojavila po prvi put ili da se stanje pogoršalo, prestanite da upotrebljavate lek Kansen, vaginalni krem, 2%, i konsultujte se sa Vašim lekarom.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov.rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK KANSEN, VAGINALNI KREM, 2%


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 5 (pet) godina.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 dana ako se proizvod čuva na temperaturi do 25°C. Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Kansen, vaginalni krem, 2%


Sadržaj aktivnih supstanci:

1 g vaginalnog krema sadrži 20 mg klotrimazola. Pomoćne supstance:


Sorbitanstearat; Polisorbat 60; Cetaceum; Cetilalkohol; Stearilalkohol; Oktildodekanol; Benzilalkohol; Voda, prečišćena


Kako izgleda lek Kansen, vaginalni krem, 2%, i sadržaj pakovanja


Izgled: jednolični krem, bele boje, bez mirisa.


Unutrašnje pakovanje: aluminijumska tuba zatvorenog grla, zatvorena belim zatvaračem od polipropilena sa navojem i nastavkom za otvaranje tube.

Spoljnje pakovanje: u složivoj kartonskoj kutiji se nalazi jedna aluminijumska tuba sa plastičnim providnim omotom u kojem su smeštena 3 aplikatora i Uputstvo za lek. Aplikator je od polietilena (PE) sa belim, neprovidnim pistilom od polietilena (PE).


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D.

Leskovac, Vlajkova 199, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-05338-13-001 od 01.04.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z