FISKocr

Prokulin


UPUTSTVOZA LEK


PROCULIN®; kapi za oči, rastvor; 0,3 mg/mL Pakovanje: bočica, 1 h 10 mL


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ALKALOID AD-SkopjeAdresa: Podnosilac

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje R. Makedonija

zahteva: ALKALOID d.o.o. BeogradAdresa:

Prahovska 3, 11000 Beograd R. Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik PROCULIN®; 0,3 mg/mL; kapi za oči, rastvor


INN nafazolin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo

koristite lek Prokulin, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Prokulin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Prokulin

 3. Kako se upotrebljava lek Prokulin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Prokulin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PROKULIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Prokulin, kapi za oči, sadrži aktivnu supstancu nafazolin-hidrohlorid koja pripada grupi lekova koji se zovu lokalni vazokonstriktori i koji deluju sužavanjem krvnih sudova oka, čime se smanjuje crvenilo i otok u predelu oka.


  Lek Prokulin se koristi za uklanjanje i ublažavanje crvenila i manjih iritacija oka izazvanih, npr. prašinom, zagađenim vazduhom, vetrom, dimom od cigareta, plivanjem, ili radom u zatvorenom prostoru.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PROKULIN

  Lek Prokulin ne smete koristiti ako:


  Upotreba sa drugim preparatima za oči


  Potrebno je da sačekate 15 minuta izmeću primene Prokulin kapi za oči i primene drugih preparata koji se nanose u oko.


  Uzimanje leka Prokulin sa hranom ili pićima


  Nije primenljivo.


  Primena leka Prokulin u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Tokom trudnoće i tokom dojenja lek se može primeniti isključivo prema savetu lekara.


  Uticaj leka Prokulin na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Ukoliko primetite da Vam je vid zamućen, nemojte upravljati vozilom, niti rukovati mašinama dok Vam se vid ne razbistri.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Prokulin


  Konzervans benzalkonijum-hlorid može izazvati iritaciju očiju.

  Rastvori koji sadrže benzalkonijum-hlorid menjaju boju mekih kontaktnih sočiva. Treba izbeći kontakt Prokulin kapi za oči i mekih kontaktnih sočiva.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PROKULIN


  Lek Prokulin je namenjen za lokalnu primenu u oko. Primenjuje se kod odraslih i dece starije od 12 godina.


  Uputstvo za upotrebu leka

  1. Operite ruke i izvadite bočicu.

  2. Otvorite zatvarač.

  3. Odstranite sigurnosni prsten.

  4. Zatim ponovo čvrsto zašrafite zatvarač, da bi ste probušili kapaljku.

  5. Otvorite bočicu.

  6. Nagnite glavu unazad i blago povucite donji kapak naniže, tako da se formira kesica između oka i donjeg kapka.

  7. Ukapajte 1-2 kapi u svako oko do 3 puta na dan. Nežno pritisnite unutrašnji ugao oka (u blizini nosa) u trajanju oko jedan minut kako bi se smanjila sistemska resorpcija leka.

   NE DODIRUJTE OKO ILI OČNI KAPAK NITI BILO KOJU DRUGU POVRŠINU VRHOM KAPALJKE ZBOG RIZIKA OD KONTAMINACIJE

  8. Ukoliko nakon 24 časa simptomi i dalje traju, treba prekinuti primenu leka i obratiti se lekaru.

  9. Ukoliko iritacija i hiperemija ne prolaze već se pogoršavaju, ukoliko se javi jak bol u oku ili poremećaj vida, odmah se obratiti lekaru.


   Napomena za osobe koje nose kontaktna sočiva

   Kontaktna sočiva, u principu, ne treba nositi ukoliko postoji iritacija i hiperemija oka.

   Ukoliko je, u izuzetnim slučajevima, dozvoljeno nošenje kontaktnih sočiva, treba ih skinuti pre ukapavanja leka. Sočiva se mogu ponovo staviti 15 minuta posle ukapavanja rastvora.

   Konzervans benzalkonijum-hlorid može izazvati iritaciju oka. Rastvori koji sadrže benzalkonijum- hlorid menjaju boju mekih kontaktnih sočiva, te treba izbeći kontakt Prokulin kapi za oči i mekih kontaktnih sočiva.


   Ukoliko mislite da lek Prokulin suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


   Ako ste uzeli više leka Prokulin nego što je trebalo

   Ukoliko ste ukapali previše leka Prokulin odmah se konsultujte sa lekarom ili farmaceutom.

   Ovaj lek može biti štetan ukoliko se proguta. U slučaju predoziranja ili ingestije leka mogu se pojaviti slabost, povećani krvni pritisak ili poremećaji srčanog ritma.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Prokulin

   Ukoliko ste propustili dozu, primenite je čim se setite. Ukoliko je blizu vreme za sledeću dozu, preskočite propuštenu dozu i pridržavajte se uobičajenog redosleda doziranja.


   Nikada ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Prokulin

   Koristite lek dok se crvenilo i iritacija ne povuku, a najduže 3-4 dana.


   Međutim, ukoliko nakon 24 sata terapije simptomi i dalje traju, treba prekinuti primenu leka i obratiti se lekaru. Ukoliko iritacija i hiperemija ne prolaze već se pogoršavaju, ukoliko se javi bol u oku ili poremećaj vida, odmah se obratiti lekaru.


   Ako koristite ovaj lek duže nego što je preporučeno, i onda naglo prekinete primenu, moguće je da se po prekidu lečenja ponovo jave crvenilo i iritacija (tzv. ,,odskočni’’ efekat).


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i lek Prokulin može uzrokovati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svih pacijenata koji primenjuju lek..


  Prekinite primenu leka Prokulin i obratite se lekaru ukoliko poboljšanje ne nastupi u toku 24 sata terapije.

  Ukoliko se javi bilo koje od sledećih neželjenih dejstava, veoma je važno da kažete lekaru, jer mogu nastati još ozbiljniji problemi ukoliko se pojava neželjenih dejstava zanemari.


  Neželjena dejstva na nivou oka: iritacija, nelagodnost, crvenilo oka ili oko očiju, pečenje, suzenje, bolne i vlažne oči osetljive na dnevnu svetlost, izrazito proširenje zenice, zamagljen vid, povećan ili smanjen očni pritisak.

  Ostala neželjena dejstva: vrtoglavica, glavobolja, mučnina, znojenje, nervoza, pospanost, slabost,


  povećan krvni pritisak, srčani poremećaji i visok nivo šećera u krvi.


  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo leka koje nije navedeno u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK PROKULIN


  Rok upotrebe

  Dve (2) godine.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana.

  Nemojte koristiti lek Prokulin posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25°C.

  Posle prvog otvaranja lek čuvati na temperaturi do 25°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Prokulin

hlorid; voda za injekcije.


Kako izgleda lek Prokulin i sadržaj pakovanja

Bistar, bezbojan rastvor.


Unutrašnje pakovanje je plastična (LDPE) bočica, zatvorena zatvaračem sa sigurnosnim prstenom (PP zatvaračem), koja sadrži 10 mL kapi za oči.

Spoljnje pakovanje je kartonska kutija sadrži 1 bočicu i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

ALKALOID AD-Skopje

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Republika Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2013


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-8110-11-001 od 28.10.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z