sumitomo Apoteke Apoteke

GLIORAL

tableta; 80mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 262,42 din.


UPUTSTVO ZA LEK


GLIORAL® 80 mg, tableta Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta


Proizvođač: GALENIKA a.d.

Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd

Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.

Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


GLIORAL®, 80 mg, tableta, gliklazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek GLIORAL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek GLIORAL

 3. Kako se upotrebljava lek GLIORAL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek GLIORAL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GLIORAL I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek GLIORAL sadrži aktivnu supstancu gliklazid koja pripada grupi lekova koji se zovu derivati sulfonilureje i koriste se za snižavanje šećera u krvi. Lek GLIORAL se upotrebljava u terapiji insulin- nezavisnog diabetes mellitus tip 2 kod odraslih, kada dijeta, fizička aktivnost i smanjenje telesne težine nisu dovoljni u regulisanju nivoa glukoze.


  Ne koristi se kod dece ili kod pacijenata sa dijabetesom tip 1 (koji se leči insulinom).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GLIORAL


  Lek GLIORAL ne smete koristiti:


  Lek GLIORAL ne smete koristiti ukoliko se bilo šta od dole navedenog odnosi na Vas:


  Ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, odmah se obratite svom lekaru.


  Kada uzimate lek GLIORAL, posebno vodite računa:


  Da biste održavali odgovarajući nivo šećera u krvi, morate poštovati dozni režim propisan od strane Vašeg lekara. Pored redovnog uzimanja lekova, morate se pridržavati i odgovarajućeg režima ishrane, da vežbate i kad je neophodno, smanjite telesnu masu.

  U toku lečenja lekom GLIORAL neophodno je redovno praćenje nivoa šećera u krvi u skladu sa

  preporukama lekara.

  U prvim nedeljama lečenja može biti povećan rizik od snižavanja nivoa šećera u krvi odnosno nastanka hipoglikemije. Zbog ovoga je neophodan stalan medicinski nadzor.


  Obavezno obavestite svog lekara ukoliko:


  Ukoliko imate u istoriji bolesti ili znate da imate nasledni poremećaj u vidu nedostatka glukozo-6-fosfat dehidrogenaze (G6PD) (abnormalnost crvenih krvnih ćelija), obavestite svog lekara pre nego što uzmete ovaj lek.


  Primena drugih lekova


  Mnogi lekovi mogu uticati na efekat leka GLIORAL u regulaciji nivoa šećera u krvi.

  Lek GLIORAL ne smete koristiti istovremeno sa mikonazolom (za lečenje gljivičnih infekcija).

  Recite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate neke druge lekove uključujući i lekove bez recepta. To se

  posebno odnosi na sledeće lekove: fenilbutazon (za lečenje artritisa) lekovi koji sadrže alkohol

  danazol (za lečenje poremećaja dojke, teških menstrualnih krvarenja i endometrioze) drugi lekovi za lečenje visokog nivoa šećera u krvi (npr.insulin),

  -blokatori (npr. propranolol, atenolol; za lečenje visokog krvnog pritiska) flukonazol (oralni lek za lečenje gljivičnih infekcija)

  ACE inhibitori (npr. kaptopril, enalapril; za lečenje visokog krvnog pritiska i popuštanje srca)

  antagonisti H2 receptora (za lečenje čira želuca ili poremećaja varenja)

  inhibitori MAO (za lečenje depresije)


  sulfonamidi (za lečenje bakterijskih infekcija)

  NSAIL (nesteroidni antiinflamatorni lekovi za popuštanje bola kao što su fenilbutazon, azapropazon) hlorpromazin (za lečenje poremećaja centralnog nervnog sistema)

  kortikosteroidi (za lečenje brojnih stanja uključujući tešku astmu i reumatoidni arthritis)

  ritodrin i terbutalin primenjeni intravenski (za vreme porođaja) salbutamol primenjen intravenski (za lečenje astme) antikoagulansi za sprečavanje zgrušavanja krvi (npr. varfarin)


  Ukoliko idete u bolnicu obavestite medicinsko osoblje da uzimate GLIORAL.


  Uzimanje leka GLIORAL sa hranom ili pićima


  Lek GLIORAL se može uzimati istovremeno sa hranom i bezalkoholnim pićima. Za vreme terapije lekom GLIORAL se ne preporučuje uzimanje alkohola.


  Primena leka GLIORAL u periodu trudnoće i dojenja


  Trudnoća

  Ne preporučuje se uzimanje leka GLIORAL za vreme trudnoće.

  Ako ste trudni ili planirate trudnoću pitajte svog lekara za savet kako bi Vam propisao odgovarajuću terapiju.


  Dojenje

  Ako dojite ne smete da uzimate ovaj lek.

  Pitajte svog lekara ili farmaceuta za savet pre uzimanja bilo kog leka.


  Uticaj leka GLIORAL na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Vaša sposobnost da vozite ili upravljate mašinama može biti narušena ukoliko Vam je šećer previše nizak (hipoglikemija) jer to može uticati na koncentraciju i otežati vožnju ili upravljanje mašinama. Naročito budite oprezni na početku terapije.

  Morate biti sigurni da Vam je nivo šećera u krvi pod kontrolom pre nego što nameravate da vozite ili rukujete mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka GLIORAL


  U slučaju netolerancije na pojedine šećere, obratite se svom lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GLIORAL


  Uvek uzimajte lek kako Vam je lekar rekao. Ako niste sigurni proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Tablete uzimajte sa čašom vode pre obroka. Tableta se sme prepoloviti. Lečenje dijabetesa je dugotrajno.


  Doze:

  Odrasli i stariji


  Uobičajena početna doza je 40-80 mg (1/2 – 1 tablete) jednom dnevno i može se povećati do ukupne dnevne doze 40-320 mg (1- 4 tablete).

  Ne uzimajte više od 160 mg (2 tablete) kao pojedinačnu dozu. Doze od 320 mg (4 tablete) se dele u dve doze tokom dana.


  Deca

  GLIORAL kao i drugi derivati sulfonilureje se ne daju deci.


  Ako ste uzeli više leka GLIORAL nego što je trebalo


  Ako ste progutali više tableta u isto vreme, ili mislite da je dete progutalo neku tabletu odmah se javite najbližoj bolnici, odeljenju za zbrinjavanje hitnih stanja ili svom lekaru.

  Znaci predoziranja su zapravo znaci niskog šećera u krvi (hipoglikemije) i opisani su u odeljku 4.

  ”Moguća neželjena dejstva”. Ovi simptomi se mogu ublažiti ako momentalno uzmete šećer (4-6 kockica) ili zaslađeno piće i nakon toga uzmete obrok. Ukoliko pacijent nije pri svesti, odmah obavestite doktora i pozovite hitnu pomoć.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek GLIORAL


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Veoma je važno da svakodnevno uzimate lek kako Vam je propisano.

  Ako ste zaboravili da uzmete jednu dozu leka, uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme. Ukoliko je vreme za uzimanje sledeće doze blizu ne uzimajte propuštenu dozu, već nastavite sa sledećom u uobičajeno vreme.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek GLIORAL


  Lečenje dijabetesa obično traje veoma dugo i pre nego što prestanete sa uzimanjem leka razgovarajte sa svojim lekarom i poslušajte njegov savet.

  Prekid terapije može dovesti do skoka šećera u krvi tj. hiperglikemije.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek GLIORAL, kao i drugi lekovi, može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Hipoglikemija

  Najčešće neželjeno dejstvo je hipoglikemija (snižen nivo šećera u krvi). Za detalje videti odeljak ”Kada uzimate lek, posebno vodite računa”.

  Ukoliko ne preduzmete adekvatne mere ili terapiju na pojavu ovih simptoma oni mogu progredirati u mnogo ozbiljnija stanja kao što su dremljivost, gubitak svesti, ili koma. Ukoliko je hipoglikemijska epizoda teška ili dugo traje, čak i kada je trenutno sanirana uzimanjem šećera, neophodno je da odmah potražite medicinsku pomoć.


  Ostala neželjena dejstva

  - Gastrointestinalni poremećaji: bol u stomaku, mučnina, povraćanje, slabo varenje, dijareja (proliv), opstipacija (zatvor) Ovi simptomi se ublažavaju kada se lek GLIORAL uzima sa jelom.

  - Poremećaji na nivou jetre: prijavljeni su pojedinačni slučajevi poremećaja u funkcionisanju jetre

  što može dovesti do žute prebojenost kože i očiju. U ovom slučaju odmah se javite lekaru. Ovi simptomi obično nestaju sa prestankom terapije. Vaš lekar će proceniti da li treba da prekinete sa terapijom.

  - Poremećaji na nivou oka: vid može biti narušen, naročito u početku terapije. Ovo je uslovljeno promenama u nivou šećera u krvi.

  Sa primenom derivata sulfonilureje opisani su slučajevi teških promena u broju krvnih ćelija i

  alergijskih inflamacija (zapaljenja) krvnih sudova, smanjenje natrijuma u krvi (hiponatremija). Simptomi žutice se obično povuku nakon prestanka terapije sa derivatima sulfonilureje, ali u pojedinačnim slučajevima mogu dovesti i do teškog oštećenja i gubitka funkcije jetre (opasno po život pacijenta).

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK GLIORAL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina

  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Nemojte koristiti lek GLIORAL posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju.


  Uslovi čuvanja


  Čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek GLIORAL


Sadržaj aktivne supstance:

1 tableta sadrži: gliklazida 80 mg


Sadržaj pomoćnih supstanci:

laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; povidon; skrob, preželatinizovan; natrijum-laurilsulfat; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek GLIORAL i sadržaj pakovanja


Izgled:

Okrugle tablete ravnih površina, bele do žućkastobele boje sa podeonom crtom na jednoj strani.. Pakovanje:

3 blistera sa po 10 tableta (30 tableta) u složivoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2012. godine


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za lek Glioral®; 80mg; 30 tableta: 515-01-6515-11-001 od 04.05.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines