FISKocr

Metoprolol XL Sandoz


UPUTSTVOZA LEK


Metoprolol XL Sandoz® film tablete sa modifikovanim oslobađanjem 47.5 mg

Pakovanje: blister, 3 x 10 kom

Metoprolol XL Sandoz® film tablete sa modifikovanim oslobađanjem95 mg

Pakovanje: blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: Salutas Pharma GmbH


Adresa: Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Metoprolol XL Sandoz i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Metoprolol XL Sandoz

 3. Kako se upotrebljava lek Metoprolol XL Sandoz

 4. Moguća neželjena dejstva Metoprolol XL Sandoz

 5. Kako čuvati lek Metoprolol XL Sandoz

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Metoprolol XL Sandoz I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Metoprolol XL Sandoz film tablete sa modifikovanim oslobađanjem sadrže metoprolol-sukcinat, koji pripada grupi lekova pod nazivom beta-blokatori.


  Koristi u lečenju:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Metoprolol XL Sandoz


  Lek Metoprolol XL Sandoz ne smete koristiti:  Ukoliko se bilo šta od pomenutog odnosi na Vas, ili niste sigurni, konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Neki lekovi mogu da utiču na terapiju lekom Metoprolol XL Sandoz ili ona može da utiče na njih, na primer:

  Primena leka Metoprolol XL Sandoz u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Lek Metoprolol XL Sandoz se ne sme koristiti tokom trudnoće i dojenja, jer je iskustvo sa ovim lekom


  ograničeno. Posavetujte se sa svojim lekarom.


  Uticaj leka Metoprolol XL Sandoz na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Metoprol XL Sandoz može da utiče na vašu sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama, te ne bi trebalo da vozite kola ili obavljate druge rizične poslove. Kada se uzima ovaj lek mogu se pojaviti vrtoglavice i zamor.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Metoprolol XL Sandoz


  Ovaj lek sadrži saharozu, glukozu i laktozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Metoprolol XL Sandoz


  Metoprolol XL Sandoz uvek uzimajte tačno onako kako vam je to propisao vaš lekar. Ako niste sigurni, pitajte svog lekara ili farmaceuta. Metoprolol XL Sandoz tablete sa modifikovanim oslobadjanjem su oblik leka koji obezbeđuje ujednačeno delovanje tokom celog dana i uzimaju se samo jednom dnevno, po mogućstvu ujutro. Metoprolol XL Sandoz može da se podeli na dva jednaka dela. Ne sme da se mrvi ili žvaće. Treba ga popiti sa najmanje pola čaše vode.


  Za oralnu upotrebu.


  Lek je namenjen za odrasle.


  Doza leka koja Vam je potrebna zavisi od stanja Vašeg organizma kao i istovremenog uzimanja drugih lekova. Uobičajeno doziranje:

  Hipertenzija: 47,5 mg – 95 mg jednom dnevno.

  Angina pektoris i srčane aritmije: 95 mg – 190 mg jednom dnevno.

  Stabilna srčana insuficijencija u kombinaciji sa drugim lekovima: početna doza je 11.88mg - 23.75 mg jednom dnevno. Ako je potrebno, doza se može postepeno povećavati do najviše 190 mg jednom dnevno.

  Profilaktička terapija nakon infarkta miokarda: 190 mg jednom dnevno. Funkcionalni srčani poremećaji sa palpitacijama: 95 mg jednom dnevno. Profilaksa migrene: 95 – 190 mg jednom dnevno.


  Metoprolol XL Sandoz® 47. 5 mg film tablete sa modifikovanim oslobađanjem

  Jedna film tableta sa modifikovanim oslobađanjem sadrži 47.5 mg metoprolol-sukcinata što odgovara 50 mg metoprolol-tartarata.

  Metoprolol XL Sandoz® 95 mg film tablete sa modifikovanim oslobađanjem

  Jedna film tableta sa modifikovanim oslobađanjem sadrži 95 mg metoprolol-sukcinata što odgovara 100 mg metoprolol-tartarata.


  Ako ste uzeli više leka Metoprolol XL Sandoz nego što je trebalo


  Ako ste slučajno uzeli više leka nego što Vam je propisano, obratite se odmah za savet Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Metoprolol XL Sandoz


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete svoju dozu Metoprolol XL Sandoz, uzmite je čim se setite. Sledeću dozu uzmite u odgovarajuće vreme. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Metoprolol XL Sandoz


  Nemojte da prestajete da uzimate lek Metoprolol XL Sandoz, a da se prethodno ne posavetujete sa svojim lekarom, jer neki simptomi bolesti (na primer, osećaj preskakanja srca i angina pektoris) mogu da se pogoršaju ako naglo prestanete da uzimate lek.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Metoprolol XL Sandoz, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  -umor.


  Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  -glavobolja, omaglica, hladne šake i stopala, usporen puls, osećaj lupanja srca (palpitacije), plitko disanje (ostajanje bez daha) tokom fizičke aktivnosti, bol u stomaku, mučnina, povraćanje, proliv, zatvor.


  Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  Bolovi u grudima, povećanje telesne mase, nesanica, noćne more, depresija, osećaj trnjenja (parestezije), osetljivost kože i osip, teže suženje bronhija, privremeno pogoršanje srčane slabosti, nagomilavanje tečnosti, tokom srčanog udara može doći do naglog pada krvnog pritiska.


  Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  Pojačano znojenje, opadanje kose, poremećaji ukusa, privremeno smanjenje seksualne sposobnosti, poremećaj pamćenja, konfuznost, nervoza, nelagodnost, halucinacije, pogoršanje postojeće psorijaze, preosetljivost na sunčevu svetlost, smanjeni broj trombocita-krvnih pločica, srčane aritmije, poremećaj srčanog ritma, povećane vrednosti transaminaza, poremećaji vida, suvoća i nadraženost očiju, zujanje u ušima.


  Nepoznata učestalost (učestalost se ne može proceniti iz dostupnih podataka)

  Oslabljena sposobnost koncentracije, grčevi u mišićima, simptomi slični konjuktivitisu, gangrena kod pacijenata sa teškim poremećajima cirkulacije, curenje nosa, suva usta, hepatitis, bolovi u zglobovima.

  Suva usta mogu da pojačaju rizik od karijesa, pa je stoga veoma važno da se zubi redovno i pažljivo peru i da se održava zubna higijena.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Metoprolol XL Sandoz


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  30 meseci.


  Nemojte koristiti Metoprolol XL Sandoz posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Metoprolol XL Sandoz:


Aktivna supstanca je: metoprolol-sukcinat. Metoprolol XL Sandoz® 47. 5 mg film tablete sa modifikovanim oslobađanjem

Jedna film tableta sa modifikovanim oslobađanjem sadrži 47.5 mg metoprolol-sukcinata.

Metoprolol XL Sandoz® 95 mg film tablete sa modifikovanim oslobađanjem

Jedna film tableta sa modifikovanim oslobađanjem sadrži 95 mg metoprolol-sukcinata.


Ostali sastojci su:

Jezgro tablete: celuloza, mikrokristalna (E460); krospovidon; talk; magnezijum-stearat; silicijum-dioksid,

koloidni, bezvodni; poliakrilat disprerzija, 30%

Sastav šećerne sfere: saharoza; skrob, kukuruzni; glukoza, tečna

Obloga film tablete (Opadry® II OY-L-28900): laktoza, monohidrat; hipromeloza; titan-dioksid (E171); makrogol 4000; za Metoprolol XL Sandoz 95 mg: gvožđe(III)-oksid, žuti (E172).


Kako izgleda lek Metoprolol XL Sandoz i sadržaj pakovanja Metoprolol XL Sandoz® 47. 5 mg film tablete sa modifikovanim oslobađanjem Bele, ovalne tablete, sa podeonom crtom sa obe strane. Metoprolol XL Sandoz® 95 mg film tablete sa modifikovanim oslobađanjem Svetložute, ovalne tablete, sa podeonom crtom sa obe strane.


U kartonskoj kutiji nalazi se 3 PP/Al blistera sa po 10 tableta (ukupno 30 tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1, Barleben, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Metoprolol XL Sandoz 47.5 mg 30 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem: 2547/2009/12......... 515-01-02559-13-001 od 04.11.2013.

Metoprolol XL Sandoz 95 mg 30 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem: 2549/2009/12......... 515-01-02564-13-001 od 04.11.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z