FISKocr

Ventolin


UPUTSTVO ZA LEK


Ventolin®, suspenzija za inhalaciju pod pritiskom, 100 mikrograma/doza

Pakovanje: inhalator pod pritiskom sa dozerom, 200 x 100 mikrograma/doza


Proizvođač: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Adresa: Ul.Grunwaldzka 189, Poznan, Poljska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Ventolin®, 100 mikrograma/doza, suspenzija za inhalaciju pod pritiskom


INN


salbutamol


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ventolin® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ventolin®

 3. Kako se upotrebljava lek Ventolin®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ventolin®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Ventolin® I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Ventolin® sadrži aktivnu supstancu salbutamol (u obliku salbutamol-sulfata). Salbutamol pripada grupi lekova koji se nazivaju bronhodilatatori.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Ventolin®


  Lek Ventolin® ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Ventolin®


  Lek Ventolin® uvek uzimajte isključivo u skladu sa preporukom Vašeg lekara. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom, medicinskom sestrom ili farmaceutom.


  Odrasli i deca


Inhaler nemojte primenjivati češće nego što Vam je Vaš lekar propisao. Obavestite Vašeg lekara ukoliko Vam se čini da lek nema isti efekat kao prilikom dosadašnje primene, jer može doći do pogoršanja Vaše bolesti i možda će Vam biti potrebna primena drugog leka.


Ukoliko dođe do pogoršanja sviranja u grudima ili do pogoršanja disanja, u hitnim slučajevima, Vaš lekar će Vam propisati povećanje doze. Veoma je važno pridržavati se instrukcija lekara u pogledu broja inhalacija koje je potrebno da primenite i koliko često.


Testiranje Vašeg inhalera


 1. Prilikom prve primene inhalera, proverite da li pravilno radi. Uklonite poklopac sa nastavka za usta blagim pritiskom palca i kažiprsta na njegove bočne strane i odvojite ih.


 2. Da bi se uverili da radi, dobro ga protresite, udaljite nastavak za usta od Vas i pritisnite bočicu kako bi oslobodili dozu leka u vazduh. Ukoliko niste koristili inhaler nedelju dana ili duže, oslobodite dve doze leka u vazduh.


Upotreba Vašeg inhalera


Važno je da neposredno pre upotrebe Vašeg inhalera počnete da dišete što je sporije moguće.

 1. Sedite ili stojte uspravno prilikom upotrebe Vašeg inhalera.

 2. Uklonite poklopac sa nastavka za usta (kako je prikazano na prvoj slici). Proverite unutrašnjost i spoljašnjost kako bi bili sigurni da je nastavak čist i da ne sadrži strana tela.

 3. Protresite inhaler 4 do 5 puta kako bi se uverili da nema neučvršćenih delova i da je sadržaj inhalera ravnomerno promešan.


 4. Držite inhaler uspravno sa palcem postavljenim na bazu inhalera, ispod nastavka za usta. Izdahnite duboko koliko god možete. Ne udišite ponovo vazduh.


 5. Postavite nastavak za usta u usta, između zuba i obuhvatite ga usnama. Nemojte zagristi.


 6. Udahnite kroz usta. Neposredno nakon što počnete da udišete vazduh, pritisnite nadole vrh inhalera kako bi se oslobodila jedna doza leka. Navedeni korak činite dok još uvek udišete mirno i duboko.


 7. Zadržite dah, izvadite inhaler iz usta i uklonite prst sa vrha inhalera.

  Zadržite dah tokom nekoliko narednih sekundi ili koliko dugo Vam odgovara.


 8. Ukoliko Vam je lekar preporučio da primenite dve doze leka, sačekajte približno pola minuta pre primene naredne doze, ponavljanjem postupka od koraka broj 3 do 7.

 9. Nakon upotrebe uvek ponovo postavite poklopac na nastavak za usta kako bi se zaštitio od prašine. Poklopac postavite čvrsto ga potiskujući, tako da ulegne na mesto.


  Prvih nekoliko puta vežbajte ispred ogledala. Ukoliko primetite "maglu" koja izlazi sa vrha inhalera ili sa strane Vaših usta, potrebno je da ponovite postupak.


  Maloj deci može biti potrebna pomoć roditelja koji mogu rukovati inhalerom umesto njih. Uputite dete da izdahne i upotrebite inhaler neposredno nakon što dete počne da udiše vazduh. Uvežbavajte tehniku zajedno. Možda će vam pomoći upotreba Volumatic ili Babyhaler komora za inhalaciju ukoliko lek Ventolin® primenjujete kod beba ili dece mlađe od 5. godine života - razgovarajte sa Vašim lekarom ukoilko smatrate da


  Vam je potrebno neko od navedenih medicinskih sredstava.


  Starijoj deci ili osobama sa slabim rukama može biti lakše da drže inhaler sa obe ruke. Postavite oba kažiprsta na vrh inhalera i oba palca na bazu inhalera ispod nastavka za usta. Vaš lekar, medicinska sestra ili farmaceut će biti u mogućnosti da Vas posavetuju.


  Čišćenje

  Važno je da očistite Vaš inhaler najmanje jednom nedeljno, kako biste sprečili da se blokira. Da biste očistili Vaš inhaler:


Ako ste uzeli više leka Ventolin® nego što je trebalo


Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Ventolin® nego što je potrebno, posavetujte se sa Vašim lekarom što je pre moguće.

Može doći do pojave sledećih neželjenih dejstava:


Ako naglo prestanete da uzimate lek Ventolin®


Nemojte prekidati terapiju lekom Ventolin® bez preporuke Vašeg lekara.


Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi primene leka, posavetujte se sa Vašim lekarom, medicinskom sestrom ili farmaceutom.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Ukoliko se vaše disanje ili zviždanje u grudima pogoršava neposredno nakon upotrebe inhalera, odmah prekinite sa primenom leka i odmah obavestite Vašeg lekara.


  Kao i prilikom primene drugih lekova, primena leka Ventolin® može prouzrokovati pojavu neželjenih dejstava, iako se neće javiti kod svih osoba. Prilikom primene leka Ventolin® može doći do pojave sledećih neželjenih dejstava:


  Alergijske reakcije (javljaju se kod manje od 1 na 10 000 osoba):

  Ukoliko imate alergijsku reakciju, prekinite sa primenom leka Ventolin® i odmah se javite lekaru. Simptomi alergijske reakcije uključuju: otok lica, usana, usta, jezika ili grla koji može otežati gutanje ili disanje, osip

  praćen svrabom, malaksalost i zbunjenost i kolaps.


  Posavetujte se sa Vašim lekarom što je pre moguće ukoliko:

 2. KAKO ČUVATI LEK Ventolin®


  Čuvati van domašaja dece!


  Ukoliko se inhalator jako ohladi, izvadite metalnu bočicu iz plastičnog raspršivača i zagrejte je u rukama nekoliko minuta pre upotrebe. Nikada ne koristite ništa drugo za zagrevanje inhalatora.


  Metalna bočica je pod pritiskom. Metalnu bočicu ne bušiti, ne lomiti i ne spaljivati čak i kada je prazna.


  Lekove ne odlagati putem otpadnih voda ili otpada iz domaćinstva. Potražite savet Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Takve mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


  Rok upotrebe 2 godine Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 30° C.


 3. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Ventolin®


  Svaka doza sadrži 100 mikrograma salbutamola (u obliku salbutamol-sulfata)


  Pomoćne supstance: 1,1,1,2 - tetrafluoroetan (Propelent GR106642X - HFA 134a)


  Kako izgleda lek Ventolin® i sadržaj pakovanja


  Lek Ventolin® je upakovan u kontejner pod pritiskom od aluminijumske legure zatvoren ventilom za doziranje, aktivatorom i kapicom za zaštitu od prašine.

  Svaka bočica sadrži 200 doza od po 100 mikrograma salbutamola (u obliku salbutamol-sulfata)


  Nosilac dozvole i Proizvođač


  Nosilac dozvole:

  Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

  Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


  Proizvođač:

  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Ul.Grunwaldzka 189, Poznan, Poljska


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


  Septembar, 2011.


  Režim izdavanja leka:


  Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


  Broj i datum dozvole:


  Broj i datum dozvole za lek Ventolin®; 100mcg/dozi; suspenzija za inhalaciju pod pritiskom:

  515-01-1945-11-001 od 01.11.2011


  Test o kontroli astme (ACT™)


  Test o kontroli astme predstavlja način na koji možete brzo proceniti kontrolu astme, dobijajući jednostavan rezultat od 1 do 25. Zdravstveni radnik Vam može postaviti dodatna pitanja u toku konsultacije.


  Da li kontrolišete astmu? Da li astma kontroliše Vas? Ovde možete pronaći odgovore.


  Korak 1: Pažljivo pročitajte svako od dole navedenih pitanja, zaokružite broj pored odgovora za svako pitanje i upišite broj u polje “rezultat”.


  Korak 2: Saberite sve brojeve navedene u polju “rezulat”, kako biste dobili konačan rezultat Testa o kontroli astme.


  Korak 3: Koristite tabelu sa rezultatima kako biste procenili stepen kontrole astme.


  Rezultat: 25


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z