Moozeeck

KLOPIDOGREL


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


KLOPIDOGREL, 75 mg, film tablete, 2 x 14 film tableta

(klopidogrel)


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


KLOPIDOGREL, 75 mg, film tablete INN: klopidogrel


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake

bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek KLOPIDOGREL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek KLOPIDOGREL

 3. Kako se upotrebljava lek KLOPIDOGREL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek KLOPIDOGREL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KLOPIDOGREL I ČEMU JE NAMENJEN?


  Klopidogrel, aktivni sastojak film tableta KLOPIDOGREL, pripada grupi lekova koji se nazivaju antitrombocitni lekovi. Trombociti (krvne pločice) se nakupljaju u toku procesa zgrušavanja krvi. Sprečavanjem nakupljanja trombocita u krvi, antitrombocitni lekovi smanjuju mogućnost stvaranja krvnih ugrušaka (tzv. tromboze).


  Klopidogrel sprečava stvaranje krvnih ugrušaka (tromba) u krvnim sudovima (arterijama). Taj poremećaj se zove aterotromboza i može dovesti do aterotrombotičkih stanja, kao što su moždani udar, srčani udar ili smrt.


  Vaš lekar Vam može propisati ovaj lek u cilju sprečavanja stvaranja krvnih ugrušaka i smanjivanja rizika od pojave ozbiljnih događaja kao što su:

  1. ateroskleroza (zadebljanje ili suženje arterija)

  2. srčani udar, moždani udar ili poremećaj koji se zove bolest perifernih arterija ili

  3. jak bol u grudima (nestabilna angina) ili infarkt miokarda (srčani udar). Za lečenje ovog stanja Vaš lekar Vam može ugraditi stent u začepljenu ili suženu arteriju kako bi se ponovo uspostavio efikasan protok krvi.


  Prepisaće Vam i acetilsalicilnu kiselinu („aspirin“ – lek koji se koristi za ublažavanje bolova i snižavanje temperature, ali i za sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KLOPIDOGREL


  Lek KLOPIDOGREL ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KLOPIDOGREL


  Uvek se pridržavajte preporuka Vašeg lekara u vezi načina kao i vremena uzimanja leka. Ukoliko imate neka pitanja obratite se Vašem lekaru.


  Uobičajena doza preparata KLOPIDOGREL je jedna tableta od 75 mg dnevno. Klopidogrel se može uzimati i za vreme obroka kao i van obroka. Lek treba uzimati redovno, uvek u isto doba dana.


  Ako ste imali jake bolove u grudima, Vaš lekar Vam može propisati 300 mg klopidogrela, na početku lečenja (4 tablete od 75 mg).


  Ako je planiran bilo kakav hirurški zahvat (uključujući i stomatološki), treba da obavestite lekara da uzimate Klopidogrel.


  Ne prekidajte terapiju klopidogrelom bez saveta lekara.


  Ako ste uzeli više leka KLOPIDOGREL nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi zbog povećanog rizika od krvarenja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek KLOPIDOGREL


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek KLOPIDOGREL


  Ne prekidajte lečenje lekom KLOPIDOGREL bez saveta Vašeg lekara. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek KLOPIDOGREL, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva.


  Obavestite odmah Vašeg lekara ako imate:


  Najčešće neželjeno dejstvo (kod 1-10 pacijenata od 100 pacijenata) je krvarenje, u obliku modrica, hematoma (neuobičajeno krvarenje ili modrica ispod kože), krvarenje iz nosa, pojava krvi u mokraći, krvarenje u želucu ili crevima. U malom broju slučajeva, zabeležena su krvarenja u oku, glavi, plućima ili zglobovima.


  U slučaju da se povredite ili posečete, krvarenje iz rane može trajati malo duže nego obično. To je povezano sa načinom delovanja leka. Za male posekotine ili ozlede, kao što su npr. one nastale tokom brijanja, ne treba se brinuti. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, odmah kontaktirajte Vašeg lekara.


  Ostala neželjena dejstva koja se mogu javiti su:

  Često (kod 1-10 pacijenata od 100 pacijenata): proliv (dijareja), bol u stomaku, loše varenje ili gorušica. Povremeno (kod 1-10 pacijenata od 1000 pacijenata): glavobolja, čir u želucu, mučnina, povraćanje, zatvor (opstipacija), nadutost stomaka i gasovi, ospa, svrab, vrtoglavica, osećaj bockanja i utrnulosti.

  Retko (kod 1-10 pacijenata od 10 000 pacijenata): vertigo (vrtoglavica).

  Veoma retko (kod manje od 1 pacijenta na 10 000 pacijenata): žutica, jak bol u stomaku sa ili bez bola u leđima; groznica, otežano disanje, ponekad uz kašalj; generalizovane alergijske reakcije, oticanje usana, plikovi po koži; upala u usnoj šupljini (stomatitis); pad krvnog pritiska, konfuzija (zbunjenost), halucinacije, bol u zglobovima i mišićima, poremećaj ukusa.


  Vaš lekar može primetiti i promene u rezultatima testova ispitivanja krvi i urina.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK KLOPIDOGREL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:

  2 (dve) godine. Nemojte koristiti lek KLOPIDOGREL posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:

  Čuvati na temperaturi do 30 oC, u originalnom pakovanju, u cilju zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek KLOPIDOGREL Aktivne supstance su: KLOPIDOGREL, 75 mg, film tablete:

1 film tableta sadrži: 75 mg klopidogrela (u obliku klopidogrel-hidrogensulfata).


Ostali sastojci su:


KLOPIDOGREL, 75 mg, film tablete

Jezgro: Laktoza, bezvodna; manitol; hidroksipropilceluloza; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; krospovidon; ulje ricinusa, hidrogenizovano; natrijum-laurilsulfat.

Film: Opadry II pink : gvožđe-oksid, crveni E 172; gvožđe-oksid, žuti E 172; gvožđe-oksid, crni E 172;

Hipromeloza; Titan-dioksid (E 171); Laktoza-monohidrat; Triacetin.


Kako izgleda lek KLOPIDOGREL i sadržaj pakovanja


KLOPIDOGREL, 75 mg, film tablete:

Okrugle, bikonveksne, ružičaste film tablete.

Blister (oPA/Al/PVC/Al folija). U kutiji se nalaze dva blistera, svaki sa po 14 film tableta, ukupno 28 film

tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Mart, 2011.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Klopidogrel 75 mg film tablete: 515-01-2220-10-001 od 11.05.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z