Moozeeck

Klacid


UPUTSTVO ZA LEK


Klacid®, 500 mg, film tableta, 14 tableta


Proizvođač: AbbVie S r.L.


Adresa: S.R. 148 Pontina, Km 52, SNC- Campoverde di Aprilia, Aprilia, Italija


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Abbott Laboratories S.A.

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 115d, Beograd


Klacid®, 500 mg, film tableta klaritromicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Klacid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Klacid

 3. Kako se upotrebljava lek Klacid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Klacid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Klacid I ČEMU JE NAMENJEN


  Jedna film tableta leka Klacid sarži 500 mg klaritromicina.

  Klacid je antibiotik koji pripada grupi makrolidnih antibiotika. Antibiotici zaustavljaju rast bakterija koje izazivaju infekcije.

  Klacid tablete se koriste za lečenje infekcija kao što su:

  1. infekcije donjih disajnih puteva pluća, kao što je bronhitis i zapaljenje pluća;

  2. infekcije gornjih disajnih puteva kao što je infekcija grla i sinusa;

  3. infekcije kože i mekih tkiva;

  4. infekcije Helicobacter pylori kod pacijenata sa čirom na dvanaestopalačnom crevu Lek Klacid MR namenjen je odraslima i deci starijoj od 12 godina.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Klacid

  Lek Klacid ne smete koristiti:

  Nemojte uzimati Klacid :

  Klacid tablete nisu namenjene za primenu kod dece mlađe od 12 godina. Kada uzimate lek Klacid posebno vodite računa:


  Klacid ne pokazuju interakciju sa oralnim kontraceptivima.

  Uzimanje leka Klacid sa hranom ili pićima


  Nema posebnih preporuka.


  Primena leka Klacid u periodu trudnoće i dojenja


  Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ako ste trudni, mislite da ste trudni ili ako dojite pre nego što počnete da uzimate ovaj lek jer bezbednost primene leka Klacid u trudnoći ili tokom dojenja nije utvrđena.


  Uticaj leka Klacid na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Lek Klacid može izazvati vrtoglavicu i pospanost. U slučaju da lek Klacid ima ovakvo dejstvo na Vas, nemojte voziti niti upravljati mašinama.

  Važne informacije o nekim sastojcima leka Klacid


  Nema posebnih upozorenja.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Klacid


  Nemojte davati Klacid film tablete deci mlađoj od 12 godina. Lekar će propisati drugi lek koji je odgovarajući za Vaše dete.


  Lek Klacid uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Uobičajena doza:


  Za infekcije pluća, grla ili sinusa i infekcije kože i mekog tkiva:

  Uobičajena doza Klacid film tableta za odrasle i decu stariju od 12 godina je 250 mg dva puta dnevno tokom 6

  do 14 dana, na primer jedna tableta od 250 mg ujutro i jedna rano uveče. Vaš lekar Vam može povećati dozu do 500 mg dva puta dnevno kod teških infekcija.

  Klacid tablete treba progutati sa najmanje pola čaše vode.


  Za terapiju infekcija izazvanih Helicobacter pylori koja je u vezi sa čirom na dvanastopalačnom crevu: Postoji više efikasnih terapijskih kombinacija za lečenje Helicobacter pylori u kojima se Klacid film tablete uzmaju zajedno s jednim ili dva druga leka.

  Ove kombinacije uključuju sledeće i obično traju od 6 do 14 dana:

  1. Jedna Klacid film tableta od 500 mg dva puta dnevno zajedno sa 1000 mg amoksicilina uzetim dva puta dnevno, plus 30 mg lansoprazola, dva puta dnevno.

  2. Jedna Klacid film tableta od 500 mg dva puta dnevno zajedno sa 400 mg metronidazola uzetog dva puta dnevno, plus 30 mg lansoprazola, dva puta dnevno.

  3. Jedna Klacid film tableta od 500 mg dva puta dnevno zajedno sa 1000 mg amoksicilina uzetim dva puta dnevno ili zajedno sa 400 mg metronidazola uzetog dva puta dnevno, plus 40 mg omeprazola dnevno.

  4. Jedna Klacid film tableta od 500 mg dva puta dnevno zajedno sa 1000 mg amoksicilina uzetim dva puta dnevno, plus 20 mg omeprazola uzetim jedanput dnevno.

  5. Jedna Klacid film tableta od 500 mg tri puta dnevno zajedno sa 40 mg omeprazola jedanput dnevno.


  Kombinacija lekova koju Vam je propisao lekar može biti nešto različita od ovih navedenih. Vaš lekar će odlučiti koja terapijska kombinacija je najbolja za Vas. Ako niste sigurni koje tablete treba da uzmete ili koliko dugo treba da ih uzimate molimo Vas obratite se Vašem lekaru.


  Kako primena klaritromicina u dozi od 250 mg nije moguća sa Klacid film tabletama jačine 500 mg, treba koristiti dostupan lek odgovarajuće jačine..


  Ako ste uzeli više leka Klacid nego što je trebalo


  Ako ste slučajno uzeli više leka Klacid u toku jednog dana nego što Vam je propisao Vaš lekar ili je dete slučajno progutalo nekoliko tableta, odmah potražite medicinsku pomoć. Predoziranje lekom Klacid najverovatnije će dovesti do povraćanja i bolova u stomaku.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Klacid


  Ako ste zaboravili da uzmete Klacid tablete, uzmite ih odmah kada se setite. Ne uzimajte više tableta dnevno nego što Vam je to Vaš lekar propisao.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Klacid


  Nemojte prestati da uzimate lek Klacid, čak i ako se osećate bolje. Važno je da lek uzimate onoliko dugo koliko Vam je lekar rekao, jer se simptomi mogu ponovo vratiti.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Klacid , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Ako tokom primene leka Klacid primetite sledeće rekacije, odmah prestanite sa upotrebom leka i javite se svom lekaru:


  Česta neželjena dejstva uključuju:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta. Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK Klacid


  Držati lek Klacid van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  3 godine


  Ne koristiti lek posle datuma naznačenog na pakovanju, odnosno, blisteru!

  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Klacid


Sadržaj aktivnih supstanci: jedna film tableta sadrži 500 mg klaritromicina.


Sadržaj pomoćnih supstanci: Kroskarmeloza-natrijum; celuloza, mikrokristalna; silicijum-dioksid,; povidon; stearinska kiselina; magnezijum-stearat; talk; hipromeloza; sorbitanmonooleat; propilenglikol; titan-dioksid; vanilin; hinolin žuto E-104; hidroksipropilceluloza; sorbinska kiselina.


Kako izgleda lek Klacid i sadržaj pakovanja


Klacid film tablete su ovalne film tablete svetložute boje ravne sa obe strane. 14 film tableta u dva PVC/PVDC/Alu blistera sa po 7 film tableta.

Spoljnje pakovanje je kartonska kutija.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Predstavništvo Abbott Laboratories S.A. Bulevar Mihajla Pupina 115d, Beograd


Proizvođač:

AbbVie S.r.L.

S.R. 148 Pontina, Km 52, SNC- Campoverde di Aprilia, Aprilia, Italija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-06908-13-001 od 13.06.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z