Moozeeck

Latanox


UPUTSTVO ZA LEK


Latanox kapi za oči, rastvor, 50mcg/mL Pakovanje: ukupno 2,5mL, bočica sa kapaljkom,1 x 2,5 mL


Latanox kapi za oči, rastvor, 50mcg/mL Pakovanje: ukupno 3 kom, bočica sa kapaljkom, 3 x 2,5mL

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: “JADRAN”- Galenski laboratorij d.d.


Adresa: Pulac b.b., 51000 Rijeka, Hrvatska


Podnosilac zahteva: “JADRAN”- Galenski laboratorij d.d. Predstavništvo Beograd Adresa: Mirijevski bulevar 37a, 11000 Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Latanox; 50 mcg/mL, kapi za oči, rastvor INN: latanoprost

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Latanox i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Latanox

 3. Kako se upotrebljava lek Latanox

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Latanox

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LATANOX I ČEMU JE NAMENJEN


  Latanox kapi za oči pripadaju grupi lekova poznatih kao analozi prostaglandina. Deluju tako što povećavaju oticanje tečnosti iz unutrašnjosti oka u krvotok.

  Latanox se koristi za lečenja oboljenja poznatih pod nazivom glaukom otvorenog ugla i očna hipertenzija. Oba oboljenja su povezana sa povećanim pritiskom oka, što može uticati na Vaš vid.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LATANOX


  Latanox mogu upotrebljavati odrasli, muškarci i žene (uključujući stariju populaciju), ali se ne preporučuje upotreba osobama mlađim od 18 godina.


  Latanox kapi za oči ne smete da uzimate:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LATANOX


Uzimajte lek Latanox tačno tako kako Vam je lekar rekao. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Uobičajeno doziranje za odrasle (uključujući stariju populaciju) je jedna kap jednom dnevno u obolelo oko (ili oči). Najbolje je ukapati kapi uveče.

Nemojte koristiti Latanox kapi više od jednom dnevno, jer se češćom primenom efikasnost terapije smanjuje.

Latanox kapi koristite kako Vam je lekar rekao i ne prekidajte sa upotrebom dok Vam lekar ne kaže.


Ako nosite kontaktna sočiva:

Ukoliko nosite kontaktna sočiva, izvadite ih iz očiju. Posle ukapavanja Latanox kapi sačekajte 15 minuta pre nego što ih vratite.


Uputstvo za upotrebu

 1. Operite ruke i udobno sedite ili stanite

 2. Odvrnite zaštitni poklopac. Zadržite ga.

 3. Prstom nežno povucite donji kapak obolelog oka.

 4. Vrh bočice postavite blizu oka, ali tako da ga ne dodiruje.

 5. Pritisnuti bočicu tako da jedna kap uđe u oko, a zatim pustiti kapak

 6. Prstom pritiskati ugao obolelog oka u blizini nosa u trajanju od 1 minuta. Ne otvarati oko.

 7. Ponoviti sa drugim okom, ukoliko Vam je tako Vaš lekar rekao.

 8. Zatvorite bočicu zaštitnim poklopcem.


Ako koristite Latanox sa još nekim kapima za oči

Sačekajte najmanje 5 minuta između korišćenja Latanoxa i drugih kapi za oči.


Ako ste uzeli više leka Latanox nego što je trebalo

Ukoliko ste stavili previše kapi u oči, može doći do blage iritacije oka, suzenja ili pojave crvenila. Ovo je prolazno, ali ukoliko ste zabrinuti potražite savet od Vašeg lekara.

Ukoliko ste slučajno progutali Latanox kapi, obratite se svom lekaru što pre.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Latanox


Ukoliko ste propustili da uzmete dozu, uzmite sledeću dozu prema uobičajenom rasporedu. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu!

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


Ako ste prestali da uzimate lek Latanox

Pre nego što prestanete da koristite Lanatox kapi za oči, porazgovarajte sa Vašim lekarom.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i bilo koji drugi lek, Latanox kapi za oči mogu da izazovu neželjena dejstva, iako se ne javljaju kod svih pacijenata.

  Veoma česta neželjena dejstva (javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata):

 2. KAKO ČUVATI LEK LATANOX


  Rok upotrebe

  18 meseci.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja bočice: 4 nedelje.

  Lek se ne sme upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju!


  Čuvanje

  Držati lek Latanox van domašaja dece!

  Neotvorenu bočicu čuvati u frižideru (između 2°C i 8°C), zaštićeno od svetlosti. Nakon otvaranja, čuvati na temperaturi ispod 25°C, ali ne u frižideru.

  Kada se ne koriste, Latanox kapi držati u originalnom pakovanju kako bi bile zaštićene od svetlosti. Lek ne prosipati u otpadne vode i ne bacati sa kućnim otpadom. Pitajte farmaceuta kako da bacite

  lekove koji se više ne upotrebljavaju. Ove mere će pomoći zaštiti životne sredine.


 3. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Latanox


Aktivna supstanca: latanoprost 0,005% (50 mikrograma/1 ml)

Pomoćne supstance: benzalkonijum-hlorid; natrijum-hlorid; natrijum-dihidrogen fosfat, monohidrat (E339a) i dinatrijum-hidrogen fosfat, bezvodni (E339b), rastvoreni u vodi za injekcije


Kako izgleda lek Latanox i sadržaj pakovanja

Bistra i bezbojna tečnost, bez mehaničkih onečišćenja.

Pakovanje je plastična bočica sa kapaljkom i zatvaračem sa sigurnosnim prstenom od polietilena.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

“JADRAN”- Galenski laboratorij d.d. predstavništvo Beograd, Mirijevski bulevar 37a,

11000 Beograd, Srbija Proizvođač:

“JADRAN”- Galenski laboratorij d.d. , Pulac b.b., 51000 Rijeka, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Latamox kapi za oči, rastvor 1 x 2,5mL (50mcg/mL): 515-01-7406-10-001 od 15.08.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Latamox kapi za oči, rastvor 3 x 2,5mL (50mcg/mL): 515-01-7407-10-001 od 15.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z