FISKocr

Portalak


UPUTSTVO ZA LEK


Portalak®, sirup, 66,7 g/ 100 mL,

Pakovanje: boca, 1 x 500 mL

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Portalak®, 66,7 g/100 mL, sirup


INN:

laktuloza


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Portalak i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Portalak

 3. Kako se upotrebljava lek Portalak

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Portalak

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Portalak I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Portalak sadrži aktivnu supstancu laktulozu koja pripada grupi lekova koji se zovu laksativi. Portalak se koristi za lečenje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Portalak

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma,

  preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Nemojte uzimati lek Portalak ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Portalak

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Portalak. Ne prekidajte tretman dok se ne

  posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  Uvek uzimajte lek Portalak tačno onako kako Vam je Vaš lekar propisao. On će propisati dozu prikladnu za Vas. Ukoliko niste sigurni kako da uzimate ovaj lek, neophodno je da proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Portalak sirup možete uzeti nerazblažen, ili razblažen u vodi ili voćnom soku.


  Dozu Portalak sirupa treba individualno prilagoditi, tako da se željeni efekat postigne bez izazivanja proliva. Vreme potrebno da lek počne da deluje obično iznosi 2- 3 dana. Po regulisanju stolice, doza se može smanjiti i individualno prilagoditi.


  Opstipacija(zatvor):

  Odrasli (uključujući starije pacijente) i adolescenti: uobičajena početna doza je 15 mL (1 velika

  kašika) dva puta dnevno.

  Deca uzrasta 5-10 godina: uobičajena početna doza je 10 mL (2 male kašike) dva puta dnevno.

  Deca mlađa od 5 godina: uobičajena početna doza je 5 mL (1 mala kašika) dva puta dnevno.

  Odojčad (do 1 godine): uobičajena početna doza je 2,5 mL (1/2 male kašike) dnevno ili 2,5 mL dva puta dnevno.


  Hepatičnaencefalopatija:

  Odrasli: uobičajena početna doza je 30-50 mL tri puta na dan.


  Deca:

  U ovoj indikaciji se ne primenjuje kod dece.


  Ako ste uzeli više leka Portalak nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Portalak odmah prestanite sa uzimanjem leka i porazgovarajte sa Vašim

  lekarom ili farmaceutom.


  Može doći do pojave proliva i bola u stomaku.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Portalak

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Preskočite propuštenu dozu i vodite računa da sledeću propisanu dozu uzmete tačno na vreme.


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu leka na vreme, uzmite je čim se setite. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, preskočite propuštenu dozu. Ne uzimajte duplu dozu kako bi nadomestili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Portalak

  Ne prekidajte lečenje lekom Portalak bez saveta Vašeg lekara.


  Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i ostali lekovi i lek Portalak može imati neželjena dejstva, ali ne moraju svi da ih imaju.


  Zabeležena neželjena dejstva koja se mogu javiti tokom terapije lekom Portalak su:

 5. KAKO ČUVATI LEK Portalak Rok upotrebe

  Rok upotrebe je 3 godine.


  Lek se ne sme primeniti nakon isteka roka upotrebe koji je utisnut na pakovanju!


  Čuvanje


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Čuvati na temperaturi do 250C. Ne zamrzavati zbog mogućnosti kristalizacije laktuloze!


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Portalak


Aktivna supstanca je laktuloza.


100 mL Portalak sirupa sadrži 66,7 g laktuloze. Jedna kašika od 15 mL sirupa sadrži 10 g laktuloze. Pomoćne supstance:

voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Portalak i sadržaj pakovanja

Bistra, viskozna tečnost, svetložute do svetlobraon-žute boje.

Boca od polietilena visoke gustine, zapremine 500 mL, sa zatvaračem sa navojem od polipropilena. Spoljnje pakovanje je kartonska kutija.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Oktobar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-2724-12-001 od 26.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z