FISKocr

Biprol


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Biprol, tablete, 5 mg, 3 x 10kom, blister, kutija Biprol, tablete, 10 mg, 3 x 10kom, blister, kutija


Proizvođač: Farmal d.d.

Adresa: Branitelja domovinskog rata 8, Ludbreg, Hrvatska

Podnosilac zahteva: DE-TA-P d.o.o.


Adresa: Radnička 73, Valjevo, Srbija


Biprol tablete 5 mg

Biprol tablete 10 mg


INN: bisoprolol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Biprol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Biprol

 3. Kako se upotrebljava lek Biprol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Biprol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Biprol I ČEMU JE NAMENJEN


  Biprol je namenjen za lečenje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Biprol


  Pre uzimanja tableta proverite da li smete da uzmete Biprol.


  Lek Biprol ne smete koristiti:


  Uzimanje leka Biprol sa hranom ili pićima


  Alkohol može da poveća antihipertenzivni uticaj Biprola.


  Primena leka Biprol u periodu trudnoće i dojenja


  Pre primene Biprola, upozorite svog lekara ukoliko ste trudni ili nameravate da zatrudnite.


  Biprol sme da se koristi u trudnoći samo posle pažljive lekarske procene koristi prema riziku uzimanja leka.

  Potrebno je pažljivo nadgledati palacentarni i uterini protok krvi, kao i razvoj ploda.

  Ukoliko je trudnica uzimala Biprol, novorođenče je potrebno nadzirati posle porođaja, a naročito u prva tri dana života, kada mogu da se pojave simptomi snižavanja koncentracije glukoze u krvi i usporen puls.


  Nema dovoljno iskustva sa upotrebom Biprola u periodu dojenja, pa se dojenje za vreme lečenja Biprolom ne preporučuje.


  Uticaj leka Biprol na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Kod ispitivanja pacijenata sa koronarnom bolešću, bisoprolol nije pokazao uticaj na sposobnost upravljanja vozilima. Međutim, zbog varijabilnog individualnog odgovora na lek, sposobnost upravljanja vozilima i mašinama, ili rada na podlozi bez čvrstog oslonca, može da bude narušena.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Biprol


  Ovaj lek sadrži laktozu. Pacijenti sa retkim naslednim oboljenjima netolerancije na galaktozu, deficijencije Lapp laktaze ili malapsorpcije glukoze i galaktoze, ne treba da koriste ovaj lek.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Biprol


  Doziranje je individualno, a zavisi od težine bolesti, starosti i zdravstvenog stanja pacijenta.


  Jednom dnevno, najbolje ujutru, tabletu progutajte sa vodom. Pokušajte da uzimate tabletu uvek u isto vreme. Tablete se mogu uzimati nezavisno od jela.


  Visoki krvni pritisak (hipertenzija)

  Preporučena doza je 5 mg jednom dnevno, osim ako lekar nije drugačije propisao.

  Ako učinak nije odgovarajući, doza može da se poveća na 10 mg jednom dnevno. Dalje povećanje opravdano je samo u posebnim slučajevima.


  Koronarna bolest (angina pectoris)

  Preporučena doza je 5 mg jednom dnevno, osim ako lekar nije drugačije propisao. Ako

  učinak nije odgovarajući, doza može da se poveća na 10 mg jednom dnevno. Dalje povećanje doze opravdano je samo u posebnim slučajevima.


  Deca

  Obzirom na činjenicu da ima vrlo malo iskustva sa upotrebom Biprola, kod dece ovaj lek ne sme da se upotrebljava.


  Stariji pacijenti

  Prilagođavanje doze obično nije potrebno.


  Pacijenti sa smanjenom funkcijom bubrega i jetre

  Ukoliko imate blago ili umereno oštećenje rada bubrega ili jetre, dozu leka ne treba prilagođavati.

  Kod teškog poremećaja rada bubrega (klirens kreatinina <20 ml/min) ili ozbiljnih poremećaja rada jetre, najveća preporučena doza je 10 mg Biprola jednom dnevno.


  Ako ste uzeli više leka Biprol nego što je trebalo

  Nemojte da uzmete više tableta nego što Vam lekar preporuči. Ukoliko uzmete previše tableta, odmah se obratite Vašem lekaru ili najbližoj bolnici. Pokažite im kutiju sa tabletama koje ste uzeli.

  Najčešći znakovi predoziranja Biprolom su: usporen rad srca (bradikardija), stezanje bronha (bronhospazam), osetno snižavanje krvnog pritiska, akutna insuficijencija srca, pad koncentracije šećera u krvi (hipoglikemija)


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Biprol

  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Biprol, izostavite preskočenu dozu. Sledeću dozu uzmite u uobičajeno vreme. Ukoliko ste zabrinuti, pitajte za savet Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Biprol


  Ne prekidajte uzimanje leka Biprol naglo, bez prethodne konsultacije sa lekarom. On će vam reći da li i kad možete prekinuti uzimanje ovog leka.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Pacijenti obično dobro podnose Biprol. Tokom lečenja mogu se, kao i kod svih lekova, pojaviti neka neželjena dejstva. Većina je prolazna, blaga ili umerena i zato lečenje gotovo nikada nije potrebno prekinuti.


  Neželjena dejstva su prema učestalosti klasifikovana kao:

  veoma česta (>1/10), česta (>1/100, <1/10), povremena (>1/1000, <1/100), retka (>1/10000, <1/1000), veoma retka (<1/10000).


  Srce i krvni sudovi

  česta: osećaj hladnih i ukočenih ekstremiteta (nogu i ruku), hipotenzija (nizak krvni pritisak)

  povremena: bradikardija (usporen rad srca), poremećaji sprovođenja impulsa u srcu, pogoršavanje srčane insuficijencije (slabosti), nagli padovi pritiska prilikom ustajanja iz ležećeg položaja, bol u grudima


  Uho

  retka: smetnje sluha


  Oko

  retka: smanjeno stvaranje suza veoma retka: konjuktivitis


  Digestivni sistem

  česta: mučnina, povraćanje, proliv, zatvor


  Opšte stanje česta: umor

  povremena: astenija (opšta slabost organizma)


  Jetra

  retka: povišenje enzima jetre (AST, ALT), hepatitis (zapaljenje jetre)


  Metabolizam

  retka: povišen nivo masnoća u krvi


  Nervni sistem

  česta: vrtoglavica, glavobolja (ovi simptomi se obično javljaju na početku terapije,

  blagi su i nestaju u periodu 1-2 nedelje) retka: gubitak svesti


  Psihijatrijski poremećaji

  povremena: poremećaji spavanja, depresija retka: noćne more, halucinacije


  Reproduktivni sistem

  retka: poremećaji potencije


  Respiratorni sistem

  povremena: stezanje bronha kod pacijenata sa bronhijalnom astmom ili opstruktivnom bolesti pluća u anamnezi

  retka: alergijski rinitis (zapaljenje nosne sluzokože)


  Koža i potkožno tkivo

  retka: reakcije preosetljivosti (svrab, crvenilo, osip)

  veoma retka: beta-blokatori mogu da podstaknu ili pogoršaju psorijazu ili da izazovu osip sličan psorijazi, gubitak kose


  Poremećaji na nivou mišićnog i vezivnog tkiva:

  povremena: mišićna slabost i grčevi


  O pojavi bilo kog neželjenog dejstva obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Biprol


  Čuvati lek Biprol izvan domašaja i pogleda dece.


  Rok upotrebe


  3 godine


  Čuvanje


  Na temperaturi do 30° C.

  Lek Biprol se ne sme upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Biprol

1 tableta sadrži 5 mg bisoprolol-fumarata (2:1)

1 tableta sadrži 10 mg bisoprolol-fumarata (2:1)


Pomoćne supstance: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; magneziju stearat; krospovidon (Tip B)

Biprol 5 mg tablete sadrže još i: gvožđe (III)-oksid, žuti (E172)

Biprol 10 mg tablete sadrže još i: gvožđe(III)-oksid, crveni (E172) i gvožđe(III)-oksid, žuti (E172)


Kako izgleda lek Biprol i sadržaj pakovanja

30 (3x10) tableta u blisteru (PVC/ PVDC//Al)


Biprol tablete 5 mg :

Slabožute, melirane, okrugle, konveksne tablete sa utisnutom oznakom BI iznad podeone crte i 5 ispod podeone crte sa jedne strane i ravne sa druge strane.


Biprol tablete 10 mg:

Svetlosmeđe, melirane, okrugle, konveksne tablete sa utisnutom oznakom BI iznad podeone crte i 10 ispod podeone crte sa jedne strane i ravne sa druge strane.


Nosilac dozvole i Proizvođač


DE-TA-P d.o.o., Radnička 73, Valjevo, Srbija


Farmal d.d., Branitelja domovinskog rata 8, Ludbreg, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo na lekarski recept


Broj i datum dozvole:


Biprol 5mg: 515-01-4349-10-001 od 16.09.2011.

Biprol 10mg: 515-01-4350-10-001 od 16.09.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z