FISKocr

ATG-Fresenius S


UPUTSTVO ZA LEK


ATG-Fresenius S®, koncentrat za rastvor za infuziju, 20 mg/mL

Pakovanje: bočica staklena, 1 x 5 mL

bočica staklena, 10 x 5 mL


Proizvođač: FRESENIUS BIOTECH GmbH


Adresa: AM HAAG 6-7, 82166 GRÄFELFING, NEMAČKA


Podnosilac zahteva: BIOTECHN D.O.O.


Adresa: 27 MARTA 2, 11000 BEOGRAD


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


ATG-Fresenius S®, 20 mg/mL, koncentrat za rastvor za infuziju


INN anti-humani T-limfocitni imunoglobulin kunića


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ATG-Fresenius S i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ATG-Fresenius S

 3. Kako se upotrebljava lek ATG-Fresenius S

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ATG-Fresenius S

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ATG-Fresenius S I ČEMU JE NAMENjEN


  ATG-Fresenius S spada u grupu lekova zvanih imunosupresivi, koji suprimiraju imunološki sistem. ATG-Fresenius S sprečava odbacivanje transplantiranih organa ili transplantiranih ćelija.


  Moguće je da dobijate ATG-Fresenius S stoga, jer je kod Vas sprovedena ili će biti sprovedena transplantacija organa. Ovim lekom treba da se spreči, da Vaš imunološki sistem odbaci novi organ. ATG-Fresenius S pomaže, da se spreči ili da se zaustavi takva reakcija odbacivanja, tako što blokira formiranje određenih ćelija, koje bi u normalnim okolnostima napale transplantirani organ.


  Vi možete da dobijete ATG-Fresenius S i pre transplantacije matičnih ćelija (npr. transplantacije koštane srži) da bi se sprečila takozvana bolest "kalem protiv domaćina" (graft versus host disease- GVHD). To je jedna uobičajena ali ozbiljna komplikacija, koja se može pojaviti posle transplantacije matičnih ćelija kada dolazi do reakcije doniranih ćelija protiv vlastitog tkiva pacijenta.


  ATG-Fresenius S se koristi zajedno sa drugim imunosupresivima u okviru imunosupresivne terapije.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ATG-Fresenius S


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest,neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek ATG-Fresenius S ne smete koristiti:


  - Ako ste preosetljivi (alergični) na aktivnu supstancu ATG-Fresenius S (anti-humani T limfocitni imunoglobulin kunića) ili na neku od pomoćnih supstanci koja ulazi u sastav leka ATG-Fresenius S (videti tačku 6.).

  -Ako imate neku infekciju, koja nije pod kontrolom lekara.

  -Ako se kod Vas krvarenja teško mogu zaustaviti, odnosno, ako krvarite duže nego što je normalno. ATG-Fresenius S je kontraindikovan kod pacijenata sa teškom trombocitopenijom, manje od 50.000 trombocita/ mikrolitru, jer može dalje da pojača trombocitopeniju i tako poveća rizik od krvarenja.

  -Ako kod Vas postoji maligni tumor, osim, ako kod Vas treba da se sprovede transplantacija matičnih ćelija.


  Kada uzimate lek ATG-Fresenius S , posebno vodite računa:


  Morate obavezno da obavestite Vašeg lekara, ako se jedan od dole navedenih slučajeva odnosi na Vas. Uprkos tome, možda možete da počnete lečenje lekom ATG-Fresenius S, ali pre toga morate obavezno razgovarati sa Vašim lekarom.


  -Ako je kod Vas već ranije došlo do alergijske reakcije na ovu vrstu lekova (imunosupresivi) ili proteine kunića.


  -Ako imate oboljenje jetre.

  -Ako imate probleme sa srcem.


  Infekcije kod lečenja lekom ATG-Fresenius S

  ATG-Fresenius S umanjuje imunološku odbranu organizma. Stoga, Vaš organizam ne može da

  savlada infekcije tako dobro kao što je uobičajeno. Vaš lekar će lečiti infekcije na odgovarajući način.


  Primena drugih lekova

  Molimo Vas da obavestite Vašeg lekara, ukoliko uzimate druge lekove, odnosno, ako ste ih pre

  kratkog vremena uzimali, uključujući i lekove koje ste nabavili bez lekarskog recepta. Ovi lekovi mogu da utiču na dejstvo leka ATG-Fresenius S.

  -ATG-Fresenius S se koristi zajedno sa drugim imunosupresivima, npr. sa kortikosteroidima. Istovremena primena ATG-Fresenius S sa ovim imunosupresivima može da poveća rizik od infekcija, patoloških krvarenja i anemije (oboljenje krvi).


  -Zbog Vašeg imunosuprimirajućeg lečenja, ne smete biti vakcinisani sa živim vakcinama. Ukoliko ste dobili vakcinu koja sadrži mrtvu vakcinu, molimo Vas da obavestite Vašeg lekara. Kod istovremene primene sa lekom ATG-Fresenius S, ove vakcine mogu biti manje delotvorne.


  Uzimanje leka ATG-Fresenius S sa hranom ili pićima


  Nije primenljivo


  Primena leka ATG-Fresenius S u periodu trudnoće i dojenja


  Obavestite Vašeg lekara, ako ste trudni ili sumnjate da biste mogli biti trudni. Ukoliko morate da upotrebljavate lek ATG-Fresenius S, Vaš lekar će razgovarati sa Vama o rizicima i koristima takvog lečenja za vreme trudnoće.


  Obavestite Vašeg lekara, ukoliko dojite. ATG-Fresenius S može da pređe u majčino mleko.


  Uticaj leka ATG-Fresenius S na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nije primenljivo.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka ATG-Fresenius S


  Standardne mere za prevenciju infekcija usled primene medicinskih proizvoda koji su dobijeni iz humane krvi ili plazme uključuju selekciju donora krvi i plazme kako bi se isključio rizik od prenošenja infekcija, analizu pojedinačnih donacija i pulova plazme na specifične markere infekcije. Proizvođači ovih lekova takođe u proizvodni proces uključuju postupke za inaktivaciju ili uklanjanje virusa ili


  drugih patogena. Uprkos ovome, kada se primenjuju medicinski proizvodi poreklom iz humane krvi ili plazme, verovatnoća transmisije infektivnih agenasa ne može se u potpunosti isključiti. Ovo se takođe odnosi na nepoznate ili neočekivane viruse i druge patogene.


  Protiv virusa sa omotačem kao što su virus HIV, hepatitisa B kao i virus hepatitisa C, sprovedene mere važe kao delotvorne. Ali, protiv virusa bez omotača kao što su virus hepatitisa A i parvovirus B19, moguće je da su preduzete mere samo ograničeno delotvorne.

  Kod trudnica (infekcija deteta u majčinoj utrobi) i osoba sa oslabljenim imunološkim sistemom, kao i kod pacijenata sa određenim oblicima anemije, (na primer anemija srpastih ćelija ili hemolitična anemija), infekcija parvovirusom B19 može biti jače ispoljena.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ATG-Fresenius S


  Lečenje lekom ATG-Fresenius S Vam je propisao lekar koji ima odgovarajuće kvalifikacije i iskustva sa primenom imunosupresiva.


  Lek ATG -Fresenius S ćete dobijati u bolnici, pod nadzorom stručnog medicinskog osoblja. ATG- Fresenius S se daje u venu u obliku infuzije. Pre primene infuzije potrebno je da se lek razblaži u fiziološkom rastvoru.


  Odrasli i deca mogu da se leče sa jednim od sledećih režima doziranja. On zavisi od telesne mase i oblasti primene:


  Ako kod Vas treba da se izvrši transplantacija organa

  Dnevna doza iznosi 2 do 5 mg/kg telesne težine. Na taj način ćete biti lečeni 5 do 14 dana.


  Ako je kod Vas izvršena transplantacija organa

  Uobičajena dnevna doza iznosi 3 do 5 mg/kg telesne težine. Na taj način ćete biti lečeni 5 do 14 dana.


  Odrasli kod kojih će se izvršiti transplantacija matičnih ćelija. Uobičajena dnevna doza je 20mg/kg telesne mase počevši od dana -3 do dana -1 pre transplantacije matičnih ćelija.


  Ako ste uzeli više leka ATG-Fresenius S nego što je trebalo


  Prekida se lečenje ATG-Fresenius S, a doziranje ostalih imunosupresiva se usklađuje. Ako ste lečeni prevelikom količinom ATG-Fresenius S -a, imunološki sistem može da oslabi. Stoga, u datom slučaju, dobijate lek protiv infekcije.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek ATG-Fresenius S


  Nije primenljivo


  Ako naglo prestanete da uzimate lek ATG-Fresenius S


  Nije primenljivo


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i ATG-Fresenius S , može da ima neželjena dejstva, koja ne moraju da nastupe kod svakog pacijenta.


  Hitno obavestite Vašeg lekara, ako primetite neko od dole navedenih neželjenih dejstava, jer mogu da nastupe u vezi sa alergijskim reakcijama, odnosno sa anafilaktičnim šokom: Alergijske reakcije su česta neželjena dejstva posle lečenja ATG-Fresenius S. Kod manje od 1 od

  10 pacijenata treba računati sa:

  Bolom u grudnom košu Otežanim disanjem

  Bolom u mišićima

  Crvenilom kože

  Kod 3 od više od 240 pacijenata iz alergijskih reakcija se razvio anafilakti čki šok. Pri tome se radi o teško ispoljenom i potencijalno, po život opasnom događaju, kod kojeg mogu da nastupe sledeći simptomi:

  Visoka temperatura Osip

  Otoci

  Otežano disanje Pad krvnog pritiska


  Obavestite Vašeg lekara, ako primetite neko od dole navedenih neželjenih dejstava:

  Veoma česta neželjena dejstva, javljaju se kod više od 1 od 10 pacijenata: Temperatura

  Drhtavica

  Glavobolja Drhtanje Povraćanje Mučnina Proliv

  Bol u trbuhu

  Otežano disanje

  Crvenilo kože u obliku napada, uz osećaj vrućine (flaš) Češće infekcije


  Česta neželjena dejstva, javljaju se kod manje od 1 od 10 pacijenata:

  Anemija, trombocitopenija, leukopenija, pancitopenija (promene krvne slike)

  Upala sluznice Otoci

  Umor

  Bol u grudnom košu

  Bol u zglobovima i mišićima Bol u leđima

  Ukočenost mišića

  Pad ili porast krvnog pritiska

  Svrab, peckanje ili osećaj utrnjenost u koži Ubrzani rad srca

  Fotofobija

  Porast laboratorijskih vrednosti Krv u mokraći

  Kašalj

  Krvarenje iz nosa Crvenilo kože

  Svrab

  Osip

  Poremećaj funkcije bubrega

  Limfoproliferativna oboljenja (vrsta raka koja proizlazi od određenih belih krvnih ćelija) Venookluzivna bolest (neprohodnost malih vena u jetri


  Povremena neželjena dejstva, javljaju se kod manje od 1 od 100 pacijenata: Poteškoće sa probavom

  Upala sluznice na osnovu refluksa kiselog sadržaja želuca u jednjak Porast vrednosti enzima jetre

  Porast holesterola Bruh

  Šok

  Porast broja crvenih krvnih zrnaca Patološko skupljanje limfne tečnosti Retencija vode


  Retka, ali medicinski značajna neželjena dejstva javljaju se kod manje od 1 od 1000 pacijenata: Hemoliza (patološko raspadanje crvenih krvnih zrnaca)


  U retkim slučajevima bi moglo, posebno kod duže primene leka, da dođe do pojave serumske bolesti. Pri tome se radi o vrsti alergijske reakcije na proteine stranog tela, koja se ispoljava na primer u obliku temperature, bola u mišićima i zglobovima kao i osipa kože, koji svrbi.


  Molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta, ako bilo koja neželjena reakcija se povećava ili primetite neželjena dejstva, koja nisu navedena u ovom uputstvu.


 5. KAKO ČUVATI LEK ATG-Fresenius S


  Rok upotrebe 2 godine

  Ne smete koristiti ATG-Fresenius S posle isteka roka upotrebe, koji je naveden na spoljašnjem pakovanju

  ili bočici. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu. Posle razređivanja, ATG-Fresenius S treba odmah upotrebiti. Čuvanje

  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Lek ATG-Fresenius S čuvati na temperaturi od 2°C do 8 °C.

  Neotvorenu bočicu treba čuvati u pakovanju, da bi se sadržaj zaštitio od svetlosti. ATG-Fresenius S se ne sme koristiti ako je rastvor mutan.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ATG-Fresenius S

1 mL ATG-Fresenius S sadrži 20 mg Anti-humani T-limfocitni imunoglobulin kunića.


Kako izgleda lek ATG-Fresenius S i sadržaj pakovanja


Lek ATG-Fresenius S je bistar do opalescentno-žut rastvor, bez mirisa.

Primarno pakovanja: Kontaktna ambalaža se sastoji od staklenih bočica stakla tipa II ( Ph.Eur.) u skladu sa ISO 8362-4, gumenih zatvarača obloženih teflonom (osnovni polimer hlorbutil/butil) fiksiranim aluminijumskim poklopcem u skladu sa ISO 8362-3.

Pakovanje sa 1 ili 10 bočica po 5 mL rastvora.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole

BIOTECHN D.O.O., 27. Marta 2, Beograd


Proizvođač

Fresenius Biotech GmbH, Am Haag 6-7, 82166 Graefelfing, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-6022-12-001 od 01.04.2013. (ATG-Fresenius S®; koncentrat za rastvor za infuziju; 20mg/mL; bočica staklena, 1 x 5mL)

515-01-6023-12-001 od 01.04.2013. ( ATG-Fresenius S®; koncentrat za rastvor za infuziju; 20mg/mL; bočica staklena, 10 x 5mL)


Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim radnicima


Terapijske indikacije

ATG-Fresenius S je indikovan u kombinaciji sa drugim imunosupresivima za supresiju imunog sistema, koji prouzrokuju akutno odbacivanje transplantata ili prevenciju bolesti "kalem protiv domaćina" (graft versus host disease-GVHD). Lek se obično primenjuje za sledeće indikacije: Sprečavanje akutnog odbacivanja transplantata kod primaoca alogenih transplantata solidnih organa ATG-Fresenius S je indikovan u kombinaciji sa drugim imunosupresivima (npr. glukokortikosteroidi, antagonisti purina, inhibitori kalcineurina ili inhibitori mTOR /mammalian target of rapamycin- mTOR/ za potenciranje imunosupresije posle alogene transplantacije solidnih organa Lečenje akutnog odbacivanja transplantata sa rezistencijom na steroide posle alogene transplantacijesolidnih organa

ATG-Fresenius S je indikovan za lečenje akutne krize odbacivanja transplantata sa rezistencijom na steroide posle alogene transplantacije solidnih organa, ukoliko se terapijsko dejstvo metilprednizolonom ispostavilo kao nezadovoljavajuće. Prevencija bolesti "kalem protiv domaćina" (GVHD) kod odraslih posle alogene transplantacije matičnih ćelija(stem cell transplantation -SCT)

ATG-Fresenius S je indikovan za sprečavanje bolesti "kalem protiv domaćina"(GVHD) kod odraslih sa hematološkim malignitetima posle transplantacije matičnih ćelija podudarnih nesrodnih donora,u


kombinaciji sa standardnom profilaksom ciklosporin A /metotreksat.

Doziranje i način primene

ATG-Fresenius S treba da propisuju isključivo lekari, koji imaju odgovarajuće iskustvo u primeni imunosupresiva. ATG-Fresenius S se mora davati pod odgovarajućim lekarskim nadzorom. Doziranje

Doza ATG-Fresenius S je zavisna od indikacije. Preporuke o doziranju zavise od telesne mase. Sprečavanjeakutnogodbacivanjatransplantata kodpacijenataprimalacaalogenihtransplantata solidnih organa

Preporučena dnevna doza iznosi 2 do 5 mg ATG-Fresenius S /kg telesne mase/dnevno. Najčešće se

daju doze između 3 do 4 mg/kg telesne mase/dan. Treba da se počne sa terapijom na dan transplantacije pre, za vreme ili neposredno posle operacije. U zavisnosti od stanja pacijenta, odabrane dnevne doze i istovremeno primenjenih drugih imunosupresiva preporučuje se trajanje terapije između 5 i 14 dana. Lečenje akutnog odbacivanja transplantata sa rezistencijom na steroide posle alogene transplantacijesolidnih organa

Preporučena dnevna doza iznosi 3 do 5 mg ATG-Fresenius S/kg telesne mase/dan. Najč ešće se daju doze između 3 do 4 mg/kg telesne mase/dnevno. Trajanje terapije varira u zavisnosti od stanja transplantiranog organa i kliničkog odgovora i po pravilu iznosi između 5 i 14 dana. Prevencijabolesti"kalemprotivdomaćina"(GVHD) kododraslihposlealogenetransplantacije matičnih ćelija(SCT)

Kao deo režima mijeloablativnog kondicioniranja za transplantaciju matičnih ćelija, preporučena doza iznosi 20 mg/kg/d ATG-Fresenius S, po pravilu počevši od dana -3 do dana -1 pre transplantacije matičnih ćelija.

Način primene

ATG-Fresenius S je hipotonični rastvor za infuziju čija pH vrednost iznosi 3,7± 0,3, koji se ne može direktno upotrebiti. Pre nego što se lek intravenozno primeni pacijentu, koncentrat za rastvor za infuziju se mora razblažiti fiziološkim rastvorom (0,9 %). Preporučuje se razblaženje u odnosu 1:7 (na 1mL ATG-Fresenius S dodati 6 mL fiziološkog rastvora) da bi se održao željeni nivi osmolalnosti. Veća razblaženost dovodi do veće vrednosti pH i mogućeg formiranja čvrstih čestica u rastvoru. Rastvori koji sadrže vidljive čestice ne mogu se upotrebljavati.

Kod transplantacije solidnih organa standardno trajanje infuzije je 4 sata dok se kod transplantacije

matičnih ćelija preporučuje trajanje infuzije od 4 do 12 sati. Kod intraoperativnog davanja vreme infuzije je se obično od 0,5 do 2 sata.

Za vreme primene leka, pacijenta treba neprekidno nadgledati, te obratiti pažnju na simptome reakcije preosetljivosti ili anafilakse. Prvu dozu ATG-Fresenius S treba dati sa smanjenom brzinom infuzije u prvih 30 minuta.

Ako ne dođe do pojave reakcija intolerancije, brzina infuzije se može povećati. U slučaju anafilaktične

ili anafilaktoidne reakcije, nadležni lekar mora biti u stanju da neodložno reaguje na događaj i mora se u datom slučaju obavezno dati odgovarajuća terapija.

Kao alternativa infuziji preko centralnog venskog katetera mogu se koristiti periferne vene, velikog promera, velike protočnosti. Za poboljšanje sistemske i lokalne podnošljivosti preporučuje se pre infuzije davanje metilprednizolona i/ili antihistaminika. Pored toga treba obratiti pažnju na uobičajeno higijensko rukovanje na mestu injekcije a u datom slučaju takođe treba uzeti u obzir smanjenje brzine infuzije i/ili promenu venoznog pristupa.

Heparin-natrijum se ne sme mešati sa rastvorom infuzije ATG-Fresenius S, niti se sme davati preko

istog seta infuzije.


Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu ili bilo koju od pomoćnih supstanci u leku (vidi Lista pomoćnih supstanci).

ATG-Fresenius S je kontraindikovan kod pacijenata sa bakterijskim, virusnim, parazitskim ili

gljivičnim infekcijama, koje se ne mogu uspešno lečiti.

ATG-Fresenius S je kontraindikovan kod primalaca transplantata solidnih organa sa teškom trombocitopenijom, manje od 50.000 trombocita/ mikrolitru, jer može dalje da pojača trombocitopeniju i tako poveća rizik od krvarenja.

ATG-Fresenius S je kontraindikovan kod pacijenata sa malignim tumorima, izuzev ako se u okviru lečenja sprovodi transplantacija matičnih ćelija.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Lečenje lekom ATG-Fresenius S se sprovodi samo u ustanovama koje raspolažu odgovarajućim medicinskim resursima i adekvatno obučenim osobljem. . ATG-Fresenius S mora da se daje pod odgovarajućim kvalifikovanim lekarskim nadzorom.

Reakcije preosetljivosti

Tokom primene ATG-Fresenius S registrovane su reakcije preosetljivosti.

Pre prvog davanja leka ATG-Fresenius S preporučuje se da se proveri da li kod pacijenta u

anamnezi postoji zabeležena alergijska reakcija, posebno na proteine kunića.

U slučaju ponovljene terapije lekom ATG-Fresenius S ili lečenja preparatima koji sadrže imunoglobulin kunića drugih proizvođača, povećan je rizik od razvoja anafilaktičke reakcije zbog moguće senzibilizacije za vreme ranijih terapija.

Teška trombocitopenija

Kod primalaca transplantata solidnih organa, kod kojih se razvila teška trombocitopenija

(npr. manje od 50.000 trombocita/ mikrolitru), treba prekinuti ili zaustaviti lečenje ATG-Fresenius S, jer ATG-Fresenius S dalje pojačava trombocitopeniju i tako može da poveća rizik krvarenja. Medicinsko osoblje mora biti spremno da obezbedi urgentnu terapiju.

Oboljenja jetre

Kod pacijenata sa Oboljenjima jetre mora se biti posebno oprezan kod primene leka ATG-Fresenius S. Postojeći poremećaji koagulacije mogu se pogoršati. Preporučuje se pažljivo praćenje broja trombocita i parametara koagulacije.

Kardiovaskularna Oboljenja

Kod pacijenata sa poznatim kardiovaskularnim Oboljenjima ili sumnjom na ova oboljenja, mora se obratiti posebna pažnja prilikom primene ATG-Fresenius S. Kod pacijenata sa hipotonijom ili srčanom dekompenzacijom sa ortostatskim simptomima (npr. gubitak svesti, slabost, povraćanje i mučnina) treba uzeti u obzir usporavanje/prekid infuzije.

Infekcije

Kod imunosupresivne terapije, rizik od infekcije je uopšteno povećan. Kod pacijenata, koji se leče lekom ATG-Fresenius S, postoji povećan rizik od razvoja bakterijskih, virusnih, parazitskih i/ili gljivičnih infekcija. Neophodne su odgovarajuće mere monitoringa i le čenja. Kod pacijenata koji se podvrgavaju transplantaciji matičnih ćelija, preporučuje se praćenje serološkog statusa na CMV i EBV, kao i adekvatna preventivna terapija.

Vakcinisanje

Pacijente treba informisati o tome, da vakcinisanja sa mrtvim vakcinama za vreme lečenja lekom ATG- Fresenius S mogu biti manje delotvorna. Vakcinisanje sa živim virusima je kontraindikovano kod imunosuprimiranih pacijenata.

Upozorenja o prenosivim uzročnicima

Standardne mere za prevenciju infekcija usled primene medicinskih proizvoda koji su dobijeni iz


humane krvi ili plazme uključuju selekciju donora, analizu pojedinačnih donacija i pulova plazme na specifične markere infekcije i uvođenje efikasnih proizvodnih postupaka za inaktivaciju/ uklanjanje virusa. Uprkos ovome, kada se primenjuju medicinski proizvodi poreklom iz humane krvi ili plazme, verovatnoća transmisije infektivnih agenasa ne može se u potpunosti isključiti. Ovo se takođe odnosi na nepoznate ili neočekivane viruse i druge patogene.

Preduzete mere se smatraju efektivnim za viruse sa omotačem kao što su HIV, HBV I HCV. Ove mere mogu imati ograničenu efikasnost na viruse bez omotača kao što je HAV i parvovirus B19. Infekcija parvovirusom B19 može biti ozbiljna za trudnice (fetalna infekcija) i za osobe sa imunodeficijencijom ili povećanom eritropoezom (npr. hemolitička anemija).

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Nisu sprovedene studije interakcije. Imunosupresivi

Pored ATG-Fresenius S, istovremeno se rutinski primenjuju i drugi imunosupresivi. Nisu uočene direktne interakcije između ATG-Fresenius S i kortikosteroida, antagonista purina, inhibitora kalcineurina ili inhibitora mTOR. Doduše, istovremeno davanje ovih lekova može da poveća rizik

od infekcije, trombocitopenije i anemije. Stoga, pacijente koji primaju kombinovanu imunosupresivnu

terapiju treba brižljivo pratiti; osim toga, preporučuje se odgovarajuće prilagođavanje terapijske šeme.

Vakcinisanje


Vakcinisanje živim virusima je kontraindikovano kod imunosuprimiranih pacijenata. Odgovor antitela na druge vakcine može biti umanjen (vidi Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Primena u periodu trudnoće i dojenja

Nema raspoloživih kliničkih studija sa podacima o eksperimentima na životinjama. Nema raspoloživih kliničkih podataka o trudnicama i dojiljama.

Trudnoća

Nije poznat mogući rizik po fetus. Kod primene u trudnoći mora se biti oprezan.

Dojenje

Humani imunoglobulin potencijalno prolazi kroz placentu i osim toga kod žena može da pređe u majčino mleko. Stoga, lekar treba da donese odluku o lečenju trudnica i dojilja na osnovu procene koristi i rizika.

Fertilitet

Podaci o fertilitetu nisu dostupni.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Nije primenljivo. Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Neželjena dejstva

ATG-Fresenius S je imunoglobulinski preparat sa imunosuprimirajućim osobinama. U dobro poznata neželjena dejstva koja su povezana sa grupom kojoj pripada ovaj lek, spadaju simptomi koji se odnose na oslobađanje citokina, reakcije preosetljivosti kao što su anafilaksa i alergijske pojave, povećana osetljivost na infekcije i pojava maligniteta.

Vrsta i učestalost opisanih neželjenih dejstava leka procenjeni su u integrisanoj analizi bezbednosti na osnovu 6 kliničkih studija na ukupno 242 pacijenta sa indikacijom sprečavanje odbacivanja organa kod primalaca transplantata bubrega (136 pacijenata) i kondicioniranja pre alogene transplantacije matičnih ćelija (106 pacijenata). Kod 94 % ispitanih pacijenata došlo je barem do jednog neželjenog dejstva leka. Vrsta neželjenih dejstava obuhvata uobičajene komplikacije nakon određenih procedura,


transplantacije bubrega (infekcija mokraćnih puteva, otkazivanje bubrega) i alogene transplantacije matičnih ćelija (pancitopenija, upala sluznice).

U sledećoj tabeli su navedena i klasifikovana poznata neželjena dejstva leka ATG-Fresenius S prema učestalosti i vrsti organa. Podaci o učestalosti su definisani prema sledećoj konvenciji:

Veoma često ( ≥ 1/10), često ( ≥ 1/100, < 1/10), povremeno (≥ 1/1000, < 1/100).

Unutar svake grupe učestalosti, neželjena dejstva su navedena prema opadajućem stepenu težine.

ATG-Fresenius S - neželjena dejstva

Poremećaji na nivou krvi i

limfnog sistema

Često

Pancitopenija**, trombocitopenija, anemija, leukopenija

Povremeno

Policitemija

Kardiološki poremećaji

Često

Tahikardija


Poremećaji na nivou oka

Često

Fotofobija

Gastrointestinalni poremećaji

Veoma često

Povraćanje, mučnina, proliv, bol u trbuhu

Često

Stomatitis

Povremeno

Ingvinalna hernija*, refluks esophagitis, dispepsija

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Veoma često

Temperatura**, drhtavica

Često

Astenija, bol u grudnom košu, hipertermija, upala sluznice, periferni edem

Povremeno

Edem

Hepatobilijarni poremećaji

Često

Hiperbilirubinemija

Imunološki poremećaji

Često

Anafilaktični šok**, anafilaktična reakcija, preosetljivost

Infekcije i infestacije

Veoma često

CMV infekcija*, infekcija mokraćnih puteva*

Često

Bakterijska sepsa**, pneumonija**, pijelonefritis*, herpesna infekcija,

grip, oralna kandidijaza, bronhitis, rinitis, sinuzitis, nazofaringitis,

infekcija kože

Povremeno

Infekcija na mestu uvođenja katetera, Epstein-Barr virusna infekcija,

infekcija gastrointestinalnog sistema, erizipel, infekcija rane

Laboratorijska ispitivanja

Često

Porast koncentracije kreatinina u krvi*, pozitivan nalaz citomegalo virusa-

dokaz antigena, porast C-reaktivnog proteina

Povremeno

Porast enzima jetre

Poremećaji metabolizma i ishrane

Često

Hiperlipidemija

Povremeno

Retencija tečnosti, hiperholesterolemija

Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

Često

Mialgija, artralgija, bol u leđima, napetost mišića

Maligne i benigne neoplazme (uključujući ciste i polipe)

Često

Limfoproliferativna oboljenja*

Poremećaji nervnog sistema

Veoma često

Glavobolja, tremor

Često

Parestezija


Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema

Često

Nekroza bubrežnih tubulusa*, hematurija

Povremeno

bubrežna insuficijencija**, nekroza bubrega*

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Veoma često

Dispneja

Često

Kašalj, epistaksa

Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

Često

Eritem, svrab, osip

Povremeno

Medikamentozni egzantem

Vaskularni poremećaji

Veoma često

crvenilo

Često

Pad krvnog pritiska*, venookluzivna bolest, porast krvnog pritiska

Povremeno

Šok**, limfokela

* ozbiljna reakcija

** ozbiljna reakcija, u pojedinačnim slučajevima sa smrtnim ishodom

Neželjena dejstva leka od posebnog značaja

Simptomi koji su u vezi sa oslobađanjem citokina

U reakcije koje su povezane sa oslobađanjem citokina spadaju temperatura, drhtavica, glavobolja, mučnina, povraćanje, tahikardija i cirkulatorne promene. Ove reakcije se mogu klinički obuhvatiti izrazom sindrom oslobađanja citokina. Često se pojavljuju prilikom ili posle davanja leka ATG- Fresenius S. Simptomi se po pravilu mogu dobro kontrolisati. Profilaktički se mogu primeniti lekovi koji sprečavaju simptome oslobađanja citokina.

Reakcije preosetljivosti

Često za vreme ili posle davanja nastupaju reakcije kao crvenilo, osip, eritem, edem, dispneja sa ili bez bronhospazma i kašalja. Ove reakcije se po pravilu mogu uspešno tretirati. Davanjem odgovarajućeg profilaktičkog leka ovi simptomi postaju blaži. Ako nastupi anafilaktični šok treba odmah prekinuti davanje infuzije. Serumska bolest, javlja se ako se lek ATG-Fresenius S daje tokom dužeg vremenskog perioda i u nižim dozama, je retko ozbiljna i obično dobro reaguje na terapiju. Promene krvne slike

Prolazne promene broja trombocita i leukocita, trombocitopenija odnosno leukopenija su često

uočavane posle davanja ATG-Fresenius S, takođe i pojava anemije

Infekcije

Kod pacijenata na imunosupresivnoj terapiji postoji povećana sklonost ka infekcijama. Kod većine pacijenata kod kojih je primenjen ATG-Fresenius S, u prvoj godini posle ransplantacije solidnih organa je došlo do razvoja bakterijskih, virusnih ili gljivičnih infekcija. Bakterijske infekcije se često pojavljuju kao infekcije mokraćnih puteva; virusne infekcije veoma često prouzrokuje citomegalo virus (CMV). U često opisane infekcije spadaju bakterijska sepsa, bakterijska pneumonija, pijelonefritis, infekcije virusom herpesa i oralne kandidijaze.

Infekcija EBV, CMV pneumonija i CMV gastroenteritis su virusne infekcije, o kojima se povremeno izveštavalo. Sistemska kandidijaza može da se javi povremeno. Većinu infekcija je, po pravilu, moguće izlečiti odgovarajućom terapijom. Poznati su pojedinačni slučajevi infekcija sa životno ugrožavajućim ili čak sa smrtnim ishodom. Stepen infekcije se može smanjiti odgovarajućim monitoringom i profilaktičnom terapijom.

Malignitet

Učestalost pojave maligniteta posle lečenja ATG-Fresenius S je u svim studijama i publikacijama mala i uporediva sa drugim imunosupresivima. Posttransplantaciona limfoproliferativna bolest opisana je


isključivo kod pacijenata nakon alogene transplantacije matičnih ćelija (1.7 %).

Druge reakcije od medicinskog značaja

Retko (kod manje od 1 od 1.000 pacijenata) registrovana je pojava hemolize, sa smrtnim ishodom u

izuzetno retkim slučajevima.

Predoziranje

Kod predoziranja se preporučuje neodložno davanje antibiotika širokog spektra, antimikotika i antivirusnih lekova. Lečenje ATG-Fresenius S mora da se prekine a doziranje svih ostalih imunosupresiva koji se istovremeno primenjuju treba prilagoditi prema krvnoj slici

(posebno prema broju leukocita i limfocita). Broj trombocita mora da se neprekidno kontroliše;

odmah treba da se počne sa supstitucionom terapijom.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z